Clicks2.7K
nukula
12

Orędzie Adama - Człowieka z 23 czerwca, z komentarzem ks. Adama Skwarczyńskiego.

23 czerwca 2012
OTRZYMAŁ ADAM-CZŁOWIEK.
KOREKTA I ADJUSTACJA TEOLOGICZNA. – KS. ADAM SKWARCZYŃSKI

___________________________________________________________
Wiara w prywatne orędzia nie jest obowiązkiem, a publikujący je nie zamierza uprzedzać osądu kompetentnych władz kościelnych.
___________________________________________________________
“Moje Matczyne Serce objawi wam prawdziwy Tryumf, jaki Bóg przygotował dla tych, którzy wytrwają przy krzyżu Mojego Boskiego Syna. […] Gdy opadnie zasłona, doświadczycie Jego Chwały, którą napełni się cały Kościół wraz z całym stworzeniem“.
MATKA BOŻA:
«Pisz, Człowiecze, bądź wierny twojemu powołaniu. Pamiętaj, że Bóg jest mocniejszy od wszystkich wrogów, a Jego zwycięstwo jest bliskie.
Moje kochane dzieci, bądźcie cierpliwi i wytrwali w modlitwie. Nie patrzcie tylko na prześladowanie, lecz spoglądajcie z wielką nadzieją w przyszłość. Jeszcze chwila, a będziecie się cieszyć objawieniem Chwały Mojego Boskiego Syna. Moje Matczyne Serce objawi wam prawdziwy Tryumf, jaki Bóg przygotował dla tych, którzy wytrwają przy krzyżu Mojego Boskiego Syna. Nabierzcie odwagi i bądźcie silni wiarą, aby nikt was nie zwiódł. Wróg jest o wiele czujniejszy od was. On krąży nieustannie jak lew, dlatego i wy powinniście być czujni.
Teraz, kiedy dokonuje się ostateczny podział pomiędzy dziećmi światła a dziećmi ciemności, musicie całą waszą ufność pokładać w Miłosierdziu, a także z całą świadomością odnawiać każdego dnia poświęcenie Mojemu Niepokalanemu Sercu. Mój Syn objawił Kościołowi i całemu światu Moje Serce, ABYM W MOJEJ MATCZYNEJ MIŁOŚCI PRZYGOTOWAŁA ŚWIAT NA JEGO POWTÓRNE PRZYJŚCIE. Mój Syn objawi swoją chwałę, szczególnie w tajemnicy Eucharystii, i Moje dzieci poznają, że jest prawdziwie i rzeczywiście obecny wraz ze swoim Bóstwem pod postacią Chleba. Ludzkość doświadczy Jego obecności w sposób nadprzyrodzony dzięki łasce Ducha Świętego.
Od czasu pierwszego przyjścia Mojego Boskiego Syna doświadczacie Jego ukrytej prawdziwej i rzeczywistej obecności, lecz gdy opadnie zasłona, doświadczycie Jego Chwały, którą napełni się cały Kościół wraz z całym stworzeniem. To będzie prawdziwy blask zmartwychwstania, który ujrzy ziemia i jej mieszkańcy.
Na to wydarzenie musicie się dobrze przygotować, Moje kochane dzieci, poprzez waszą duchową, wewnętrzną przemianę. Jeśli oczekujecie przyjścia Mojego Boskiego tylko w tym co zewnętrzne, to znaczy, że jeszcze niedostatecznie ukształtował się w was Chrystus – Mój Boski Syn.
Wielu bowiem jest pośród was, którzy słuchają kłamstw. Wielu zwodzonych jest fałszywą obietnicą raju i wiecznego życia na ziemi.
Musicie zrozumieć, Moje kochane dzieci, że właśnie w tym czasie zwodzenia i przesiewania, kiedy nadchodzi czas żniwa, chwasty coraz bardziej rosną pomiędzy pszenicą. Tym Rajem, który oferuje wam Mój Boski Syn, jest Moje Niepokalane Serce. Tryumf Mojego Serca nie jest tylko jednorazowym zwycięstwem po wygranej bitwie, lecz oznacza tryumf nad złem, jak również objawienie Królestwa Naszych Serc. To Królestwo musi wpierw wzrastać w waszych sercach. Musicie je pielęgnować i podlewać poprzez otwarcie na działanie Ducha Świętego. On sprawi, że wasze oczy będą otwierać się na to co duchowe, i obdarzy was mądrością, która właśnie pochodzi z serca. Tylko dzięki łasce i działaniu Ducha Świętego będziecie mogli stać się dojrzałymi dziedzicami obietnic. Modlitwa pomoże wam otworzyć wasze serca jeszcze bardziej na działanie Miłości, która ogarnia wszystko i wszystkich.
