Clicks334
BN
1

Procesyjna Komunia święta-Teologia

Procesyjna Komunia święta

Dlaczego do Komunii świętej mamy podchodzić procesyjnie?
Wynika to z obowiązujących przepisów liturgicznych, oraz z decyzji duszpasterza naszej diecezji - księdza biskupa Kazimierza Górnego. Mając również na uwadze względy praktyczne też jest to lepsze rozwiązanie, gdyż kapłan nie musi podchodzić do wiernych z Ciałem Pańskim, co ogranicza możliwość tego, że na ziemi znajdą się partykuły (okruszki Chleba - Ciała Pańskiego).
Ogólnie
Przystępowanie do Komunii świętej procesyjnie jest jednym z gestów liturgicznych i wypada, aby tej czynności towarzyszył odpowiedni śpiew (OWMR 44). Śpiew rozpoczyna się podczas spożywania Ciała i Krwi Pańskiej przez kapłana - ukazuje on radość serca i objawia "wspólnotowy" charakter procesji zdążającej na przyjęcie Eucharystii, wyraża również duchową łączność między wiernymi (OWMR 86).
Dlaczego wykonujemy przyklęknięcie przed przyjęciem Komunii?
Episkopat Polski we wskazaniach do OWMR poleca, aby do Komunii świętej przystępować w postawie klęczącej i stojącej. Jednak, gdy Ciało Pańskie przyjmuje się stojąc, wcześniej należy wykonać należy gest czci, którym jest przyklęknięcie (OWMR 160).
Symbolika
Ciało Pana jest pokarmem na drodze do życia wiecznego (wskazania EP do OWMR, punkt 38). Gest procesyjnego przystępowania do Stołu Pańskiego symbolizuje życiową podróż człowieka na spotkanie z Bogiem w Niebie. Idziemy do Komunii świętej, by przyjąć Pana Jezusa do siebie, wychodzimy Mu na spotkanie - wyrażamy tym swoją chęć jedności z Nim. Sobór Watykański II mówi też, że procesja symbolizuje nowy lud Boży, pielgrzymujący pod przewodnictwem Chrystusa jako nowego Mojżesza, do nowej ziemi obiecanej (do Nieba).
Praktyka
Gdy kapłan zaczyna spożywać Ciało i Krew Pańską rozpoczyna się śpiew i zaczyna ustawiać się procesja.
Przyklęknięcie przed przyjęciem Pana Jezusa wykonujemy w momencie, gdy osoba przed nami przyjmuje Komunię.
Hostię przyjmujemy z rąk kapłana w postawie stojącej.
Po przyjęciu Pana Jezusa odwracamy się na zewnątrz i wracamy na swoje miejsce.
Przed ani po przyjęciu Boga do serca nie powinno się wykonywać znaku krzyża.
BN
Procesyjna Komunia święta

Dlaczego do Komunii świętej mamy podchodzić procesyjnie?
Wynika to z obowiązujących przepisów liturgicznych, oraz z decyzji duszpasterza naszej diecezji - księdza biskupa Kazimierza Górnego. Mając również na uwadze względy praktyczne też jest to lepsze rozwiązanie, gdyż kapłan nie musi podchodzić do wiernych z Ciałem Pańskim, co ogranicza możliwość tego, że na ziemi …More
Procesyjna Komunia święta

Dlaczego do Komunii świętej mamy podchodzić procesyjnie?
Wynika to z obowiązujących przepisów liturgicznych, oraz z decyzji duszpasterza naszej diecezji - księdza biskupa Kazimierza Górnego. Mając również na uwadze względy praktyczne też jest to lepsze rozwiązanie, gdyż kapłan nie musi podchodzić do wiernych z Ciałem Pańskim, co ogranicza możliwość tego, że na ziemi znajdą się partykuły (okruszki Chleba - Ciała Pańskiego).
Ogólnie
Przystępowanie do Komunii świętej procesyjnie jest jednym z gestów liturgicznych i wypada, aby tej czynności towarzyszył odpowiedni śpiew (OWMR 44). Śpiew rozpoczyna się podczas spożywania Ciała i Krwi Pańskiej przez kapłana - ukazuje on radość serca i objawia "wspólnotowy" charakter procesji zdążającej na przyjęcie Eucharystii, wyraża również duchową łączność między wiernymi (OWMR 86).
Dlaczego wykonujemy przyklęknięcie przed przyjęciem Komunii?
Episkopat Polski we wskazaniach do OWMR poleca, aby do Komunii świętej przystępować w postawie klęczącej i stojącej. Jednak, gdy Ciało Pańskie przyjmuje się stojąc, wcześniej należy wykonać należy gest czci, którym jest przyklęknięcie (OWMR 160).
Symbolika
Ciało Pana jest pokarmem na drodze do życia wiecznego (wskazania EP do OWMR, punkt 38). Gest procesyjnego przystępowania do Stołu Pańskiego symbolizuje życiową podróż człowieka na spotkanie z Bogiem w Niebie. Idziemy do Komunii świętej, by przyjąć Pana Jezusa do siebie, wychodzimy Mu na spotkanie - wyrażamy tym swoją chęć jedności z Nim. Sobór Watykański II mówi też, że procesja symbolizuje nowy lud Boży, pielgrzymujący pod przewodnictwem Chrystusa jako nowego Mojżesza, do nowej ziemi obiecanej (do Nieba).
Praktyka
Gdy kapłan zaczyna spożywać Ciało i Krew Pańską rozpoczyna się śpiew i zaczyna ustawiać się procesja.
Przyklęknięcie przed przyjęciem Pana Jezusa wykonujemy w momencie, gdy osoba przed nami przyjmuje Komunię.
Hostię przyjmujemy z rąk kapłana w postawie stojącej.
Po przyjęciu Pana Jezusa odwracamy się na zewnątrz i wracamy na swoje miejsce.
Przed ani po przyjęciu Boga do serca nie powinno się wykonywać znaku krzyża.