maksimusX
355

SWIETY JAN PAWEL II - APOSTOL ROZANCA SWIETEGO

Różaniec modlitwą Jana Pawła II

W liście apostolskim o różańcu, św. Jan Paweł II zachęcał do częstego odmawiania różańca. Dzielił się swoim doświadczeniem tej modlitwy: "Od mych lat młodzieńczych modlitwa ta miała ważne miejsce w moim życiu duchowym: różaniec towarzyszył mi w chwilach radości i doświadczeń. Zawierzyłem mu wiele trosk. Dzięki niemu zawsze doznawałem otuchy".

Pamiętamy z wielu spotkań, iż Jan Paweł II jako papież zaproszonym na audiencję gościom rozdawał różańce. Wprowadzając kolejną część tej modlitwy - tajemnice światła - bardzo pragnął rozbudzić we wszystkich wierzących nabożeństwo do Matki Bożej, widząc w modlitwie różańcowej wielki ratunek dla świata.

Osobisty fotograf Ojca św. - Arturo Mari - w książce "Do zobaczenia w Raju" dał wzruszające świadectwo o miłości papieża do Matki Bożej. Napisał: "Szczególną czcią otaczał Najświętsza Maryję Pannę i to również było widać podczas pielgrzymek. Zawsze podkreślał, że czuje się chroniony przez Madonnę. Również w ogrodach watykańskich podczas spacerów zatrzymywał się chętnie prze największa kaplicą poświęconą Matce Bożej z Lourdes. Odpoczywał z różańcem, chodził z różańcem - wszystkim dawał w prezencie różaniec, często zapraszając do wspólnej modlitwy. I umarł z różańcem w ręku".

Miesiąc październik, który przeżywamy w Kościele katolickim poświęcony jest modlitwie różańcowej. Tajemnice różańcowe mówią, że miłość Boża jest nadzwyczaj konkretna i twórcza, że Bóg nie tylko mówi, ale działa, nie tylko obiecuje, ale daje to czego potrzebujemy najbardziej. Różaniec jest zaproszeniem do modlitwy kontemplacyjnej. Wypowiadając słowa zatrzymujemy nasze myśli na rozważanej tajemnicy. Wielu katolików przynależy do tzw. róż różańcowych, które w modlitwie zawierzają wszystkie sprawy Kościoła, parafii i poszczególnych rodzin.

Zachęcam odnajdźmy nasz różaniec, może gdzieś zakurzony, walający się w szufladzie i odkryjmy moc modlitwy różańcowej o której tak pięknie mówił JanPaweł II.

ks. Marian Fatyga