«małpia ospa» ma ukryć AIDS powodowany “szczepionkami Cow iD-19”

SENZA CATEGORIA

Wszystko wskazuje na to, że «małpia ospa» ma ukryć V-AIDS powodowany “szczepionkami Covid-19”

Date: 25 Maggio 2022

Author: Uczta Baltazara

0 Commenti


Oficjalne raporty rządowe implikują, że władze wykorzystują ospę małp, aby ukryć fakt, że szczepionki Covid-19 wywołują zespół nabytego niedoboru odporności

Nowa, ewoluująca histeria wokół rzekomego pojawienia się “małpiej ospy” w krajach zachodnich nie jest tym, czym się wydaje. Nie jesteśmy bynajmniej świadkami pojawienia się wirusa małpiej ospy w krajach pierwszego świata po raz pierwszy w historii. Zamiast tego jesteśmy świadkami najnowszej próby wprowadzenia drakońskiej polityki bezpieczeństwa biologicznego poprzez monumentalne zatuszowanie niszczycielskich szkód wyrządzonych w układach odpornościowych osób, które otrzymały szczepionkę Covid-19. Uszkodzeń tak poważnych, że można je porównać do zespołu nabytego niedoboru odporności. I jesteśmy w stanie udowodnić to…

Ospa małpia u ludzi jest chorobą odzwierzęcą, która występuje sporadycznie w lasach tropikalnych zachodniej i środkowej Afryki. Jednak dokładna częstość występowania i rozmieszczenie geograficzne nie są znane, ponieważ wiele przypadków nie jest rozpoznawanych. Powodem jest to, że jest ona powszechnie mylona z ospą wietrzną/półpaścem.

Według badań naukowych opublikowanych w roku 1988, w latach 1981-1986, w Zairze (obecnie znanym jako Demokratyczna Republika Konga) 977 osób z wykwitami skórnymi, u których nie rozpoznano klinicznie ospy małpiej, poddano badaniom laboratoryjnym. Human monkeypox: confusion with chickenpox - PubMed

Wyniki były następujące:

«3,3% przypadków małpiej ospy u ludzi stwierdzono wśród 730 pacjentów zdiagnozowanych jako przypadki ospy wietrznej, 7,3% wśród przypadków zdiagnozowanych jako “nietypowa ospa wietrzna” i 6,1% wśród przypadków z wysypką skórną, dla których nie można było ustalić rozpoznania klinicznego.

Trudności diagnostyczne wynikały głównie z cech klinicznych charakterystycznych dla ospy wietrznej: regionalnego pleomorfizmu (w 46% błędnie rozpoznanych przypadków), nieokreślonego rozkładu zmian skórnych w obrębie ciała (49%) i centrycznego rozkładu zmian skórnych (17%). Powiększenie węzłów chłonnych stwierdzono u 76% błędnie zdiagnozowanych pacjentów. Przy nieobecności ospy prawdziwej głównym problemem diagnostyki klinicznej jest odróżnienie ospy małpiej od ospy wietrznej.».


Annunci

SEGNALA QUESTO ANNUNCIOPRIVACY

Czy potraficie dostrzec jakieś istotne różnice między poniższymi fotografiami?


Ospa wietrzna/półpasiec

Małpia ospa

Teraz można zrozumieć, dlaczego była ona regularnie błędnie diagnozowana.

Ospa małpia u ludzi została po raz pierwszy stwierdzona u ludzi w roku 1970 w Demokratycznej Republice Konga u 9-letniego chłopca. Od tego czasu przypadki ospy małpiej u ludzi odnotowano w 11 krajach afrykańskich. Dopiero w roku 2003 odnotowano pierwsze ognisko ospy małpiej poza Afryką – w Stanach Zjednoczonych.

Główne wnioski, jakie należy z tego wyciągnąć, są takie, że rzekoma małpia ospa jest niezwykle rzadka, rzadko spotykana poza Afryką i nigdy nie odnotowano jej jednoczesnego występowania w wielu krajach poza Afryką.

Skoro tak, to czy nie wydaje się wam dziwne, że nagle dowiadujemy się, że przypadki małpiej ospy odnotowano w USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Australii, Szwecji, Holandii, Belgii, Francji, Hiszpanii, Włoszech i Niemczech, a wszystko to w tym samym czasie?
Multi-country monkeypox outbreak in non-endemic countries


Zwłaszcza, że Światowa Organizacja Zdrowia potwierdziła, iż nie ma żadnych dowodów na to, że wirus małpiej ospy uległ mutacji.


Jeśli jednak nie uważacie tego wszystkiego za zjawisko zaskakujące, to poniższa mapa przedstawiająca kraje, w których najczęściej podawano zastrzyk Covid-19 firmy Pfizer, może zmienić wasze zdanie.

