ZABAWA W BOGA - OBRAZ ŚWIATA W 2025 ROKU

- zabawa w Boga. Obraz świata w 2025 roku.

2011-01-30


.

Modyfikacja genetyczna rodzaju ludzkiego, ekspansja jego potencjału poprzez nano-bio-info-cogno implanty,

współdzielenie osobowości i danych z maszynami i innymi ludźmi.

Komunikacja mózg-mózg, mózg-maszyna, mózg komputer,

transfer osobowości ludzkiej do robotów.

Wszczepiane czipy bezpośrednio do mózgu.

Mapowanie całego świata w czasie rzeczywistym poprzez RFID do systemów rozszerzonej rzeczywistość “augmented reality”.


To tylko niektóre z zagadnień, które poruszane są w dokumencie pt. “Łączenie technologii dla usprawnienia ludzkiego działania.

Nanotechnologia, Biotechnologia, technologie Informatyczne, technologie Kognitywne/Poznawcze. czerwiec 2002, Arlington, Virginia”.

Czas rozwoju i wdrożenie tych technologii przewidziany jest na 10-20 lat, czyli w około 2025 roku ten obraz powinien stać się rzeczywistością...jeśli na to sobie pozwolimy.


Oto treść wybranych części dokumentu. Cały dokument do pobrania LINK.

Integracja i synergia czterech technologii (Nano-Bio-Info-Cogno) ma swój początek w nano skali, skąd pochodzą główne bloki materii.

We wczesnych dekadach 21 wieku, skoncentrowane działania mogą zunifikować naukę opartą na unifikacji natury, łącząc

nanotechnologie,

biotechnologie,

informatyczne technologie

i kognitywne technologie.

Poświęcając odpowiednią uwagę zagadnieniom etycznym i społecznym, zbieżne technologie mogą dostarczyć techniki do poprawy ludzkich zdolności, społecznych możliwości, narodowej wydajności i jakości życia.

Fraza “zbieżne technologie” odwołuje się do synergicznej kombinacji czterech głównych “NBIC” (nano-bio-info-cogno) regionów nauki i technologii, z których każdy obecnie rozwija się w szybkim tempie:

(a) nano-nauka i nanotechnologia,

(b) biotechnologia i biomedycyna, w tym inżynieria genetyczna,

(c) technologia informatyczna, w tym zaawansowane obliczeńnia i komunikacja;

(d) nauki kognitywne, w tym neuro-nauki poznawcze.

Przykłady zastosowań mogą obejmować:


zwiększenie wydajności pracy i nauki,

zwiększenie indywidualnych zdolności poznawczych i sensorycznych,

rewolucyjne zmiany w służbie zdrowia,

poprawy zarówno kreatywności indywidualnej i grupowej,

niezwykle skuteczne techniki komunikacji, w tym interakcji “mózgu do mózgu”,

doskonalenie interfejsów człowiek-maszyna, w tym inżynierii neuromorficznych,

zrównoważone i inteligentne środowiska, w tym neuro-ergonomia, zwiększenie możliwości ludzkich do celów obronnych,

osiąganie zrównoważonego rozwoju z wykorzystaniem narzędzi NBIC i łagodzenie fizycznych i poznawczych dysfunkcji, które są wspólne dla procesów starzenia.


Nauka i technologia coraz bardziej będą dominować na świecie, wraz ze wzrostem ludności, wykorzystaniem zasobów naturalnych i potencjalnymi konfliktami społecznymi.

Dlatego sukces tego obszaru konwergentnych technologii, ma istotne znaczenie dla przyszłości ludzkości.

Ten raport określa, kilka ogólnych, długoterminowych skutków konwergencji technologii w głównych obszarach działalności człowieka:

- Społeczna wydajność pod względem dobrobytu, jak również wzrostu gospodarczego.

- Zabezpieczenie przed naturalnymi i społecznymi katastrofami.

- Indywidualna i grupowa wydajność i komunikacja.

- Uczenie się przez całe życie, estetyczne starzenie i zdrowy styl życia.

- Spójny rozwój technologii i ich integracja z działalnością ludzką.


- Ewolucja człowieka, w tym ewolucja indywidualna i kulturowa.

Oto dwadzieścia sposobów w których zbieżne technologie mogłyby mieć pozytywny wpływ dla dobra ludzkości
w terminie od 10 do 20 lat.


