lt.news
4

Tyrimas: Jauni vokiečių kunigai atmeta Vokietijos sinodą

Gegužės 17 d. Vokietijos vyskupai paskelbė 308 puslapių dokumentą apie jaunesnius kunigus.

Tyrime apklausti 847 dvasininkai, įšventinti 2010-2021 m., ir 1 668 seminariją palikę vyrai. Atsakymus pateikė 153 kunigai ir 18 buvusių kandidatų. Vidutinis kunigų amžius buvo 37 metai. Daugiau kaip 97 % jų gimė ir užaugo Vokietijoje. Kiek daugiau nei pusė jų turi du ar daugiau brolių ir seserų.

Rezultatai parodė, kad 75,7 proc. kunigų mano, jog [tikrąją] reformą būtų galima pasiekti daugiau dėmesio skiriant liturgijai ir katalikų tikėjimo turiniui. Nedidelė mažuma kunigų (4,6 %) teigė, kad "jokios reformos" nereikia.

Tik 25,7 % kunigų tebemano, kad moterys turėtų būti negaliojančiai įšventinamos į kunigus, ir tik 29,6 % pritaria Kristaus reikalavimo laikytis celibato išdavystei.

Spaudos konferencijoje apklausą atlikęs Matthias Sellmannas sakė, kad akivaizdu, jog jaunesni kunigai nepritaria Vokietijos sinodo prioritetams. Daugumą jaunų kunigų jis apibūdino kaip "atsiribojusius nuo šiuolaikinės [= dekadentiškos] visuomenės nuostatų ir [stokojančius] vertybių".

Prieš pusmetį JAV atlikto panašaus tyrimo išvadose teigiama, kad jaunų JAV kunigų, prisipažįstančių, jog laikosi oligarchų ideologijos ("progresyvizmo"), dalis taip sumažėjo, kad šis reiškinys "beveik išnyko".

Vaizdas: © Mazur/catholicnews.org.uk, CC BY-NC-ND, AI vertimas