CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
ks. Piotr Natanek - 28.05.2023
49:22
ks. Piotr Natanek - 14.04.2023
28:21

Badanie czasów ostatecznych przez pryzmat Fatimy i Benedykta XVI

. Ostateczna konfrontacja: Badanie czasów ostatecznych przez pryzmat Fatimy i Benedykta XVI . Opierając się na eschatologicznym światopoglądzie teologa Tykoniusza z IV wieku, papież Benedykt XVI wydaje …

Badanie czasów ostatecznych przez pryzmat Fatimy i Benedykta XVI

. Ostateczna konfrontacja: Badanie czasów ostatecznych przez pryzmat Fatimy i Benedykta XVI . Opierając się na eschatologicznym światopoglądzie teologa Tykoniusza z IV wieku, papież Benedykt XVI wydaje …
Jadwiga Bob shares this
6 more comments

NAJWIĘKSZE NIEBEZPIECZEŃSTWO-SZABES GOJ

SZABES GOJ – Eustace Mullins Wspomnieliśmy o dziwnym pominięciu dzieł, których można by się spodziewać w naszych bibliotekach, prac traktujących o zjawisku pasożytniczych wspólnot w cywilizacjach …
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
. PORNOGRAFIA I PRZYSZŁOŚĆ SŁOWA DRUKOWANEGO . W krajach, uważanych za stojące na czele stworzyliśmy literaturę szaloną, brudną, wstydliwą. Przez czas …More
.
PORNOGRAFIA I PRZYSZŁOŚĆ SŁOWA DRUKOWANEGO
.
W krajach, uważanych za stojące na czele stworzyliśmy literaturę szaloną, brudną, wstydliwą. Przez czas pewien po objęciu władzy będziemy popierali rozwój tej literatury, by uwypuklić kontrast programów i głosów, które zbiegną z wyżyn naszych.
.
Mędrcy nasi wychowani do kierowania gojami, będą układali mowy, projekty, artykuły, przy których pomocy będziemy wpływali na umysły, kierując je w stronę wybranych przez nas pojęć i nauk.

...
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
. . Dostojewski : . "Wszystkie mocarstwa polityczne to złudzenie - jedynie żydzi i ich banki są panami Europy i świata, rządzą: . nauką, . kulturą, …More
.
.
Dostojewski
 :
.
"Wszystkie mocarstwa polityczne to złudzenie - jedynie żydzi i ich banki są panami Europy i świata, rządzą:
.
nauką,
. kulturą, . cywilizacją, . socjalizmem, . wszystkim" . ...
Ksiądz Natanek demaskuje NWO r 2020 ,,Czy zadałeś sobie pytanie dlaczego “troska o ludzi” na całym Świecie stała się agresywna ? ... Czy rozumiesz... | By Ocalić życie. Ksiądz Natanek demaskuje NWO …More
Ksiądz Natanek demaskuje NWO r 2020 ,,Czy zadałeś sobie pytanie dlaczego “troska o ludzi” na całym Świecie stała się agresywna ? ... Czy rozumiesz... | By Ocalić życie.
Ksiądz Natanek demaskuje NWO r 2020
,,Czy zadałeś sobie pytanie dlaczego “troska o ludzi” na całym Świecie stała się agresywna ? ...
Czy rozumiesz wreszcie, że strach nigdy nie pochodził od Boga ? ...
Zdecyduj kim jesteś, czego pragniesz i codziennie wypowiadaj to na głos.
Zdeklaruj się, komu się pokłaniasz ...
Już czas.''
Na telegram wrzucam dużo więcej materiałów z powodów wiadomych kto chce link Ocalić życie konto do konta własciwego
09:15

NAJWIĘKSZE NIEBEZPIECZEŃSTWO-SZABES GOJ

SZABES GOJ – Eustace Mullins Wspomnieliśmy o dziwnym pominięciu dzieł, których można by się spodziewać w naszych bibliotekach, prac traktujących o zjawisku pasożytniczych wspólnot w cywilizacjach …
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
. . PRAWDA JEST JEDNA . Rola utopistów liberalnych będzie ostatecznie ukończona, kiedy władza nasza zyska uznanie. . Do tej chwili przydadzą się nam …More
.
.
PRAWDA JEST JEDNA

