Edward7
215.2K

Badanie krwi: przed i po szczepieniu

Druzgocące badanie ujawnia nieprawidłowości we krwi u 94% osób zaszczepionych przeciwko COVID.

Te zdjęcia są w powiększeniu 40x. Po lewej stronie, (a) pokazuje stan krwi pacjenta przed zaszczepieniem. Obraz po prawej, (b) pokazuje krew tej samej osoby miesiąc po pierwszej dawce "szczepionki" mRNA firmy Pfizer. Cząstki mogą być widoczne pomiędzy czerwonymi krwinkami, które są ściśle skupione wokół egzogennych cząstek; uważa się, że zlepianie odzwierciedla zmniejszenie potencjału zeta, który negatywnie wpływa na normalny koloidalny rozkład czerwonych krwinek, jak widać po lewej stronie. Czerwone krwinki po prawej stronie (b) nie są już kuliste i ulegają aglomeracji, jak w przypadku koagulacji i aglutynacji.

Ważna informacja dla wszystkich rozważających szczepienie Streszczenie odpowiednio podsumowuje główne ustalenia. Niemal wszyscy "zaszczepieni" wykazali nieprawidłowości czerwonych krwinek po "szczepieniu". Fakt, że nie u wszystkich wystąpiły objawy kliniczne, jest przypuszczalnie konsekwencją dawki i zmiennej wrażliwości.

STRESZCZENIE Studium: W obecnym badaniu przeanalizowaliśmy za pomocą mikroskopu świetlnego (ciemnego pola) kroplę krwi obwodowej 1 006 objawowych osób po zaszczepieniu zastrzykiem mRNA (Pfizer/BioNTech lub Moderna), począwszy od marca 2021 r. Było 948 osób (94% całej próby), u których we krwi stwierdzono agregację erytrocytów i obecność cząstek o różnych kształtach i rozmiarach niejasnego pochodzenia miesiąc po inokulacji mRNA.

U 12 osób zbadano krew tą samą metodą przed szczepieniem, wykazując całkowicie prawidłowy rozkład hematologiczny. Zmiany stwierdzone po inokulacji zastrzykami z mRNA dodatkowo wzmacniają podejrzenie, że zmiany te są spowodowane samymi tzw. szczepionkami. Przedstawiamy 4 przypadki kliniczne, wybrane jako reprezentatywne dla całej serii przypadków. Potrzebne są dalsze badania, aby określić dokładną naturę cząsteczek znalezionych we krwi i wskazać możliwe rozwiązania problemów, które ewidentnie powodują.... religionlavozlibre.blogspot.com/2022/08/estudio-antes-y-despues.html

(Fragment badania) Analiza mikroskopowa w ciemnym polu świeża krew na szkiełku była kiedyś szeroko stosowana w medycynie. Pozwalała ona na natychmiastową ocenę stanu zdrowia składników krwi. Tradycyjna analiza kończyła się pomiarem kwasowości i zasadowości (pH), względnego wodoru (rH2) i szybkości uwalniania tlenu (rO2). Pomiary te (nie pokazane w tym artykule) pomogłyby we wczesnym zdefiniowaniu wszelkich szkodliwych zmian we krwi, nawet zanim mogłyby one zostać ujawnione przez pomiary krzepliwości D-dimeru ...

Osobą tą jest mężczyzna w wieku 33 lat, który wcześniej był sportowcem, pozornie zdrowym przed zaszczepieniem zastrzykiem mRNA Pfizer. Miesiąc po otrzymaniu pierwszej dawki "szczepionki" Pfizera wykazał wyraźną astenię, stały grawitacyjny ból głowy (tj. taki, który jest wrażliwy na pozycję i ruchy głowy i ciała, tak że ból nasilał się przy ruchu głowy w górę lub w dół). Bóle głowy nie reagowały na powszechnie stosowane środki przeciwbólowe. Odnotowano rozproszoną artralgię reumatyczną z dusznością przy wysiłku.Rycina

Włóknisto-kanalikowa konfiguracja struktur o wysokiej strukturze, które mogą się łączyć, osiągając rozmiary dziesięciokrotnie większe od początkowych. W (a) i (b) przy powiększeniu 40x widzimy to, co wydaje się być połączeniem laminarnym. W (c), w powiększeniu 120x (powiększenie 3-krotne, wytworzone cyfrowo), widać kompozyt o długości 166,54 μm (DeltaPix Software).


Wysoce ustrukturyzowana, włóknisto-rurkowa konfiguracja struktur, które mogą się ze sobą łączyć, osiągając rozmiary dziesięciokrotnie większe od początkowych.

