pielgrzym55
I prawidłowo. W tym państwie od czasu wybuchu mniemanej pandemii bezprawie zostało podniesione do rangi zasady ustrojowej. I oni cały czas to robią, np zakazują ludziom chodzić do kościoła, choć wiadomo, że jest to bezprawne.