.
Rola utopistów liberalnych będzie ostatecznie ukończona, kiedy władza nasza zyska uznanie.
.
Do tej chwili przydadzą się nam bardzo.
. W myśl tego będziemy jeszcze zwracali umysły w kierunku wszystkich fantastycznych wymyślonych teorii, rzekomo nowych i postępowych. . Wszak z zupełnym powodzeniem zawróciliśmy postępem bez mózgu głowy gojów i nie ma wśród nich ani jednego rozumiejącego, że wyraz ten, o ile nie dotyczy wynalazków materialnych, nie ma nic wspólnego z prawda, bo ta jest jedna i nie ma w niej miejsca dla postępu. . Postęp jako idea fałszywa, służy do zagmatwania prawdy, by nikt nie znalazł jej prócz nas, którzy jej strzeżemy. . .
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
. UCIECHY - DOMY LUDOWE . W obawie, że ludzie owi sami dojdą do jakiś wniosków, odwracamy ich uwagę przy pomocy . uciech, . zabaw, . namiętności, . …More
.
UCIECHY - DOMY LUDOWE

.
W obawie, że ludzie owi sami dojdą do jakiś wniosków, odwracamy ich uwagę przy pomocy
.
uciech,
.
zabaw, . namiętności, . domów ludowych.
. Nie - za dlugo przy pośrednictwie prasy zaczniemy ogłaszać konkursy w dziedzinie sztuki, sportu wszelakiego rodzaju: . sporty te odwrócą ostatecznie umysły od kwestii, w których zakresie musielibyśmy walczyć z nimi. . Odzwyczaiwszy się stopniowo coraz więcej od myślenia samodzielnego, ludzie zaczną rozmawiać z nami w uniesieniu, bowiem my jedynie zaczniemy propagować nowe kierunki myśli za pośrednictwem takich, rzecz prosta osób z którymi o solidaryzowanie się możemy być pomawiani. ...
13 more comments

Masoneria podług własnych słów masonów, oraz w pracy niniejszej cytowanych a na jej końcu przytoczonych źródeł niewątpliwych

Masoneria i karbonaryzm wobec ZDROWEGO ROZUMU i społeczeństwa podług własnych słów masonów, oraz w pracy niniejszej cytowanych a na jej końcu przytoczonych źródeł niewątpliwych KS. ALEKSANDER …
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
. Inspiratorzy, architekci Vaticanum II . KS. FRANCISZEK RADECKI CMRI –––––––– Część I: Plan ogólny; rola masonerii . Drugi Sobór Watykański, …More
.
Inspiratorzy, architekci Vaticanum II
.
KS. FRANCISZEK RADECKI CMRI
––––––––
Część I: Plan ogólny; rola masonerii
.
Drugi Sobór Watykański, znany jako Vaticanum II, był jednym z najbardziej traumatycznych wydarzeń w historii. Podczas 12 miesięcznych sesji, jakie się odbyły w czteroletnim okresie 1962 – 1965 położył on podwaliny pod stworzenie zupełnie nowego kościoła. Po 50 latach jego skutki są wciąż odczuwalne na całym świecie. . Jak zdołano w obecnych czasach utworzyć Nowy Kościół przypominający w zewnętrznych elementach Kościół katolicki, ale tak radykalnie od niego odmienny w sprawach zasadniczych? Komu udało się zaplanować i skrupulatnie wprowadzić w życie takie gruntowne zmiany na skalę ogólnoświatową? Prawdziwy mózg Vaticanum II Chociaż historycy wskazują wielu inspiratorów, którzy dopomogli w utworzeniu tej humanistycznej religii oraz w szerzeniu jej idei, to ostatecznie wszystko to było dziełem tylko jednej siły sprawczej: kogoś przewyższającego wszystkich inteligencją, …More
ks. Piotr Natanek - 10.06.2021r
31:16
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
01:05
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
......
One more comment
Ks. Natanek - Żydom w Polsce oferuje się specjalne ułatwienia
03:16
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
Ks. Natanek - "Komórka" wprowadza w diabelskie przestrzenie
05:21
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
ks. Piotr Natanek - 18.03.2021r
20:14
ks. Piotr Natanek - 31.12.2021r
22:23
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU

Abp Viganò wzywa biskupów do obrony małżeństwa, przeciwstawienia się błędom Amoris laetitia

. Abp Viganò wzywa biskupów do obrony małżeństwa, przeciwstawienia się błędom Amoris laetitia Pomyślcie, że wasze milczenie odbiera Chwałę Nieba dusze powierzone wam przez Najwyższego Pasterza, …
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
. . Zachęcam was, najukochańsi bracia, wy, którzy jesteście następcami apostołów, sługami Chrystusa i szafarzami tajemnic Bożych (1 Kor 4, 1), .More
.
.
Zachęcam was, najukochańsi bracia, wy, którzy jesteście następcami apostołów, sługami Chrystusa i szafarzami tajemnic Bożych (1 Kor 4, 1),