Każdy z tych scenariuszy jest przedstawiony szczegółowo w treści raportu:

- Szybkie interfejsy szerokopasmowe, działające bezpośrednio między ludzkim mózgiem a maszynami, zmienią formy pracy w fabrykach, kontrolę nad samochodami, zapewnią przewagę militarną, i pozwolą na nowe zawody sportowe, formy sztuki i sposoby wzajemnego oddziaływania między ludźmi.

- Wygodne, poręczne, sensory/czujniki i komputery zwiększą świadomość każdego człowieka o stanie jego zdrowia, ochronie środowiska, zanieczyszczeniach chemicznych, potencjalnych zagrożeniach i interesujących informacjach na temat lokalnych firm, zasobach naturalnych itd.

- Roboty i oprogramowania będą znacznie bardziej użyteczne dla człowieka, ponieważ będą one działać na zasadach zgodnych z celami człowieka, jego świadomością i osobowością.

- Ludzie z różnych środowisk i wszystkich zakresów umiejętności będą się uczyć cennych nowych informacji i umiejętności, bardziej niezawodnie i szybko, w szkole, w pracy lub w domu.

- Osoby i zespoły będą mogły komunikować się i współpracować ponad tradycyjnymi barierami kultury, języka, odległości, i specjalizacji zawodowych, tym samym znacznie zwiększając efektywność grup, organizacji i partnerstw międzynarodowych.

- Ludzkie ciało będzie bardziej trwałe, zdrowe, energiczne, łatwiejsze do naprawy i odporne na różne rodzaje stresu, zagrożeń biologicznych i procesy starzenia.

- Maszyny i konstrukcje wszelkiego rodzaju, od domów do statków powietrznych, będą wykonane z materiałów, które mają dokładnie pożądane właściwości, w tym zdolność adaptacji do zmieniających się sytuacji, wysokiej efektywności energetycznej i przyjazności dla środowiska.

- Połączenie technologii i zabiegów leczniczych zrekompensuje wiele niepełnosprawności fizycznych lub umysłowych i wyeliminuje całkowicie pewne trudności, które nękają miliony ludzi.

- Bezpieczeństwo narodowe będzie znacznie wzmocnione poprzez lekkie, bogate w informacje systemy wojskowe, bezzałogowe pojazdy bojowe, elastyczne inteligentne materiały, niewrażliwe sieci transmisji danych, najlepsze systemy wywiadowcze oraz efektywne środki przeciwdziałania atakom biologicznym, chemicznym i radiologicznym.
- Wszędzie na świecie, osoby będą miały natychmiastowy dostęp do potrzebnych informacji, praktycznych i naukowych, w formie dostosowanej do najbardziej efektywnego wykorzystania przez konkretne osoby.
- Inżynierowie, artyści, architekci i projektanci doświadczą niezwykle rozbudowanych nowych możliwości twórczych, zarówno poprzez szereg nowych narzędzi jak i lepsze zrozumienie źródeł ludzkiej kreatywności.
- Możliwość sterowania genetyką ludzi, zwierząt i roślin będzie bardzo korzystne dla życia człowieka; powszechna zgoda co do problemów etycznych, prawnych i moralnych, będzie wypracowywana.

- Obietnica eksploracji przestrzeni kosmicznej będzie realizowana poprzez wprowadzenie energooszczędnych pojazdów, robotów, budowanie pozaziemskich baz i opłacalną eksploatację zasobów Marsa, Księżyca, lub planetoid bliskich Ziemi.

- Nowe struktury organizacyjne i zasady zarządzania opartego na szybkiej, niezawodnej formie przekazywania potrzebnych informacji, znacznie zwiększą skuteczność administracji w biznesie, edukacji i administracji państwowej.

- Obywatele, a także politycy, będą mieli rozszerzoną świadomość poznawczą, społeczną i biologiczną, o siłach oddziałujących na ich życie, wesprze i dostosuje to ich, kreatywność w codziennym podejmowaniu decyzji.

- Fabryki jutra będą zorganizowane wokół "zbieżnych technologii" i zwiększeniu możliwości działania pomiędzy człowiekiem i maszyną jako "inteligentne środowisko" do osiągnięcia maksymalnych korzyści zarówno w masowej produkcji jak i projektowaniu indywidualnym.