Ponieważ fakty sugerują, że wcale nie jesteśmy świadkami wybuchu epidemii małpiej ospy w krajach pierwszego świata. Zamiast tego jesteśmy świadkami konsekwencji zniszczeń, jakie spowodowały zastrzyki Covid-19 w układach odpornościowych w tych właśnie krajach pierwszego świata, a władze w pośpiechu starają się to zatuszować.

Herpes Simplex Virus (HSV) jest częstą przyczyną wrzodziejącej choroby skóry zarówno u osób z obniżoną odpornością, jak i u osób z prawidłową odpornością. U większości osób zakażonych HSV nie występują żadne objawy lub objawy łagodne, które pozostają niezauważone.

W momencie pojawienia się objawów początkowo występuje mrowienie i/lub zaczerwienienie, a następnie pojawienie się zmian przypominających pęcherze, które szybko przekształcają się w otwarte, sączące się owrzodzenia. Owrzodzenia są często dość bolesne, może im towarzyszyć gorączka i obrzęk gruczołów limfatycznych.

Dokładnie tak, jak w przypadku ospy wietrznej.

U osób z obniżoną odpornością, np. u osób z zespołem nabytego niedoboru odporności, częstotliwość i objawy zakażeń HSV mogą być czasami poważne, rozprzestrzeniając się z jamy ustnej lub narządów płciowych do głębiej położonych tkanek w płucach lub mózgu. W związku z tym HSV został sklasyfikowany jako “stan diagnozujący AIDS”, jeśli trwa dłużej niż miesiąc lub występuje w płucach, oskrzelach lub przełyku.


Czy wiecie, że opryszczka wymieniona jest jako zdarzenie niepożądane o szczególnym znaczeniu (AESI) przez firmę Pfizer w odniesieniu do zastrzyku Covid-19? – Można wybaczyć, że o tym nie wiecie, ponieważ zostało to niedawno ujawnione w poufnych dokumentach firmy Pfizer, które FDA musiała opublikować na mocy nakazu sądowego w roku 2022.

Poufne dokumenty firmy Pfizer


Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) próbowała opóźnić ujawnienie danych dotyczących bezpieczeństwa szczepionki COVID-19 firmy Pfizer o 75 lat, mimo że 11 grudnia 2020 roku zatwierdziła zastrzyk po zaledwie 108 dniach przeglądu bezpieczeństwa. fda.gov/…-announcements/fda-approves-first-covid-19-vaccine

Jednak na początku stycznia 2022 roku, sędzia federalny Mark Pittman nakazał Pfizer’owi udostępniać 55 tys. stron miesięcznie. Do końca stycznia opublikowano 12 000 stron.

Od tego czasu PHMPT umieszcza wszystkie dokumenty na swojej stronie internetowej. Ostatnia publikacja miała miejsce 2 maja 2022 roku. Pfizer's Documents - Public Health and Medical Professionals for Transparency

Jednym z dokumentów zawartych w zbiorze danych jest «reissue_5.3.6 postmarketing experience.pdf» (5.3.6 Cumulative Analysis of Post-authorization Adverse Event Reports). Strona 21 tego poufnego dokumentu zawiera dane dotyczące zdarzeń niepożądanych o szczególnym znaczeniu, a jednym z nich są zakażenia wirusem opryszczki.

Fai clic per accedere a reissue_5.3.6-postmarketing-experience.pdf

Jak wynika z dokumentu, do końca lutego 2021 roku, czyli zaledwie 2 miesiące po dopuszczeniu szczepionki firmy Pfizer do użytku w trybie nagłym zarówno w USA, jak i w Wielkiej Brytanii, firma Pfizer otrzymała 8 152 zgłoszenia dotyczące zakażenia wirusem opryszczki, a 18 z nich doprowadziło już do wystąpienia zespołu dysfunkcji wielonarządowej.

Zespół dysfunkcji wielonarządowej (MODS) jest ogólnoustrojową, zaburzoną odpowiedzią zapalną, która wymaga długiego pobytu na oddziale intensywnej terapii (OIT). Charakteryzuje się wysoką śmiertelnością, zależną od liczby zajętych narządów. Może być spowodowany zakażeniem opryszczką, co udowodniono już w roku 2012 w tym oto studium naukowym: Fatal Multiorgan Failure Associated with Disseminated Herpes Simplex Virus-1 Infection: A Case Report:

Trzeba zwrócić uwagę na to, że według opracowania, wstrząs septyczny wraz z niewydolnością wielonarządową doprowadził do śmierci pacjenta, jako że wkrótce przejdziemy do kwestii sepsy.

W poufnych dokumentach firmy Pfizer wymieniono także inne schorzenie, które wykazuje ogromne podobieństwo do ospy wietrznej małp, tj. autoimmunologiczną chorobę pęcherzową.

Schorzenie to ukryte jest na 9-stronicowej liście zdarzeń niepożądanych o szczególnym znaczeniu, która znajduje się na końcu dokumentu «reissue_5.3.6 postmarketing experience.pdf» firmy Pfizer.

