lt.news
80

Pranciškus „drastiškai“ sumažins Tikėjimo doktrinos kongregaciją

Kaip skelbta, Pranciškus paskelbė savo 48-ąjį (!) Motu Proprio, vasario 14 d. apaštališkąjame laiške „Fidem servare“.

Jis padalija CDF į dvi dalis – doktrininę ir drausminę, kurių kiekvienai vadovauja sekretorius. Doktrinos skyrius taip pat rūpinsis santuokų pripažinimu negaliojančiomis.

Pasak IlSismografo.Blogspot.com (vasario 14 d.), Motu Proprio drastiškai sumažina CDF.

Dėl kazuistikos, kurios vietoj teologijos jam mokė jėzuitai, Pranciškus tikėjimą gali suprasti tik moralistinėmis kategorijomis („kietumas“, „legalizmas“). Todėl tą „tikėjimą“ jis nori pakeisti aktyvizmu – „misionieriškumu“, „evangelizavimu“ ir „sinodalumu“ – tuščiais žodžiais, reiškiančiais sekuliarizaciją, netoleranciją ir kairiąją ideologiją.

Tokiu būdu Pranciškus kopijuoja pagrindinį protestantizmą, kuris jau pavirto į nudžiūvusį skerdeną.

Paveiksliukas: Palazzo del Sant’Ufficio © Jim McIntosh, CC BY-SA, #newsFxjdavztxz