- Rolnictwo i przemysł spożywczy w znacznym stopniu zwiększą wydajność i zredukują psucie się produktów, poprzez sieć tanich, inteligentnych czujników, które będą stale monitorować stan i potrzeby roślin, zwierząt i produktów rolnych.

- Transport będzie bezpieczny, tani i szybki, ze względu na wszechobecne systemy informacji w czasie rzeczywistym, bardzo wysokiej wydajności konstrukcji pojazdów i korzystania z materiałów syntetycznych i maszyn wykonanych w nanoskali dla optymalnej wydajności.

- Praca naukowców będzie zrewolucjonizowana poprzez absorbcję pionierskich rozwiązań z innych nauk, np. badania genetyczne będą, opracowywane w oparciu o procesy przetwarzania języka naturalnego a badacze kultury użyją do analiz zasad genetyki.

- Kształcenie formalne zostanie przekształcone w jednolity program nauczania, ale zróżnicowany w oparciu o kompleksowe, hierarchiczne paradygmaty intelektualnego zrozumienia architektury świata fizycznego, od nano skali do skali kosmicznej.

20. Powinny zostać rozpoczęte duże liczby zazębiających się projektów kształcenia akademickiego, na splotach ważnych dziedzin aby zbudować społeczność naukową, która osiągnie/rozwinie “zbieżne technologie”, które mogą znacznie poprawić możliwości ludzi...Fundamentalne badania będą potrzebne w systemach inżynieryjnych, przede wszystkim komputerowej inżynierii, ponieważ inżynierzy muszą sprostać nowym zadaniom, innym od tych w tradycyjnej inżynierii... Proces ten już się rozpoczął w nanotechnologii, jednakże będzie wymagało wiele pracy, aby przenieść te rozwiązania na grunt biologii, technik informacyjnych i na pole ludzkiej świadomości/umysłu.


26. Poszerzanie procesów ludzkiego poznania i komunikacji. Ta grupa warsztatów badała potrzeby możliwości procesów kognitywnych i funkcji percepcyjnych człowieka, komunikacji międzyludzkiej i pomiędzy człowiekiem a maszynami, zaprogramowanymi aby posiadały ludzkie charakterystyki. Badano również drogi, przez które “zbieżne technologie” mogą zwiększyć zrozumienie i efektywne wykorzystanie ludzkich mentalnych możliwości.

... Polepszenie zdrowia i fizycznych możliwości ludzi. Ta grupa warsztatów również była skupiona na ludziach, ale raczej na ich możliwościach fizycznych niż mentalnych...

Bezpośrednia konwersja bio-molekularnych sygnałów i kodów nerwowych do zdolności motorycznych, pozwoli na bezpośrednią kontrolę maszyn mózgiem, poprzez neuromorficzną inżynierię...

Sześć technologicznych możliwości polepszenia ludzkiego zdrowia i jego fizycznych możliwości, powinno dostać najwyższy priorytet badawczy:

bio-nano maszyny dla opracowywania metod leczenia, wraz z bioinformatyką, genomiką oraz proteomiką;

implanty oparte na nanotechnologii jako części zamienne ludzkich organów lub jako metody kontroli zdrowia;

roboty zbudowane w nanoskali i kompaltybilne narzędzia dla interwencji medycznych; rozszeżenie komunikacji mózg-mózg oraz mózg-maszyna wraz z opracowaniem interfejsów podłączanych bezpośrednio do systemu nerwowego człowieka...

Bezpieczeństwo narodowe. Ta grupa warsztatów rozpatrywała radykalne zmiany w naturze konfliktów w 21 wieku, oraz możliwości wzmocnienia narodowej obrony w kontekście ” zbieżnych technologii” NBIC.

Zidentyfikowano siedem głównych celów:

łączenie danych w antycypacji zagrożeń;

bezzałogowe pojazdy bojowe;

trening i edukacja wojskowa;

odpowiedź na chemiczne, biologiczne, radiologiczne, wybuchowe zagrożenia;

systemy myśliwców bojowych;

nie oparte na lekach, metody poprawienia ludzkiego działania;

ekso-szkielety dla wzbogacenia fizycznych możliwości; zapobieganie zmianom w mózgu spowodowanym przez brak snu; aplikacja interfejsów mózg-maszyna.