Moje kochane dzieci, zanim stanie się jedna Owczarnia i jeden Pasterz, ludy i narody muszą zgromadzić się wokół Mojego Boskiego Syna i uznać Jego Królewskie Panowanie. Teraz jeszcze prawdziwa jedność nie jest możliwa, ponieważ rana zadana Kościołowi może zostać uleczona tylko w odnowicielskiej mocy Ducha Świętego. Jedność wynika z natury Boga, natomiast wysiłki ludzkie nie przynoszą prawdziwych owoców, ponieważ są one tylko zewnętrzną formą. Każdy grzech nie tylko sprzeciwia się woli i miłości Bożej, lecz także rozbija jedność w samym Kościele. Dlatego, aby nastąpiło pojednanie z Bogiem, warunkiem jest pokuta. Skoro grzechy publiczne stały się coraz bardziej powszechne, potrzebna jest także publiczna pokuta, do której wzywa was Moje Niepokalane Serce. Do takiej pokuty wzywam narody oraz całą wspólnotę wierzących.
Przyjmijcie Moje matczyne błogosławieństwo: w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego».
KOMENTARZ ks. Adama Skwarczyńskiego:
Orędzie przynosi skierowaną przez Matkę Bożą do Kościoła (a nawet do całego świata) niezwykle doniosłą – po raz pierwszy tak wyraźną – zapowiedź powtórnego przyjścia Chrystusa, wraz z wymienieniem istotnych cech tego wspaniałego okresu:
– przyniesie on tryumf nad złem,
– cały Kościół wraz z całym stworzeniem doświadczy Chwały Chrystusa,
– doświadczy jej (po „opadnięciu zasłony”!) szczególnie w Eucharystii,
– będzie się cieszył trwałym okresem Tryumfu (królowania) Najświętszych Serc,
– stanie się jedną Owczarnią pod przewodem jednego Pasterza.
Jednak nie będzie raju ani życia wiecznego na ziemi (wyraźna odpowiedź na błędy, szerzone zwłaszcza przez „Marię z Irlandii”!)
Znajdujemy tu także kontynuację i rozwinięcie poprzedniego Orędzia (z 17 czerwca), zawierającego postulaty Maryi, odnoszące się do dobrego przygotowania do tego wydarzenia. Do już nam znanych (powtórzenie ich jest podkreśleniem ich ważności!) należą:
– otwarcie serc – to Królestwo musi wpierw wzrastać w sercach;
– duchowa, wewnętrzna przemiana;
– otwarcie na działanie Ducha Świętego, dawcy mądrości i otwierającego oczy na to co duchowe;
– odnawianie każdego dnia (z całą świadomością) poświęcenia Niepokalanemu Sercu;
–wytrwałość w modlitwie;
A oto nowe zachęty ze strony naszej Matki:
– spoglądajcie z wielką nadzieją w przyszłość;
– nabierzcie odwagi i bądźcie silni wiarą, wytrwajcie przy Krzyżu Chrystusa;
– powinniście być czujni;
– musicie całą ufność pokładać w Miłosierdziu, zaś w parze z ufnością ma iść cierpliwość;
nie słuchajcie kłamstw i fałszywych obietnic.
Wreszcie w ostatnim akapicie Matka Boża zwraca się do „ludów i narodów” oraz do „wspólnoty wierzących” – muszą one zgromadzić się wokół Boskiego Syna i uznać Jego Królewskie Panowanie.
Jak wiemy z objawień, które od Pana Jezusa otrzymała Rozalia Celakówna, Polska ma być wzorem dla innych narodów, jak żyć pod władzą Chrystusa-Króla.
Ponadto całe narody wraz z Kościołem powinny przystąpić do publicznej pokuty za grzechy publiczne (Kościół – zwłaszcza za grzech podziału).
Módlmy się o jak największy zasięg tego Orędzia – niech obejmie cały świat i Kościół, przyczyniając się do intronizacji Chrystusa i do publicznej pokuty – byłyby one najlepszym przygotowaniem na Powtórne Przyjście Pana.


