Clicks1.1K
valent
1
Mariánská pouť Prahou 23. května 2015 Mariánští ctitelé v Praze a Matice cyrilometodějská v Olomouci na Mariánské pouti s Palladiem Panny Marie Rynecké prosili za mír a pokoj ve světě a obnovu …More
Mariánská pouť Prahou 23. května 2015

Mariánští ctitelé v Praze a Matice cyrilometodějská v Olomouci na Mariánské pouti s Palladiem Panny Marie Rynecké prosili za mír a pokoj ve světě a obnovu Mariánského sloupu v Praze.
11.30-11.45 KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE NA STRAHOVĚ: Litanie k českým patronům
12.00-12.15 SOCHA PANNY MARIE Z EXILU V ZAHRADĚ PREMONSTRÁTŮ: Anděl Páně a pobožnost k Panně Marii
13.00-13.45 KOSTEL SV. KARLA BOROMEJSKÉHO POD PETŘÍNEM: Mše svatá za mír ve světě a pokoj ve vlasti
14.00-14.15 KOSTEL PRAŽSKÉHO JEZULÁTKA: Pobožnost a zasvěcení rodin Pražskému Jezulátku
14.15-14.40 Technická přestávka pro přesun
14.40-14.50 KARLŮV MOST, ZASTAVENÍ U SOCHY SV. JANA NEPOMUCKÉHO: Modlitba za smír a vzájemnou toleranci
15.00-15.15 KOSTEL SV. FRANTIŠKA – U KŘIŽOVNÍKŮ: Modlitba – korunka k Božímu milosrdenství
15.30-15.45 KOSTEL SV.JILJÍ – DOMINIKÁNSKÝ KLÁŠTER Modlitba k sv. Václavu, sv. Vojtěchu, k bl. císaři Karlu,
16.00-16.10 ZASTAVENÍ NA MÍSTĚ STRŽENÉHO SLOUPU NA STAROMĚSTSKÉM NÁMĚSTÍ: Smírná modlitba za obnovení Mariánského sloupu
16.15-16.25 ZASTAVENÍ U PANNY MARIE V KOUTĚ TÝNSKÉHO CHRÁMU
16.30-17.00 CHRÁM MATKY BOŽÍ PANNY MARIE PŘED TÝNEM: Pobožnost k Panně Marii Rynecké, litanie k Božímu milosrdenství před vystavenou Nejsvětější Svátostí oltářní, Te Deum a svátostné požehnání.