29...Kontrola metabolizmu komórek, specyficznych tkanek, organów i jeśli to możliwe całego organizmu. Jednym z zastosowań może być zwiększenie wytrzymałości i odporności na brak snu; innym zastosowaniem mogą być metody optymalizacji dotlenienia krwi w sytuacjach kiedy metabolizm jest zagrożony w krytycznych medycznych sytuacjach.

30. Nowe paradygmaty komunikacyjne (mózg-mózg, mózg-maszyna-mózg, grupa) mogą być wprowadzone w przeciągu 10-20 lat.

Neuromorficzna inżynieria może pozwolić na transmisję myśli przez biosensoryczne wyjścia sygnałów z ludzkiego ciała do innych urządzeń przetwarzających sygnał.

Personalne komputery o mocy obliczeniowej podobnej do ludzkiego mózgu mogą działać jako personalni pomocnicy, dostarczając spersonalizowanych ważnych informacji w różnych formach... Edukacja na wszystkich poziomach będzie wykorzystywać rozszerzoną rzeczywistość “augmented reality”, w której multimedialne wyświetlacze zostaną niezauważalnie wtopione w otaczającą rzeczywistość...Połączenie nauk kognitywnych z technologiami nano, bio, info powinno pozwolić na systematyczną ocenę dużej ilości teorii i metod leczenia w psychiatrii, a lekarzom pozwoli na ulepszenie dotychczasowych metod. Jest również możliwe iż “zbieżne technologie” w komunikacji i robotyce pozwolą na stworzenie nowych rodzajów protez lub urządzeń asystujących, które będą w stanie kompensować braki emocjonalne i kognitywne.

32. Komponenty przenośnych komputerów będą mogły być ukryte w biżuterii, która automatycznie współdzieli myśli i uczucia pomiędzy ludźmi, którzy byli by metaforycznie ujmując “na tej samej fali”.

33.Ludzie będą mogli pozyskać kompletnie nowe zdolności i umiejętności we wzajemnych relacjach, w relacjach z maszynami i instytucjami cywilizacji. W niektórych obszarach stare zwyczaje i etyka pozostaną nienaruszone, ale jest teraz trudne do przewidzenia, które z nich to będą. Być może kompletnie nowy system etyczny będzie strzegł stref szybkiego rozwoju technologicznego, takich jak implanty mózgu, rola robotów w nowym społeczeństwie oraz dwuznaczność pojęcia śmierci w erze wzmożonych eksperymentów nad klonowaniem.

...Połączone sieciami społeczeństwo miliardów ludzi może być tak skomplikowane jak sam człowiek jak też i pojedyncza komórka. Poprzez lokalne grupy i jednostki kończąc na globalnej kolektywnej inteligencji, nowe kluczowe możliwości pojawią się przez relację technologii NBIC...Stanie się również możliwe stworzenie nauki przewidywania zachowań społeczeństw, i modyfikowania ich poprzez technologie NBIC. Ludzka kultura i psychologia będzie poddana raptownej ewolucji, wzajemnie się przeplatając jak dwie nici DNA, będąc pod kontrolą analitycznych nauk jak też tradycyjnej wiedzy.

35. Rządy muszą wspierać edukację i szkolenie przyszłych pracowników NBIC i przygotować społeczeństwo na główne systematyczne zmiany, przewidziane dla przyszłego pokolenia... Etyczne, legalne, moralne, ekonomiczne, środowiskowe, systemy pracy i inne społeczne implikacje muszą być ukierunkowane/skonfrontowane od samego początku przez głównych techników i inżynierów NBIC, naukowców społecznych i szeroką koalicję profesjonalnych i obywatelskich organizacji.

81. Nawet bardziej dosłowne definicje ludzkiego ulepszenia mogą pociągnąć za sobą zmiany ludzkich możliwości takich jak szybkość, język, umiejętności czy siła ponad to co dziś jest w stanie osiągnąć człowiek.

82. Jesteśmy dziś już w punkcie w którym instalujemy urządzenia wewnątrz serca, mózgu i ciała aby regulować zachowanie i promować zdrowie...Jednakże ulepszenia możliwości kolejnego pokolenia ludzi, będą wydawały się nam zbyt radykalne...Kto będzie miał dostęp do terapii zwiększających poziomu inteligencji? Czy zdecydujemy się na modyfikację genetyczną naszego gatunku? Przyszłość może zawierać odmienne definicje ludzkiego usprawniania, które mają wpływ na kulturę, inteligencję, pamięć, fizyczne działanie a nawet starość.