Autoimmunologiczna choroba pęcherzowa powoduje powstawanie pęcherzy na skórze i błonach śluzowych całego ciała. Może dotyczyć jamy ustnej, nosa, gardła, oczu i narządów płciowych. Choroba ta nie jest w pełni poznana, ale tzw. “eksperci” uważają, że pojawia się, gdy osoba, która ma genetyczną skłonność do zachorowania na tę chorobę, wejdzie w kontakt z czynnikiem środowiskowym. Może być nim substancja chemiczna lub lek. Czy taki jak zastrzyk Covid-19 firmy Pfizer? cedars-sinai.org/…/diseases-and-conditions/p/pemphigus-vulgaris.html

Dziś wiemy, że firma Pfizer wymieniła kilka stanów chorobowych o objawach bardzo podobnych do ospy małpiej jako “zdarzenia niepożądane o szczególnym znaczeniu związane ze wstrzykiwaniem preparatu Covid-19”, dlatego bardzo pomocna byłaby informacja, czy takie same stany chorobowe faktycznie występowały regularnie w w świecie realnym. Na szczęście, Amerykańskie Centrum Kontroli Chorób dysponuje bardzo przydatnym narzędziem, które pozwala nam się o tym przekonać.

Zdarzenia niepożądane zgłoszone w Stanach Zjednoczonych

System zgłaszania niepożądanych reakcji na szczepionki (Vaccine Adverse Event Reporting System – VAERS), prowadzony przez Centrum Kontroli Chorób (Centers for Disease Control, CDC), zawiera dane historyczne dotyczące działań niepożądanych zgłoszonych w związku z każdą szczepionką podaną w Stanach Zjednoczonych Ameryki i jest dostępny tutaj: The Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) Request

Przeprowadziliśmy kilka wyszukiwań w bazie danych i zaimportowaliśmy dane do wykresów. Oto przykład tego, co można znaleźć, jeśli samemu przeprowadzi się wyszukiwanie. Poniżej znajduje się lista wszystkich szczepionek powiązanych z opryszczką, ospą wietrzną, półpaścem, zapaleniem wątroby itd.Poniżej znajduje się lista wyników wyszukiwania działań niepożądanych wyżej wymienionych szczepionek w odniesieniu do zakażenia wirusem opryszczki w latach 2008-2020.


Poniższy wykres przedstawia zdarzenia niepożądane zgłoszone do VAERS związane z opryszczką, półpaścem i zespołem dysfunkcji wielonarządowej. Pokazuje on liczbę zdarzeń niepożądanych zgłoszonych w latach 2008-2020 w odniesieniu do szczepionek przeciwko grypie, wszystkich szczepionek łącznie (z wyłączeniem zastrzyków Covid-19) oraz szczepionek przeciwko HPV/ ospie wietrznej. A także liczbę zdarzeń niepożądanych zgłoszonych w odniesieniu do zastrzyków Covid-19 do 13 maja 2022 roku.

Jak widać, zastrzyki Covid-19 spowodowały najwięcej zakażeń związanych z opryszczką, i to w ciągu 17 miesięcy. Porównując to z liczbą zachorowań zgłoszonych po szczepionkach przeciwko HPV i ospie wietrznej w ciągu 13 lat, liczby te są bardzo niepokojące.

Wiele osób będzie twierdzić, że może to być zupełnie niezwiązane z ową chorobą i wynikać po prostu z podania tak wielu zastrzyków Covid-19. Jednak ci sami ludzie, którzy tak twierdzą, nie przedstawią żadnych dowodów na poparcie tej tezy. Dlatego my to zrobimy.

Według danych “Our World in Data” na dzień 6 maja 2022 roku, w Stanach Zjednoczonych podano łącznie 579,9 mln zastrzyków Covid-19. google.com/search?q=covid+vaccinations+usa&ucbcb=1&ie=UTF-8&g


Jednak według danych opublikowanych przez CDC w latach 2008-2020 w USA podano łącznie 1,72 miliarda szczepionek przeciwko grypie. Historical Reference of Seasonal Influenza Vaccine Doses Distributed | CDC


Jak więc widać, jedynie w latach 2008-2020 podano ponad 3 razy więcej szczepionek przeciwko grypie.


Teraz, gdy znamy te dane, możemy je wykorzystać do obliczenia częstości występowania zdarzeń niepożądanych związanych z opryszczką itp. na 1 milion podanych dawek. Wystarczy wykonać następujące obliczenia

Liczba podanych dawek / 1 milion = Y

Liczba zdarzeń niepożądanych / Y = wskaźnik zdarzeń niepożądanych na 1 milion dawek

Odpowiedź na to obliczenie można znaleźć na poniższym wykresie.

