37:14

Totalita začína obmedzovaním slobody prejavu

Interview s Benjamínom Kurasom
Kallistratos
Ty jsi Joske takový uzlíček strachu, viď?
Joske
Všechny důležité informace by měly křesťany vést k tomu, aby přehodnotili priority svých životů. Vládce tohoto světa už má málo času a proto přichází pronásledování podobné tomu, jak ho zažívali první následovníci Krista. Velké množství těch, kteří se považovali za křesťany, ale neměli povolání, brzy odpadne.