100. Już czas uruchomić “Projekt Kognicji Ludzkiej” ang“Human Cognome Project”, porównywalny z projektem “Projekt Ludzkiego Genomu” aby opisać strukturę funkcji ludzkiego umysłu. Centralnym zagadnieniem tego projektu będzie badanie natury kultury oraz osobowości w kontekście fundamentalnych zmian w naukach kognitywnych.

Rezultaty tych badań zrewolucjonizują wiele obszarów ludzkiej działalności, włączając edukację, zdrowie psychiczne, komunikację oraz większość ludzkiej aktywności opisanej przez nauki społeczne i behawioralne. Niektórzy z uczestników HCP byli pod wrażeniem długoterminowego potencjału jaki się kryje za kopiowaniem ludzkiej/indywidualnej osobowości do robotów i komputerów, w ten sposób rozszerzając ludzkie doświadczenia działania i długowieczności. Na sam koniec, większe zrozumienie ludzkiego umysłu pozwoli inżynierom na opracowanie technologii, które są lepiej dostosowane do kontroli człowieka aby zrealizować zaplanowane cele w sposób bardziej efektywny i tańszy.

...badania mogą rozwinąć szerokopasmowe interfejsy pomiędzy maszynami a systemem nerwowym;

techniki substytutów sensorycznych, które będą przetwarzać sygnały (wizualny, słuchowy i dotykowy) na inne;

efektywne możliwości dla przetrzymywania pamięci poza mózgiem;

architektury informacyjne oparte na poznaniu, które zawierają eksploracyjne i poznawcze właściwości; nowe rodzaje sensorów, które pozwolą pozyskiwać informacje na temat ich socjalnego i fizycznego środowiska.

Sztuczni mediatorzy oparci o mikroelektronikę, nanotechnologię, i bioinżynierię mogą obdarzyć ludzi kompletnie nowymi zmysłami, lub modyfikować obecne zmysły aby działały w nowy sposób, w niektórych przypadkach inkorporacja naturalnych interfejsów, da możliwość dostarczania złożonych informacji bezpośrednio do ludzkiego mózgu.


101. System globalnego pozycjonowania GPS może stać się kompleksowym przewodnikiem opisującym otaczający świat, informującym nie tylko o lokacji ale również o innych potrzebnych danych.

110. Procesy tworzenia nowych sensorycznych organów, które działają we współpracy z mózgiem są w trakcie powstawania...Wraz z powstawaniem coraz mniejszych interfejsów czipów neuronowych z coraz większą ilością wejść oraz rozwojem technologii RFID (“Identyfikacji Radiowej” ang“Radio Frequency Identification”), jesteśmy coraz bliżej chwili gdzie tego typu implanty mogą być produkowane i implantowane przy minimalnych uszkodzeniach mózgu.

129. Co należy wykonać aby NBIC pomogło w rozwoju przestrzennej domeny. Jeśli przestrzeń zostanie wykorzystana jako metafora do budowy baz danych i zarządzania nimi, i jeśli ludzkie systemy wizualnej nawigacji mają być wykorzystywane jako modele dla wyszukiwarek internetowych, istnieje szereg działań badawczych przestrzennego poznania, które muszą być zrealizowane...

- Musimy zbadać procesy poznawcze stosowane w ryzykownym podejmowaniu decyzji i stosowaniu innowacyjnych praktyk, w celu opracowania baz danych, systemów zarządzania i technik analitycznych, które są poznawczo zgodne z tymi procesami (Montello 2001).

- Należy zbadać, czy nanotechnologia i biotechnologia może zmieniać zmysły i zdolności poznawcze człowieka w celu zwiększenia HCI. W szczególności nano i bio technologia może zwiększyć nasze możliwości dotykowe i słuchowe (np. rękawice sensoryczne i implanty słuchowe)...

- Istnieje potrzeba zbadania sposobów na zwiększenie efektywności relacji człowiek-środowisko. Może to oznaczać - rozwijanie osobistych systemów nawigacji oraz systemów informacji przestrzennej, które będą dostępne poprzez noszone ze sobą przenośne komputery.