Częstość występowania zakażeń związanych z opryszczką zgłaszanych jako działania niepożądane szczepionek przeciwko grypie wynosi 0,75 zdarzeń niepożądanych na 1 milion podanych dawek. Natomiast częstość występowania zakażeń związanych z opryszczką zgłaszanych jako działania niepożądane zastrzyków Covid-19 wynosi 31,31 zdarzeń niepożądanych na 1 milion podanych dawek.

Jest to różnica 4 075% i wskazuje na bardzo poważny problem.
Ale jaki jest mechanizm działania szczepionki Covid-19, który powoduje, że tak się dzieje?

Odpowiedź leży w fakcie, że zastrzyki Covid-19 powodują u przyjmujących je osób rozwój zespołu nabytego niedoboru odporności («vaccine-acquired immunodeficiency syndrome – V-AIDS».

Rządy na całym świecie od miesięcy – po cichu – publikują dane, które wyraźnie sugerują, że zastrzyki Covid-19 powodują rozległe uszkodzenia naturalnego układu odpornościowego, powodując u biorców nową formę zespołu nabytego niedoboru odporności.

Oto jeden z przykładów takich danych pochodzących z Brytyjskiej Agencji Bezpieczeństwa Zdrowotnego (UKHSA):

Poniższa tabela została opracowana na podstawie danych zawartych w raportach UKHSA dotyczących nadzoru nad szczepieniami (Tydzień 3, Tydzień 7 i Tydzień 13) i przedstawia liczbę przypadków Covid-19 na 100 000 osób w populacji nieszczepionej i potrójnie szczepionej w Anglii.

Fai clic per accedere a Vaccine-surveillance-report-week-3-2022.pdf

Fai clic per accedere a Vaccine_surveillance_report_-_week_7.pdf

Fai clic per accedere a Vaccine-surveillance-report-week-13.pdf

Jak widać z powyższego, w ciągu tych 3 miesięcy wskaźniki zachorowań na 100 tys. osób były najwyższe wśród osób potrójnie zaszczepionych, z wyjątkiem osób w wieku 18-29 lat – jedynie w raporcie z III tygodnia, oraz osób poniżej 18 roku życia we wszystkich 3 miesiącach. Warto jednak zwrócić uwagę na szybki spadek liczby zachorowań wśród dzieci niezaszczepionych w porównaniu z niewielkim spadkiem liczby zachorowań wśród dzieci zaszczepionych.

Mając te wskaźniki, możemy obliczyć rzeczywistą skuteczność szczepionki za pomocą wzoru skuteczności firmy Pfizer.

Odsetek przypadków niezaszczepionych – Odsetek przypadków zaszczepionych / Odsetek przypadków niezaszczepionych x 100

Poniższy wykres przedstawia skuteczność szczepionki Covid-19 w potrójnie zaszczepionej populacji w Anglii w raportach z III, VII i XIII tygodnia roku 2022.

Fai clic per accedere a Vaccine-surveillance-report-week-3-2022.pdf

Fai clic per accedere a Vaccine_surveillance_report_-_week_7.pdf

Fai clic per accedere a Vaccine-surveillance-report-week-13.pdf

Jak widać na powyższym wykresie, na początku 2022 roku sytuacja pod względem skuteczności była znacznie gorsza niż w październiku, a pod koniec marca – katastrofalnie gorsza.

Dane pokazują, że skuteczność szczepionek spadała z miesiąca na miesiąc, przy czym najniższą skuteczność odnotowano w grupie wiekowej 60-69 lat – wyniosła ona szokujące minus 391%. W tej grupie wiekowej odnotowano również najostrzejszy spadek, z minus 104,69% w III tygodniu.

Jednak jeden z bardziej niepokojących spadków skuteczności szczepionki odnotowano wśród osób w wieku 18-29 lat – z poziomu +10,19% w III tygodniu spadła ona do minus 231% w XII tygodniu roku 2022.


Ujemna skuteczność szczepionki wskazuje na uszkodzenie układu odpornościowego, ponieważ skuteczność szczepionki nie jest tak naprawdę miarą skuteczności szczepionki. Jest to miara sprawności układu odpornościowego biorcy szczepionki w porównaniu ze sprawnością układu odpornościowego osoby nieszczepionej.

Szczepionka Covid-19 powinna nauczyć układ odpornościowy rozpoznawać białko spike oryginalnego szczepu wirusa Covid-19. Następnie układ odpornościowy wytwarza przeciwciała i pamięta, by użyć ich później, gdy ponownie zetknie się z białkiem kolca wirusa Covid-19.

Ale szczepionka nie powinna “pętać się” po zakończeniu wstępnego “szkolenia”; ma pozostawić układ odpornościowy użytkownika, by sam zajął się resztą. Kiedy więc władze twierdzą, że skuteczność szczepionek słabnie z czasem, tak naprawdę mają na myśli to, że z czasem słabnie sprawność waszego układu odpornościowego.