Ten obraz w 120-krotnym powiększeniu (powiększenie 3x wyprodukowane cyfrowo) podkreśla typową samoagregującą się strukturę 2 miesiące po szczepieniu.

Przypadek ten dotyczył kobiety w wieku 54 lat, której objawy obejmowały lekooporny silny ból głowy, głęboką pogarszającą się astenię, zaburzenia rytmu snu/budzenia, uogólnioną parestezję i dysestezję, objawy psychiczne z nastrojem depresyjnym po drugiej dawce szczepionki Pfizer. Historia jej krwi została przedstawiona na rycinach od 7 do 9Rysunek 9. (a) Zagregowane/sklonowane erytrocyty, z hemolizą i skupioną fibryną w powiększeniu 40x. (b) Powiększenie obcej złożonej struktury krystalicznej przy powiększeniu 120x.Rycina 8. (a)


Deformacja i agregacja erytrocytów z oznakami hemolizy przy powiększeniu 40x. (b) Obca skrystalizowana struktura rurkowa w powiększeniu 120x.

Ten pacjent w 2021 roku był 84-letnią kobietą, cieszącą się samodzielnym, satysfakcjonującym życiem, zanim otrzymał jakiekolwiek zastrzyki mRNA... przy drugiej dawce Pfizera, doświadczyła intensywnej erytrodermii twarzy i klatki piersiowej, dramatycznego nasilenie objawów pieczenia w ustach, nietrwałe bóle mięśniowe oporne na leczenie przeciwbólowe.
Za pomocą kapilaroskopii jej reumatolog rozpoznał postać ostrą zapalenia skórno-mięśniowego, która potwierdzone testami na odporność własną... W ciągu miesiąca nie była już samodzielna. Ta eskalacja, która doprowadziła do autentycznej biologicznej słabości, nastąpiła chronologicznie później i była prawdopodobnie (według naszych świadomych opinii medycznych) spowodowana przez iniekcje mRNA. Oceniamy, że poprzez wstrzykiwanie eksperymentalnych "szczepionek" mRNA starszym pacjentom, którzy już zmagają się z wieloma schorzeniami, dochodzi do bardzo nagłego, negatywnego nasilenia wcześniej kontrolowanych schorzeń.


Zdjęcie u góry i w środku przedstawia stan krwi pacjenta w 40-krotnym powiększeniu przed pierwszą mRNA inokulacją. Zdjęcia w (b) i (c), w powiększeniu 120x, po lewej i prawej stronie u dołu rysunku, pokazują obszerny aglomerat (mierzony na 329,14μm na 137,74μm za pomocą oprogramowania DeltaPix) pięć tygodni po szczepieniu. Czy te metaliczne obiekty cząstki grafenuNa biegunach rysunku (120x (powiększenie 120x) możemy zobaczyć początkową konfigurację płytkową z krystalicznymi łuskami przypominającymi struktury charakterystyczne dla cząsteczek grafenu.

Ten obraz, przy 40-krotnym powiększeniu, jest niezwykle reprezentatywny dla zaburzeń "potencjału Z", z agregacją i "układaniem się" czerwonych krwinek w stosy.

Obrazy agregacji krystalicznych, regularnych i modułowych, z widocznymi "samopodobnymi postawami natury fraktalnej".

Przed

Ten obraz w 40-krotnym powiększeniu przedstawia pacjentowi rozmaz przed podaniem pierwszej dawki zastrzyku Moderna mRNA.

...

Po

Obraz w powiększeniu 40x pokazujący agregację i modyfikację morfologiczną erytrocytów dwa dni po drugiej dawce iniekcji Moderna mRNA.

To zdjęcie w 40-krotnym powiększeniu podkreśla interfejs interakcji pomiędzy czerwonymi komórkami i tym, co jest prawdopodobnie cząsteczką grafenu.

Całe badanie PDF - View of Dark -Field Microscopic Analysis on the Blood of 1,006 Symptomatic Persons After Anti-COVID mRNA Injections from Pfizer/BioNtech or Moderna
JOKAMA shares this
9
Edward7
Uważajcie na słowo "ekumeniczny" lub jakąkolwiek próbę przejęcia Mojego Kościoła na Ziemi i ogołocenia go z jego Boskości.
Moja szczerze umiłowana córko, Bóg nie objawia proroctw człowiekowi, aby budzić sensację. Są one dane, by przygotować ludzkość do przyszłości w Moim Królestwie, aby mogli być uprzedzeni o potencjalnych zagrożeniach dla swoich dusz. Każda Interwencja w waszym życiu z Rozkazu …More
Uważajcie na słowo "ekumeniczny" lub jakąkolwiek próbę przejęcia Mojego Kościoła na Ziemi i ogołocenia go z jego Boskości.