- Rozwój inteligentnych środowisk, które pozwalają ludziom na bezprzewodowy dostęp do informacji (np. na bazie podczerwieni sygnalizacje dźwiękowe lub lokalnie rozproszone serwery, które umożliwiają natychmiastowy dostęp do Internetu i stron internetowych).

135. Ale nieuniknionym minusem, jest tak drażliwa kwestia etyczna, jak i prawne definiowanie i utrzymanie odpowiedniego poziomu prywatności i bezpieczeństwa informacji publicznych lub biznesowych. Jednak zmiany w NBIC są przyszłością ludzkości, a z tymi i innymi problemami należy się zmierzyć i je rozwiązać.

Dawno minęliśmy barierę science-fiction. Nowy świat ma się objawić w całym swym szaleństwie za 15 lat. “Nowy porządek świata”, “złoty wiek ludzkości” jak piszą autorzy dokumentu...czy może neo-feudalna utopia “planeta więzienie”(ang. prison planet) i koszmar dla wszystkich ludzi na tym świecie.

Poniżej prezentujemy wywiad z Aaronem Russo, który opowiada min o planach wprowadzenia implantacyjnych czipów, wszczepianych wszystkim obywatelom świata. LINK DO WYWIADU.

Zapraszamy również do obejżenia filmu Alexa Jonesa "Endgame", o spisku globalnej elity, mającej na celu ustanowienie "Nowego Porządku Świata". Plan polega na eliminacji 90% populacji Ziemi i totalnej kontroli pozostałej resztki niewolników. FILM

Link: Kontrola i analiza zachowań ludzkich "sensing room" - projekt.


.

Więcej na ten temat:


Raport z Iron Mountain. Co powinieneś wiedzieć o...

MIT stworzyło nowy radar widzący przez ściany.

Nowy szpiegowski system satelitarny DARPA. Wideo w...

Film: "Endgame"

Pierwsza Globalna Rewolucja. Czyli kto wymyślił...

Planopolis. Plan elit, na ekologiczne zniewolenie.

UNESCO. Droga do posthumanistycznego piekła.

Globalne trendy strategiczne 2007-2035. Witamy w...

Google usiłuje osłabić wyszukiwania wyników, dla...

Karta Ziemi - Agenda 21. Marks w zielonej kominiarce.
Jadwiga Bob shares this
2802
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
.
.
In vitro to gwałt na Bogu! -
.
.
"In vitro jest największym grzechem, jaki można sobie wyobrazić.
Podobnie jak szatan chciał zastąpić Boga, tak teraz człowiek chce zastąpić Boga" - w ostrych i konkretnych słowach dr Wanda Półtawska o in vitro.
.
More
.
.
In vitro to gwałt na Bogu! -
.
.
"In vitro jest największym grzechem, jaki można sobie wyobrazić.

Podobnie jak szatan chciał zastąpić Boga, tak teraz człowiek chce zastąpić Boga" - w ostrych i konkretnych słowach dr Wanda Półtawska o in vitro.
.
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
.
o HODOWLI istot człeko-podobnych
.
u źródła, czyli, HODOWCÓW:
.
JAK HODUJE SIĘ ZARODKI ?

.
Hodowla zarodków w procedurach in vitro | InviMed .
.
PS. . A DUSZA GRATIS - :)
.
Naukowcy tworzą pierwsze na świecie "syntetyczne zarodki"
.
PAMIĘTAJCIE - DUSZĘ DODAJĄ GRATIS :)
.More
.
o HODOWLI istot człeko-podobnych
.
u źródła, czyli, HODOWCÓW:
.
JAK HODUJE SIĘ ZARODKI ?

.
Hodowla zarodków w procedurach in vitro | InviMed .
.
PS. . A DUSZA GRATIS - :)

.

Naukowcy tworzą pierwsze na świecie "syntetyczne zarodki"

.

PAMIĘTAJCIE - DUSZĘ DODAJĄ GRATIS :)

.
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
..
.

