Marie-Julie Jahenny – Antipápeži.

Z denníčka Marie-Julie, 29. septembra 1882

„Cirkev bude mať svoj trón prázdny dlhé mesiace… Budú dvaja po sebe nasledujúci antipápeži, ktorí budú nad Svätou stolicou vládnuť po celý ten čas.“

Františkánsky kňaz, 18. st.

„Všetky náboženské rády budú utlačované okrem jedného, pretože ten bude prísny a rázny, ako to bývalo u mníchov v minulosti. Počas týchto nešťastí pápež umrie. Nasledovať bude najbolestnejšia anarchia v celej cirkvi. Traja (anti)pápeži budú bojovať o trón sv. Petra: Nemec, Talian a Grék. Budú dosadení troma ozbrojenými frakciami.“

Yves Dupont, „Catholic Prophecy,“ s. 79

Medzi právoplatným pápežom, ktorý utečie z Ríma počas veľkej revolúcie a jeho právopaltným nasledovníkom dosadeným Veľkým francúzskym kráľom, majú byť dvaja, či traja po sebe nasledujúci antipápeži. M.


Proroctvá od Marie-Julie Jahenny.

Marie-Julie Jahenny – Práca v nedeľu prináša peklo na zem a v Paríži nikto neprežije
Public domain