CÓRKA MARYI
11.3K

BÓG OJCIEC: Przyniosę wam Nowy Świat, który was zadziwi w całej swojej wspaniałej Chwale. On jest …

God the Father: I will bring you a new world that will astound you in all its magnificent glory. It is ready... KSIĘGA PRAWDY/ THE BOOK OF TRUTH środa, 27 czerwca 2012 roku, godz. 20.00 Moja najdroższa …More
God the Father: I will bring you a new world that will astound you in all its magnificent glory. It is ready...
KSIĘGA PRAWDY/ THE BOOK OF TRUTH
środa, 27 czerwca 2012 roku, godz. 20.00
Moja najdroższa córko, dzisiaj odkrywam wszystkim Moim dzieciom Moje przyszłe plany Nowego Nieba i Nowej Ziemi. Kiedy się połączą w jeden chwalebny Raj, będzie dwanaście narodów. Te narody będą się składały z pewnych krajów na świecie, które okazały wierność Mnie, Bogu Ojcu, Mojemu Synowi, Jezusowi Chrystusowi, i Matce Boga, Królowej Nieba. Ci, którzy będą rozproszeni, zostaną zebrani, aby się złączyli w jedno z tymi innymi narodami, zjednoczonymi jako jedna święta rodzina.
Moja Wola będzie zachowana. Wszyscy będziecie mieli Dar wolnej woli, ale będzie ona spleciona z Moją. Dopiero wtedy prawda o Raju zostanie naprawdę ukazana.
Moje dwanaście narodów jest symbolizowanych przez te dwanaście gwiazd niewiasty z Księgi Apokalipsy. Ta niewiasta to jest Matka Boga i ma dwanaście gwiazd oznaczających dwie …More