Modyfikacja genetyczna rodzaju ludzkiego, ekspansja jego potencjału poprzez nano-bio-info-cogno implanty,
.
współdzielenie osobowości i danych z maszynami i innymi ludźmi.
.
Komunikacja mózg-mózg, mózg-maszyna, mózg komputer,
.
transfer osobowości ludzkiej do robotów.
.
Wszczepiane czipy bezpośrednio do mózgu.
.
Mapowanie całego świata w czasie rzeczywistym poprzez RFID do systemów …
More
..
.

Modyfikacja genetyczna rodzaju ludzkiego, ekspansja jego potencjału poprzez nano-bio-info-cogno implanty,
.
współdzielenie osobowości i danych z maszynami i innymi ludźmi.
.
Komunikacja mózg-mózg, mózg-maszyna, mózg komputer,
.
transfer osobowości ludzkiej do robotów.
.
Wszczepiane czipy bezpośrednio do mózgu.
.
Mapowanie całego świata w czasie rzeczywistym poprzez RFID do systemów rozszerzonej rzeczywistość “augmented reality”.

.
To tylko niektóre z zagadnień, które poruszane są w dokumencie pt. “Łączenie technologii dla usprawnienia ludzkiego działania.
.
..
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
.
Każdy z tych scenariuszy jest przedstawiony szczegółowo w treści raportu:

.
- Szybkie interfejsy szerokopasmowe, działające bezpośrednio między ludzkim mózgiem a maszynami, zmienią formy pracy w fabrykach, kontrolę nad samochodami, zapewnią przewagę militarną, i pozwolą na nowe zawody sportowe, formy sztuki i sposoby wzajemnego oddziaływania między ludźmi.
.
- Wygodne, poręczne, sensory/czujniki …More
.
Każdy z tych scenariuszy jest przedstawiony szczegółowo w treści raportu:

.
- Szybkie interfejsy szerokopasmowe, działające bezpośrednio między ludzkim mózgiem a maszynami, zmienią formy pracy w fabrykach, kontrolę nad samochodami, zapewnią przewagę militarną, i pozwolą na nowe zawody sportowe, formy sztuki i sposoby wzajemnego oddziaływania między ludźmi.
.
- Wygodne, poręczne, sensory/czujniki i komputery zwiększą świadomość każdego człowieka o stanie jego zdrowia, ochronie środowiska, zanieczyszczeniach chemicznych, potencjalnych zagrożeniach i interesujących informacjach na temat lokalnych firm, zasobach naturalnych itd.
.
- Roboty i oprogramowania będą znacznie bardziej użyteczne dla człowieka, ponieważ będą one działać na zasadach zgodnych z celami człowieka, jego świadomością i osobowością.
.
- Ludzie z różnych środowisk i wszystkich zakresów umiejętności będą się uczyć cennych nowych informacji i umiejętności, bardziej niezawodnie i szybko, w szkole, w pracy lub w domu.
.
- Osoby i zespoły będą mogły komunikować się i współpracować ponad tradycyjnymi barierami kultury, języka, odległości, i specjalizacji zawodowych, tym samym znacznie zwiększając efektywność grup, organizacji i partnerstw międzynarodowych.
.
- Ludzkie ciało będzie bardziej trwałe, zdrowe, energiczne, łatwiejsze do naprawy i odporne na różne rodzaje stresu, zagrożeń biologicznych i procesy starzenia.
.
- Maszyny i konstrukcje wszelkiego rodzaju, od domów do statków powietrznych, będą wykonane z materiałów, które mają dokładnie pożądane właściwości, w tym zdolność adaptacji do zmieniających się sytuacji, wysokiej efektywności energetycznej i przyjazności dla środowiska.
.
- Połączenie technologii i zabiegów leczniczych zrekompensuje wiele niepełnosprawności fizycznych lub umysłowych i wyeliminuje całkowicie pewne trudności, które nękają miliony ludzi.
.
- Bezpieczeństwo narodowe będzie znacznie wzmocnione poprzez lekkie, bogate w informacje systemy wojskowe, bezzałogowe pojazdy bojowe, elastyczne inteligentne materiały, niewrażliwe sieci transmisji danych, najlepsze systemy wywiadowcze oraz efektywne środki przeciwdziałania atakom biologicznym, chemicznym i radiologicznym.
.

