christianitas.sk

Interkomúnio – "posledná skúška" Cirkvi?

Mikuláš Hučko 15. júna 2020 Cirkev Podľa Katechizmu Katolíckej cirkvi: „V Najsvätejšej sviatosti Eucharistie je obsiahnuté „opravdivo, skutočne a …
ľubica