źródło: wobroniewiaryitradycji.wordpress.com
jozef1807
Aby Chrystus Królował muszą wierni powrócić do tego co zawsze było święte i ważne a prawo świeckie pozbawić bezbożnych zapisów i uzupełnić o Boże. Jestem pewien ,że Pan Jezus nie chce Królować takiej Polsce, która zezwala w świetle prawa na zło moralne.Czy ktoś może wyobrazić sobie sytuację, że Polska jest Królestwem Chrystusa a sodomici mogliby jak dotychczas urządzać sobie przemarsze i …More
Aby Chrystus Królował muszą wierni powrócić do tego co zawsze było święte i ważne a prawo świeckie pozbawić bezbożnych zapisów i uzupełnić o Boże. Jestem pewien ,że Pan Jezus nie chce Królować takiej Polsce, która zezwala w świetle prawa na zło moralne.Czy ktoś może wyobrazić sobie sytuację, że Polska jest Królestwem Chrystusa a sodomici mogliby jak dotychczas urządzać sobie przemarsze i uprawiać inne formy propagowania swojego bezwstydu?Albo żeby dalej w Królestwie Chrystusa w niemal każdym sklepie zalegały przed kasami środki antykoncepcyjne lub bezwstydne pisma?
Chrystus Król autoryzował by jako najwyższy Monarcha to zło oraz inne, jak rzekome prawo kobiet do aborcji.To wszystko musi z Polski zniknąć i powrócić prawdziwa katolicka wiara a nie ta nachalnie wiernym po V2 wciskana jako niby katolicka.
masada
józef1807 Poprawniejsza jest forma intronizacji
Najświętszego Sera Pana Jezusa, która zawiera także uznanie Chrystusa
jako Króla. Intronizacja Chrystusa na Króla Polski jest teologicznie
wątpliwa.

Z kapłańskim błogosławieństwem,

ks. Rafał

To wówczas tez byli poprawni-politycznie?
oj głupota nie ma granic, nawet z BOGIEM igrają.
jozef1807
placebo_domingo — 2012-07-17 16:31:23:
Ale z tego co mi wiadomo Intronizacja Serca Jezusowego już się odbyła

bez uznania że Chrystus Królem jest. Taki akt powinien być odnotowany w księgach Kościoła i Państwa
( Konstytucja RP).Tego nie było.
placebo_domingo
Ale z tego co mi wiadomo Intronizacja Serca Jezusowego już się odbyła.
jozef1807
masada — 2012-07-17 15:29:17:
Ks. Jan Mikrut robi bardzo złą robotę. Z Radia Maryja też został usunięty


Ojciec Jan Mikrut ze zdrowiem nie od dziś ma problemy.Jego misja jest jak najbardziej poprawna teologicznie i nie zawiera błędu. Uznanie Chrystusa jako Króla ma się odbyć poprzez Intronizację Jego Serca. Oto co ks. Rafał Trytek o tym do mnie napisał.

Poprawniejsza jest forma intronizacji
More
masada — 2012-07-17 15:29:17:
Ks. Jan Mikrut robi bardzo złą robotę. Z Radia Maryja też został usunięty


Ojciec Jan Mikrut ze zdrowiem nie od dziś ma problemy.Jego misja jest jak najbardziej poprawna teologicznie i nie zawiera błędu. Uznanie Chrystusa jako Króla ma się odbyć poprzez Intronizację Jego Serca. Oto co ks. Rafał Trytek o tym do mnie napisał.

Poprawniejsza jest forma intronizacji
Najświętszego Sera Pana Jezusa, która zawiera także uznanie Chrystusa
jako Króla. Intronizacja Chrystusa na Króla Polski jest teologicznie
wątpliwa.

Z kapłańskim błogosławieństwem,

ks. Rafał
tahamata
Nie wiem, może się przesłyszałem, ale w RM modlono się o zdrowie dla ks. Jana Mikruta, więc raczej to zdrowie go odsunęło.
masada
Ks. Jan Mikrut robi bardzo złą robotę. Z Radia Maryja też został usunięty.
masada
jozef1807 — 2012-07-16 19:33:20:
Tryumf Niepokalanego Serca Maryi był zapowiedziany w Fatimie a i papież Pius XI orzekł;

A przeto powagą Naszą Apostolską ustanawiamy święto Pana Jezusa Chrystusa - Króla, które ma być na całym świecie obchodzone rok rocznie w ostatnią niedzielę miesiąca października, tj. w niedzielę, poprzedzającą bezpośrednio uroczystość Wszystkich Świętych.Polecamy również, …More
jozef1807 — 2012-07-16 19:33:20:
Tryumf Niepokalanego Serca Maryi był zapowiedziany w Fatimie a i papież Pius XI orzekł;