.
abyście rozważyli swoją odpowiedzialność za wspieranie doktrynalnych i moralnych odchyleń tych, którzy nadużywają swojej roli i władzy,
.
aby siać błąd,
.
obrażać Majestat Boży, . upokarzać Kościół święty . i . tracić dusze. . .
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
. . Wzywam was, przez Rany Chrystusa: . obudźcie się z letargu, który czyni was wspólnikami zdrady, z której będziecie musieli zdać sprawę Sprawiedliwemu …More
.
.
Wzywam was, przez Rany Chrystusa:
.
obudźcie się z letargu, który czyni was wspólnikami zdrady, z której będziecie musieli zdać sprawę Sprawiedliwemu Sędziemu w dniu waszej śmierci.
.
Pomyślcie, że wasze milczenie odbiera Chwałę Nieba duszom powierzonym wam przez Najwyższego Pasterza, któremu nawet ten, który siedzi w Rzymie, pewnego dnia odpowie.
. Nie sprawcie, aby męka Odkupiciela była daremna, ponieważ On przelał Swoją Najdroższą Krew, aby zbawić skruszonych grzeszników, a nie po to, aby utwierdzić ich w grzechu.
. Pan prosi cię, abyś był przewodnikiem trzody Pańskiej, używając swojego pastorału, aby poprowadzić owce na pastwiska Nieba. . Twoim przeznaczeniem jest towarzyszyć im z Miłością do Wiecznej Chwały, dla której zostali stworzeni i odkupieni, a nie poprzedzać ich w płomieniach piekła. . Carlo Maria Viganò, arcybiskup

Abp Viganò wzywa biskupów do obrony małżeństwa, przeciwstawienia się błędom Amoris laetitia

. Abp Viganò wzywa biskupów do obrony małżeństwa, przeciwstawienia się błędom Amoris laetitia Pomyślcie, że wasze milczenie odbiera Chwałę Nieba dusze powierzone wam przez Najwyższego Pasterza, …
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
. . Czy będziecie się bali głosić Słowo, nalegać w porę i nie w porę, poprawiać, ganić, napominać z całą cierpliwością i doktryną (2 Tm 4, 2), kiedy …More
.
.
Czy będziecie się bali głosić Słowo, nalegać w porę i nie w porę, poprawiać, ganić, napominać z całą cierpliwością i doktryną (2 Tm 4, 2), kiedy błędy i oszustwa
Amoris Lætitia są inspirowane bardziej przez Salomé niż przez Poprzednika?
.
Kiedy autor
Amoris Lætitia może w najgorszym razie usunąć cię z katedry z powodu twojej wierności Chrystusowi?
.
A nawet gdybyś został postawiony przed sądem, czy zgodziłbyś się wyrzec głoszenia Chrystusa i Chrystusa ukrzyżowanego (1 Kor 2, 2), aby ocalić swoje ziemskie życie i stracić życie wieczne?
. .
3 more comments
Papież i kapłani głoszą agendę masonów i szatana. Abp Jan Paweł LengaMore
Papież i kapłani głoszą agendę masonów i szatana. Abp Jan Paweł Lenga
12:06
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
. TYRAN NA WATYKANIE . .More
.
TYRAN NA WATYKANIE
.
.

„Porżnęli żywcem piłą do drzewa, przywiązywali nago do słupa…”! Rozmowa z Walerią Babisz, świadkiem ukraińskiego ludobójstwa na Polakach [WIDEO]

Pani Waleria Babisz (z d. Rebizak) urodziła się 9 października 1930 roku w Bartkówce (obecnie część miasta Dynów na Podkarpaciu). W trakcie wojny wraz z rodziną została wywieziona przez Niemców na …
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
🇺🇦🔥😱 Mocne‼️☠️ Świadek rzezi banderowskiej o Ukraińcach. Całość: youtu.be/2pSDigASMuM Telegram Channel 👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻: Wiadomości Czasów OstatecznychMore
🇺🇦🔥😱 Mocne‼️☠️ Świadek rzezi banderowskiej o Ukraińcach.
Całość: youtu.be/2pSDigASMuM
Telegram Channel
👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻:
Wiadomości Czasów Ostatecznych
01:37

Abp Viganò: Doktryna globalistyczna jest zasadniczo "szatańska"; musimy "odbudować" chrześcijaństwo

Abp Viganò: Doktryna globalistyczna jest zasadniczo "szatańska"; musimy "odbudować" chrześcijaństwo "Nigdy nie oczekujcie prawdy od zwolenników Wielkiego Resetu. Bo gdzie nie ma Chrystusa, tam nie …
Jadwiga Bob shares this
19 more comments