00:59
Dobromir Sośnierz do minister MOSKWY: Za ile nas SPRZEDANO? Jak to jest być ZDRAJCĄ bez kręgosłupa?More
Dobromir Sośnierz do minister MOSKWY: Za ile nas SPRZEDANO? Jak to jest być ZDRAJCĄ bez kręgosłupa?
anetmachnio1979
Zaszczypawiony kwiczy pod publikę!