A przeto powagą Naszą Apostolską ustanawiamy święto Pana Jezusa Chrystusa - Króla, które ma być na całym świecie obchodzone rok rocznie w ostatnią niedzielę miesiąca października, tj. w niedzielę, poprzedzającą bezpośrednio uroczystość Wszystkich Świętych.Polecamy również, aby w tym samym dniu corocznie odnawiano poświęcenie się Sercu Pana Jezusa, który to akt śp. Poprzednik Nasz Prus X każdego roku odnawiać nakazał

Moderniści przenieśli to święto na ostatnia niedzielę listopada i zmienili nazwę na Króla Wszechświata byleby nie państw narodów i społeczeństw.Po katolicku będzie tak, że ma to być akt Intronizacji Chrystusa Króla, poprzez poświęcenie się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i nie inaczej.


"Masło maślane" Poświęcenie sercu Pana Jezusa już przez KK było ustanowione, po kilkudziesięciu latach nawet obrazy Najświętszego Serca Pana Jezusa zostały usunięte na strychy kościołów po to aby z powrotem dublować robotę a nie dopuścić do INTRONIZACJI CHRYSTUSA NA KRÓLA POLSKI I ŚWIATA.
jozef1807
zibi 1 — 2012-07-16 18:10:45:
J. Mikrut też oszukuje ludzi co do intronizacji J.Chrystusa
Nie oszukuje, tylko idzie drogą naznaczoną przez papieża Piusa XI czyli Namiestnika Chrystusowego KK.
jozef1807
Tryumf Niepokalanego Serca Maryi był zapowiedziany w Fatimie a i papież Pius XI orzekł;

A przeto powagą Naszą Apostolską ustanawiamy święto Pana Jezusa Chrystusa - Króla, które ma być na całym świecie obchodzone rok rocznie w ostatnią niedzielę miesiąca października, tj. w niedzielę, poprzedzającą bezpośrednio uroczystość Wszystkich Świętych. Polecamy również, aby w tym samym dniu corocznie …More
Tryumf Niepokalanego Serca Maryi był zapowiedziany w Fatimie a i papież Pius XI orzekł;

A przeto powagą Naszą Apostolską ustanawiamy święto Pana Jezusa Chrystusa - Króla, które ma być na całym świecie obchodzone rok rocznie w ostatnią niedzielę miesiąca października, tj. w niedzielę, poprzedzającą bezpośrednio uroczystość Wszystkich Świętych. Polecamy również, aby w tym samym dniu corocznie odnawiano poświęcenie się Sercu Pana Jezusa, który to akt śp. Poprzednik Nasz Prus X każdego roku odnawiać nakazał

Moderniści przenieśli to święto na ostatnia niedzielę listopada i zmienili nazwę na Króla Wszechświata byleby nie państw narodów i społeczeństw.Po katolicku będzie tak, że ma to być akt Intronizacji Chrystusa Króla, poprzez poświęcenie się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i nie inaczej.
masada
J. Mikrut też oszukuje ludzi co do intronizacji J.Chrystusa na tron królewski ,nie bójcie się Króla tylko bierzcie przykład z Ks.Natanka i otwórzcie wreszcie oczy i uszy...Króluj Nam Chryste..-----------------------------------------------------------------------------------

P R A W D A.
zibi 1
Drogi księże Skwarczyński soś się księdzu pomyliło znowu z tym sercem,nie dzielcie Jezusa na członki,on sam musi zasiaść na tronie cały...
Matka boża wyraznie mówi :,,ludy i narody muszą zgromadzić się wokół Mojego Boskiego Syna i uznać Jego Królewskie Panowanie."
J. Mikrut też oszukuje ludzi co do intronizacji J.Chrystusa na tron królewski ,nie bójcie się Króla tylko bierzcie przykład z Ks.…More
Drogi księże Skwarczyński soś się księdzu pomyliło znowu z tym sercem,nie dzielcie Jezusa na członki,on sam musi zasiaść na tronie cały...
Matka boża wyraznie mówi :,,ludy i narody muszą zgromadzić się wokół Mojego Boskiego Syna i uznać Jego Królewskie Panowanie."
J. Mikrut też oszukuje ludzi co do intronizacji J.Chrystusa na tron królewski ,nie bójcie się Króla tylko bierzcie przykład z Ks.Natanka i otwórzcie wreszcie oczy i uszy...Króluj Nam Chryste..