Problem, który widzimy w oficjalnych danych, polega na tym, że układ odpornościowy nie wraca do swojego pierwotnego i naturalnego stanu. Poniższy wykres przedstawia działanie układu odpornościowego potrójnie zaszczepionej populacji w Anglii, w podziale na grupy wiekowe, w czterotygodniowych okresach, w porównaniu z naturalnym układem odpornościowym populacji nieszczepionej.

Pod koniec marca 2022 roku najniższy poziom odporności odnotowano wśród osób w wieku 60-69 lat, osiągając szokujący wynik minus-80%, ale wszystkie trzykrotnie zaszczepione osoby w wieku od 30 do 59 lat nie były daleko w tyle, osiągając poziom odporności od minus-75% do minus-76%.

Nawet osoby w wieku od 18 do 29 lat znalazły się w tym przedziale z wynikiem minus-70%, przy czym między 51. tygodniem a 2. tygodniem ich sprawność układu odpornościowego spadła z poziomu +11,35%, co oznacza, że u tych osób nastąpił najszybszy spadek sprawności układu odpornościowego.

Przełożyło się to również na liczbę zgonów.


Poniższy wykres przedstawia współczynniki zgonów z powodu Covid-19 na 100 000 osób według statusu szczepienia w Anglii w marcu 2022 r. na podstawie danych opublikowanych przez UKHSA.

Fai clic per accedere a Vaccine-surveillance-report-week-13.pdf


Oto, co to oznacza, jeśli chodzi o rzeczywistą skuteczność szczepionki w walce ze śmiercią:


Wszystko to wskazuje na wystąpienie zespołu nabytego niedoboru odporności po szczepionce Covid-19, który z kolei może prowadzić do uaktywnienia uśpionych zakażeń opryszczką, co potwierdzają dalsze dane z systemu VAERS Centrum Kontroli Chorób.

Poniższy wykres przedstawia odsetek wszystkich wymienionych powyżej działań niepożądanych związanych z AIDS, zgłoszonych do VAERS, w odniesieniu do wszystkich szczepionek w poszczególnych latach:


Pięćdziesiąt jeden procent wszystkich reakcji niepożądanych związanych z AIDS zgłoszonych od roku 2000 zostało zgłoszonych w roku 2021, a kolejne 16% zgłoszono do tej pory w roku 2022.

Poniższy wykres przedstawia liczbę nabytych zaburzeń immunologicznych, w tym AIDS, które zostały zgłoszone do VAERS jako działania niepożądane po wszystkich szczepionkach (łącznie ze szczepionkami Covid-19) według roku zgłoszenia oraz po szczepionkach Covid-19 według roku zgłoszenia.

W latach 2021 i 2022 nastąpił ogromny wzrost liczby zgłoszeń, a zdecydowana większość z nich przypisana została zastrzykom Covid-19.

Średnia liczba przypadków nabytych zaburzeń odporności zgłaszanych jako działania niepożądane po jakiejkolwiek szczepionce w latach 2000-2020 wynosi 31.

Całkowita liczba nabytych zaburzeń odporności zgłoszonych jako działania niepożądane w roku 2021 wyniosła 386. Stanowi to wzrost o 1145%.


Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie działania niepożądane są zgłaszane do VAERS. CDC przyznało, że w rzeczywistości do systemu zgłaszanych jest zaledwie od 1 do 10% działań niepożądanych. Jednak znakomita analiza przeprowadzona przez dr Jessicę Rose dokładnie szacuje, że współczynnik niedostatecznego zgłaszania wynosi co najmniej 41,3. (…)

Poniższy wykres przedstawia liczbę nowotworów zwykle związanych z AIDS, które zostały zgłoszone do VAERS jako działania niepożądane po wszystkich szczepionkach (w tym szczepionkach Covid-19) według roku zgłoszenia oraz po szczepionkach Covid-19 według roku zgłoszenia.

Jak widać, w latach 2021 i 2022 nastąpił ogromny wzrost liczby zgłoszeń, a zdecydowaną większość z nich przypisano szczepionce Covid-19.

Średnia liczba częstych nowotworów związanych z AIDS zgłaszanych jako działania niepożądane jakiejkolwiek szczepionki w latach 2000-2020 wynosi 21,3.

Łączna liczba typowych nowotworów związanych z AIDS zgłoszonych jako działania niepożądane w roku 2021 wyniosła 430. Stanowi to wzrost o 1919%.


Poniższy wykres przedstawia liczbę zakażeń/ powikłań opryszczkowych, które zostały zgłoszone do VAERS jako działania niepożądane wszystkich szczepionek (łącznie ze szczepionkami Covid-19) według roku zgłoszenia oraz wyłącznie szczepionek Covid-19 według roku zgłoszenia.

Zakładamy, że zaczynacie dostrzegać pewien schemat? – Kolejny ogromny wzrost w latach 2021 i 2022.