- Wszędzie na świecie, osoby będą miały natychmiastowy dostęp do potrzebnych informacji, praktycznych i naukowych, w formie dostosowanej do najbardziej efektywnego wykorzystania przez konkretne osoby.
.
- Inżynierowie, artyści, architekci i projektanci doświadczą niezwykle rozbudowanych nowych możliwości twórczych, zarówno poprzez szereg nowych narzędzi jak i lepsze zrozumienie źródeł ludzkiej kreatywności.
.
- Możliwość sterowania genetyką ludzi, zwierząt i roślin będzie bardzo korzystne dla życia człowieka; powszechna zgoda co do problemów etycznych, prawnych i moralnych, będzie wypracowywana.
.
- Obietnica eksploracji przestrzeni kosmicznej będzie realizowana poprzez wprowadzenie energooszczędnych pojazdów, robotów, budowanie pozaziemskich baz i opłacalną eksploatację zasobów Marsa, Księżyca, lub planetoid bliskich Ziemi.
.
- Nowe struktury organizacyjne i zasady zarządzania opartego na szybkiej, niezawodnej formie przekazywania potrzebnych informacji, znacznie zwiększą skuteczność administracji w biznesie, edukacji i administracji państwowej.
.
- Obywatele, a także politycy, będą mieli rozszerzoną świadomość poznawczą, społeczną i biologiczną, o siłach oddziałujących na ich życie, wesprze i dostosuje to ich, kreatywność w codziennym podejmowaniu decyzji.
.
- Fabryki jutra będą zorganizowane wokół "zbieżnych technologii" i zwiększeniu możliwości działania pomiędzy człowiekiem i maszyną jako "inteligentne środowisko" do osiągnięcia maksymalnych korzyści zarówno w masowej produkcji jak i projektowaniu indywidualnym.
.
- Rolnictwo i przemysł spożywczy w znacznym stopniu zwiększą wydajność i zredukują psucie się produktów, poprzez sieć tanich, inteligentnych czujników, które będą stale monitorować stan i potrzeby roślin, zwierząt i produktów rolnych.
.
- Transport będzie bezpieczny, tani i szybki, ze względu na wszechobecne systemy informacji w czasie rzeczywistym, bardzo wysokiej wydajności konstrukcji pojazdów i korzystania z materiałów syntetycznych i maszyn wykonanych w nanoskali dla optymalnej wydajności.
.
- Praca naukowców będzie zrewolucjonizowana poprzez absorbcję pionierskich rozwiązań z innych nauk, np. badania genetyczne będą, opracowywane w oparciu o procesy przetwarzania języka naturalnego a badacze kultury użyją do analiz zasad genetyki.
.
- Kształcenie formalne zostanie przekształcone w jednolity program nauczania, ale zróżnicowany w oparciu o kompleksowe, hierarchiczne paradygmaty intelektualnego zrozumienia architektury świata fizycznego, od nano skali do skali kosmicznej.


.
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
.
Dawno minęliśmy barierę science-fiction.
.
Nowy świat ma się objawić w całym swym szaleństwie za 15 lat. (od 2011)
.
“Nowy porządek świata”, “złoty wiek ludzkości” jak piszą autorzy dokumentu...czy może neo-feudalna utopia “planeta więzienie”(ang. prison planet) i koszmar dla wszystkich ludzi na tym świecie.
.
Poniżej prezentujemy wywiad z Aaronem Russo, który opowiada min o planach wprowadzenia …
More
.
Dawno minęliśmy barierę science-fiction.
.
Nowy świat ma się objawić w całym swym szaleństwie za 15 lat. (od 2011)
.
“Nowy porządek świata”, “złoty wiek ludzkości” jak piszą autorzy dokumentu...czy może neo-feudalna utopia “planeta więzienie”(ang. prison planet) i koszmar dla wszystkich ludzi na tym świecie.
.
Poniżej prezentujemy wywiad z Aaronem Russo, który opowiada min o planach wprowadzenia implantacyjnych czipów, wszczepianych wszystkim obywatelom świata. LINK DO WYWIADU.
.
Zapraszamy również do obejżenia filmu Alexa Jonesa "Endgame", o spisku globalnej elity, mającej na celu ustanowienie "Nowego Porządku Świata". Plan polega na eliminacji 90% populacji Ziemi i totalnej kontroli pozostałej resztki niewolników. FILM
.
Link: Kontrola i analiza zachowań ludzkich "sensing room" - projekt.


..