Clicks16
vi.news

Athens: Francis đổ tội lỗi hiện tại của mình lên các vị giáo hoàng trong quá khứ

Trong cuộc họp ngày 4 tháng 12 tại Athens với các đại diện Chính thống-Hy Lạp, Francis cáo buộc những người tiền nhiệm của ông đã góp phần gây ra chia rẽ với Chính thống giáo.

Francis than vãn thừa nhận “những hành động và quyết định không liên quan ít hoặc không liên quan gì đến Chúa Jesus và Tin Mừng nhưng thay vào đó được đánh dấu bằng sự khao khát lợi thế và quyền lực, đã làm suy yếu nghiêm trọng sự hiệp thông của chúng ta”.

Thật phù hợp, ông ta đã dùng từ chúng tôi (Pluralis majestatis) mà các giáo hoàng sử dụng thay vì "tôi", tuyên bố rằng "chúng tôi để sự kết quả bị tổn hại bởi sự chia rẽ." Đây chính xác là những gì Francis đang làm với Traditionis Custodes.

Vì vậy, ông cảm thấy cần phải “cầu xin một lần nữa sự tha thứ từ Thiên Chúa và từ anh chị em của chúng ta đối với những lỗi lầm của nhiều người Công giáo [= bao gồm cả Francis].”

Ngược lại, khi lên án những tội ác chống lại đức tin xảy ra do trách nhiệm cá nhân của mình, Francis sử dụng câu thần chú "Đừng phán xét."

#newsDedwtlgcky