Średnia liczba zakażeń opryszczką zgłaszanych jako działania niepożądane po jakiejkolwiek szczepionce w latach 2000-2020 wynosi 926.

Całkowita liczba zakażeń wirusem opryszczki zgłoszonych jako działania niepożądane w roku 2021 wyniosła 18 336. Stanowi to wzrost o 1880%.

Poniższy wykres przedstawia liczbę przypadków sepsy, które zostały zgłoszone do VAERS jako działania niepożądane wszystkich szczepionek (włączając szczepionki Covid-19) według roku zgłoszenia oraz wyłącznie szczepionek Covid-19 według roku zgłoszenia.

Sepsa jest ekstremalną reakcją organizmu na zakażenie. Jest to zagrażający życiu stan kliniczny. Do sepsy dochodzi, gdy infekcja, na którą już chorujesz, wywołuje reakcję łańcuchową w całym organizmie. Zakażenia, które prowadzą do sepsy, najczęściej rozpoczynają się w płucach, drogach moczowych, skórze lub przewodzie pokarmowym.

Średnia liczba przypadków sepsy zgłaszanych jako reakcje niepożądane na jakąkolwiek szczepionkę w latach 2000-2020 wynosi 75.

Całkowita liczba przypadków sepsy zgłoszonych jako działania niepożądane w 2021 roku wyniosła 1593. Stanowi to wzrost o 2024%.


Nie ogranicza się to tylko do Wielkiej Brytanii i USA. Te same tendencje obserwujemy również w Kanadzie i Nowej Zelandii. Fakty silnie wskazują na to, że zastrzyki Covid-19 powodują u biorców rozwój zespołu nabytego niedoboru odporności.

To z kolei prowadzi do zaostrzenia zakażeń opryszczkowych, co skutkuje takimi schorzeniami, jak półpasiec, autoimmunologiczna choroba pęcherzowa i zespół dysfunkcji wielonarządowej. Władze wmawiają jednak, że winna jest małpia ospa, próbując w ten sposób zatuszować skutki uszkodzenia naturalnego układu odpornościowego przez szczepionkę Covid-19.


Sugerują to poufne dokumenty firmy Pfizer, sugeruje to baza danych VAERS Centres for Disease Control, sugerują to dane rządowe publikowane na całym świecie, sugeruje to również opracowanie naukowe opublikowane w październiku 2021 roku. sciencedirect.com/science/article/pii/S1201971221006810

Pozostaje pytanie, jak daleko władze zechcą się posunąć. Rząd brytyjski już “doradza”, aby zidentyfikowane bliskie kontakty “potwierdzonych” przypadków ospy małpiej izolować przez co najmniej trzy tygodnie. Czy “małpia ospa” zostanie wykorzystana jako najnowszy pretekst do dalszego rozwoju drakońskiej polityki bezpieczeństwa biologicznego oraz globalnych prób przejęcia władzy? – Wkrótce się tego dowiemy.

Official Government reports suggest Authorities are using Monkeypox to cover up the fact the Covid-19 Vaccines cause Acquired Immunodeficiency Syndrome
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
.
.
HA HA
.

SODOMICKA ,,MAŁPIA OSPA,, :)
.
POCZYTAJCIE I POMYŚLCIE, CO TO JEST :)
.

Ospa małpia powodująca obrzęk prącia i ból odbytnicy w trwającej epidemii | Nowy naukowiec (newscientist.com)
.
...
More
.
.

HA HA
.

SODOMICKA ,,MAŁPIA OSPA,, :)
.
POCZYTAJCIE I POMYŚLCIE, CO TO JEST :)
.

Ospa małpia powodująca obrzęk prącia i ból odbytnicy w trwającej epidemii | Nowy naukowiec (newscientist.com)

.
...
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
Jadwiga Bob shares this
81
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
Agnieszka Hrydziuszko shares this
2
41.6K
Polka z Podkarpacia
Pojawiają się doniesienia, ez masowe szczepienia na ospę wywołają epidemię ospy.
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
.
fakty sugerują, że wcale nie jesteśmy świadkami wybuchu epidemii małpiej ospy w krajach pierwszego świata.
Zamiast tego

jesteśmy świadkami
konsekwencji zniszczeń, jakie spowodowały
zastrzyki Covid-19
w układach odpornościowych w tych właśnie krajach pierwszego świata,
a
władze w pośpiechu starają się to zatuszować.

Herpes Simplex Virus (HSV) jest częstą przyczyną wrzodziejącej choroby skóry …More
.

fakty sugerują, że wcale nie jesteśmy świadkami wybuchu epidemii małpiej ospy w krajach pierwszego świata.

Zamiast tego


jesteśmy świadkami

konsekwencji zniszczeń, jakie spowodowały
zastrzyki Covid-19

w układach odpornościowych w tych właśnie krajach pierwszego świata,

a
władze w pośpiechu starają się to zatuszować.