Moja szczerze umiłowana córko, Bóg nie objawia proroctw człowiekowi, aby budzić sensację. Są one dane, by przygotować ludzkość do przyszłości w Moim Królestwie, aby mogli być uprzedzeni o potencjalnych zagrożeniach dla swoich dusz. Każda Interwencja w waszym życiu z Rozkazu Mojego Ojca jest dla dobra waszego i innych dusz..

Oszuści przejęli od wewnątrz kontrolę i nadal będą zwodzili świat, by uwierzył, że nowa doktryna - w której zostały dokonane zmiany względem istniejącej Świętej Doktryny, ustanowionej przez Boga - może zostać tak zmieniona, aby dostosować ją do życia wszystkich ludzi i wszystkich religii. Uważajcie na słowo "ekumeniczny" lub jakąkolwiek próbę przejęcia Mojego Kościoła na Ziemi i ogołocenia go z jego Boskości.

Kto manipuluje Liturgią nie jest Moim prawdziwym sługą, a jednak dokładnie to się wydarzy. A co zrobią Moi wyświęceni słudzy? Pochylą swoje głowy, podniosą ręce w chwalebnym uwielbieniu dla nowej fałszywej doktryny i zaprzeczą Wszystkiemu, co dałem światu. Ich miłość do spraw doczesnych; ich pragnienie, aby podziwiano ich wysokie ambicje pozbawią ich przyrzeczeń. Staną się zdrajcami i odwrócą się ode Mnie. Doprowadzą miliony katolików do poważnego błędu, a Moje Kościoły utracą swoją Świętość. Wkrótce potem, gdy rdzeń Mojego Kościoła zostanie zbezczeszczony, zbiorą wszystkie inne wyznania chrześcijańskie i wymyślą nowe sekty ekumeniczne, co doprowadzi do publicznej deklaracji zaprzeczającej istnieniu Piekła. Następnie, działając na opak, dokładnie w przeciwnym kierunku do Prawdy, powiedzą wszystkim wiernym, że grzech jest pojęciem względnym i że z powodu grzechu pierworodnego, nie jest możliwe, aby go uniknąć. W związku z tym powiedzą wam, że nie ma się o co martwić. Grzech sam w sobie zostanie przedefiniowany. Kiedy tak się stanie, całe wyczucie moralności zaniknie. Gdy moralność nie będzie uważana za ważną, wówczas grzech stanie się powszechny. Grzech będzie się rozprzestrzeniał, eskalował, aż społeczeństwo się rozpadnie, a dla tych, którzy pozostaną wierni Mojemu Kościołowi - prawdziwemu Kościołowi - będzie to przerażający widok do oglądania.

Ludzie będą chwalili się grzechem, otwarcie obnosili ze swoim brakiem moralności, a nowa światowa religia będzie dyktować, że grzech nigdy was nie powstrzyma ani nie zniszczy w Oczach Boga. Ten bóg, o którym będą mówili, to będzie szatan, ale oni nigdy tego wam nie powiedzą. Wyśmiewając Mnie, przedstawią wam antychrysta, który zostanie entuzjastycznie przyjęty, ponieważ będzie on popierany przez fałszywego proroka i przez niego ubóstwiany. Antychryst będzie robił wszystko, co przeczy Mojemu Nauczaniu, ale będzie to robił z charyzmą i wdziękiem. Miliony będą go uwielbiały. Będzie on wszystkim, czym Ja nie jestem. Oszuka on tak wielu, że będzie mu łatwo doprowadzić dzieci Boże do herezji i strasznego spustoszenia.

Ja przygotowuję was na ten dzień. Wielu z was trudno słuchać tych wiadomości, ale to jest Prawda. Prawda uwolni wasze dusze od śmierci. Walka z Prawdą niczego dobrego nie przyniesie - jedynie rozpacz. Gdy będziecie uniemożliwiali innym pozostanie wiernymi Mojemu Kościołowi, zachęcając ich do pójścia za herezją, która ma być narzucona światu przez Mój Kościół od wewnątrz, to zostaniecie rzuceni lwom na pożarcie. Ci, którzy siłą niszczą dusze innych, doświadczą z Mojej Ręki najwyższej kary.

Przyjmijcie Prawdę i przygotujcie się. Chodźcie za Mną, a poprowadzę was do schronienia Mojego Królestwa. Gdy pójdziecie za bestią, on zaprowadzi was i tych, których zabierzecie ze sobą, w płomienie piekła na wieczność.
Wasz Jezus

Księga Prawdy
megur shares this
2