Herpes Simplex Virus (HSV) jest częstą przyczyną wrzodziejącej choroby skóry zarówno u osób z obniżoną odpornością, jak i u osób z prawidłową odpornością. U większości osób zakażonych HSV nie występują żadne objawy lub objawy łagodne, które pozostają niezauważone.

W momencie pojawienia się objawów początkowo występuje mrowienie i/lub zaczerwienienie, a następnie pojawienie się zmian przypominających pęcherze, które szybko przekształcają się w otwarte, sączące się owrzodzenia. Owrzodzenia są często dość bolesne, może im towarzyszyć gorączka i obrzęk gruczołów limfatycznych.

Dokładnie tak, jak w przypadku ospy wietrznej.

U osób z obniżoną odpornością, np. u osób z zespołem nabytego niedoboru odporności, częstotliwość i objawy zakażeń HSV mogą być czasami poważne, rozprzestrzeniając się z jamy ustnej lub narządów płciowych do głębiej położonych tkanek w płucach lub mózgu. W związku z tym HSV został sklasyfikowany jako “stan diagnozujący AIDS”, jeśli trwa dłużej niż miesiąc lub występuje w płucach, oskrzelach lub przełyku.


Czy wiecie, że opryszczka wymieniona jest jako zdarzenie niepożądane o szczególnym znaczeniu (AESI) przez firmę Pfizer w odniesieniu do zastrzyku Covid-19? – Można wybaczyć, że o tym nie wiecie, ponieważ zostało to niedawno ujawnione w poufnych dokumentach firmy Pfizer, które FDA musiała opublikować na mocy nakazu sądowego w roku 2022.

...
..
.
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
.
Bertrand Russell - o rtęci i Bogu (wywiad z 1959r.)

youtube.com/null
Dieta, zastrzyki i przymus sądowy, łączone od najmłodszych lat stworzą rodzaj charakterów i wierzeń pożądany przez rządzących, każda krytyka władzy stanie się psychicznie niemożliwa” – Bertrand Russell
Bertrand Russell napisał jak szczepionki zawierające rtęć i inne niszczące mózg substancje spowodują częściową lobotomię …
More
.

Bertrand Russell - o rtęci i Bogu (wywiad z 1959r.)


youtube.com/null

Dieta, zastrzyki i przymus sądowy, łączone od najmłodszych lat stworzą rodzaj charakterów i wierzeń pożądany przez rządzących, każda krytyka władzy stanie się psychicznie niemożliwa” – Bertrand Russell

Bertrand Russell napisał jak szczepionki zawierające rtęć i inne niszczące mózg substancje spowodują częściową lobotomię chemiczną tworząc populację zombi.

„Stopniowo poprzez selektywne rozmnażanie dziedziczne różnice pomiędzy władcami a poddanymi się zwiększą, aż staną się prawie różnymi gatunkami.

Bunt plebsu będzie nie do pomyślenia, jak rebelia owiec przeciw jedzeniu baraniny” – Bertrand Russell
.


..
PRAWDZIWY KOŚCIÓŁ POZOSTAŁ W TRADYCJI
Sataniści masoni już wyprodukowali po Cov9d 19 kolejny " "cyklon B " dla naiwnych i głupich gojów !!!
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
.
„Ci z was, którzy przyjęli trzecią dawkę, idźcie i zróbcie test na AIDS.
Wynik może cię zaskoczyć.
Pozwij swój rząd" .
.
.

Odszedł Luc Montagnier, laureat Nagrody Nobla z 2008 roku, znany przeciwnik szczepionek covid
.More
.

„Ci z was, którzy przyjęli trzecią dawkę, idźcie i zróbcie test na AIDS.

Wynik może cię zaskoczyć.

Pozwij swój rząd" .

.
.


Odszedł Luc Montagnier, laureat Nagrody Nobla z 2008 roku, znany przeciwnik szczepionek covid
.
PRAWDZIWY KOŚCIÓŁ POZOSTAŁ W TRADYCJI
Kto tam za tymi satanistami nadąży !
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
.
.
Oficjalne raporty rządowe implikują, że władze wykorzystują ospę małp, aby ukryć fakt, że szczepionki Covid-19 wywołują zespół nabytego niedoboru odporności

Nowa, ewoluująca histeria wokół rzekomego pojawienia się “małpiej ospy” w krajach zachodnich nie jest tym, czym się wydaje.
Nie jesteśmy bynajmniej świadkami pojawienia się wirusa małpiej ospy w krajach pierwszego świata po raz pierwszy …
More
.
.

Oficjalne raporty rządowe implikują, że władze wykorzystują ospę małp, aby ukryć fakt, że szczepionki Covid-19 wywołują zespół nabytego niedoboru odporności


Nowa, ewoluująca histeria wokół rzekomego pojawienia się “małpiej ospy” w krajach zachodnich nie jest tym, czym się wydaje.

Nie jesteśmy bynajmniej świadkami pojawienia się wirusa małpiej ospy w krajach pierwszego świata po raz pierwszy w historii.

Zamiast tego jesteśmy świadkami najnowszej próby wprowadzenia drakońskiej polityki bezpieczeństwa biologicznego poprzez monumentalne zatuszowanie niszczycielskich szkód wyrządzonych w układach odpornościowych osób, które otrzymały szczepionkę Covid-19.

Uszkodzeń tak poważnych, że można je porównać do zespołu nabytego niedoboru odporności. I jesteśmy w stanie udowodnić to…

.
.
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
.
fakty sugerują, że wcale nie jesteśmy świadkami wybuchu epidemii małpiej ospy w krajach pierwszego świata.
Zamiast tego

jesteśmy świadkami
konsekwencji zniszczeń, jakie spowodowały
zastrzyki Covid-19
w układach odpornościowych w tych właśnie krajach pierwszego świata,
a
władze w pośpiechu starają się to zatuszować.

Herpes Simplex Virus (HSV) jest częstą przyczyną wrzodziejącej choroby skóry …More
.

fakty sugerują, że wcale nie jesteśmy świadkami wybuchu epidemii małpiej ospy w krajach pierwszego świata.

Zamiast tego


jesteśmy świadkami

konsekwencji zniszczeń, jakie spowodowały
zastrzyki Covid-19

w układach odpornościowych w tych właśnie krajach pierwszego świata,

a
władze w pośpiechu starają się to zatuszować.


Herpes Simplex Virus (HSV) jest częstą przyczyną wrzodziejącej choroby skóry zarówno u osób z obniżoną odpornością, jak i u osób z prawidłową odpornością. U większości osób zakażonych HSV nie występują żadne objawy lub objawy łagodne, które pozostają niezauważone.

W momencie pojawienia się objawów początkowo występuje mrowienie i/lub zaczerwienienie, a następnie pojawienie się zmian przypominających pęcherze, które szybko przekształcają się w otwarte, sączące się owrzodzenia. Owrzodzenia są często dość bolesne, może im towarzyszyć gorączka i obrzęk gruczołów limfatycznych.

Dokładnie tak, jak w przypadku ospy wietrznej.

U osób z obniżoną odpornością, np. u osób z zespołem nabytego niedoboru odporności, częstotliwość i objawy zakażeń HSV mogą być czasami poważne, rozprzestrzeniając się z jamy ustnej lub narządów płciowych do głębiej położonych tkanek w płucach lub mózgu. W związku z tym HSV został sklasyfikowany jako “stan diagnozujący AIDS”, jeśli trwa dłużej niż miesiąc lub występuje w płucach, oskrzelach lub przełyku.


Czy wiecie, że opryszczka wymieniona jest jako zdarzenie niepożądane o szczególnym znaczeniu (AESI) przez firmę Pfizer w odniesieniu do zastrzyku Covid-19? – Można wybaczyć, że o tym nie wiecie, ponieważ zostało to niedawno ujawnione w poufnych dokumentach firmy Pfizer, które FDA musiała opublikować na mocy nakazu sądowego w roku 2022.

..
PRAWDZIWY KOŚCIÓŁ POZOSTAŁ W TRADYCJI
Teraz musza naprędce cos wymyśleć ,aby ludzi otumanić w czasie gdy zgony będą masowe !
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
.
.

Przypomnijmy o AIDS - początkowa nazwa tej jednostki chorobowej brzmiała Gay Related Immune Deficiency” (GRID), czyli Osłabienie Odporności u osób ze środowisk gejowskich.
Była to bardzo adekwatna nazwa, gdyż ta nowa jednostka chorobowa dotyczyła TYLKO I WYŁĄCZNIE homosekualistów.
Później polityczna poprawność, pod wpływem środowisk gejowskich, doprowadziła do zmiany nazwy na AIDS, choć …More
.
.


Przypomnijmy o AIDS - początkowa nazwa tej jednostki chorobowej brzmiała Gay Related Immune Deficiency” (GRID), czyli Osłabienie Odporności u osób ze środowisk gejowskich.

Była to bardzo adekwatna nazwa, gdyż ta nowa jednostka chorobowa dotyczyła TYLKO I WYŁĄCZNIE homosekualistów.

Później polityczna poprawność, pod wpływem środowisk gejowskich, doprowadziła do zmiany nazwy na AIDS, choć po drodze cały czas nazywano tę chorobę bardzo konkretnie:

„syndrom homoseksualny”,

„rak gejowski”,

„syndrom osłabienia u gejów”


itp.

Tak brzmiały opisy medyczne i naukowe, dopóki nie przeważyła polityczna poprawność.

.
.
One more comment from CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU