Igor75
12.7K

200 tys. dol. na rozbicie Światowych Dni Młodzieży w Krakowie!!!

200 tys. dol. na rozbicie Światowych Dni Młodzieży w Krakowie!!!
Fundacja Arcusa otrzymała grant w wysokości 200 000 dol. na prowadzenie progejowskiej propagandy i próby wymuszenia na katolikach akceptacji dla sodomii, wbrew nauce Kościoła. Data nie jest przypadkowa - przez kolejne dwa lata Kościół będzie przeżywał synod poświęcony rodzinie oraz intensywnie przygotowywał się do Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się w Krakowie w 2016 roku.

W uzasadnieniu do przyznania dofinansowania przedstawiciele rządu Stanów Zjednoczonych stwierdzili, że pieniądze mają zostać przeznaczone na "dwa lata finansowania wsparcia dla propagatorów wiary pro - LGBT i sprzeciwianie się nauce Kościoła katolickiego oraz jego ultrakonserwatyzmowi względem praw i godności LGBT w i poza kościołem". Zwrócili przy tym uwagę na te dwa szczególne wydarzenia w życiu Kościoła jako na wymagające zwarcia szeregów środowisk progejowskich.

Fundacja Arcusa co roku wydaje miliony na tuziny organizacji popierające tzw. małżeństwa osób tej samej płci. Stojący na jej czele Kevin Jennings posiada liczne konotacje z administracją Baracka Obamy. Jennings pracował m.in. jako zastępca sekretarza ds. edukacji oraz stał na czele powołanego przy Białym Domu Biura ds. Bezpiecznej i Wolnej od Narkotyków Szkoły.

O tym, z jak potężną i wpływową organizacją mamy do czynienia świadczy m.in. majątek fundacji w wysokości 171,2 mln dol. oraz wysokie przychody - tylko w 2012 r. łączny przychód fundacji wyniósł 29,8 mln dolarów

Julia Nowicka

www.prawy.pl/…/6586-200-tys-do…
Igor75
Fundacja Arcusa otrzymała grant w wysokości 200 000 dol. na prowadzenie progejowskiej propagandy i próby wymuszenia na katolikach akceptacji dla sodomii, wbrew nauce Kościoła. Data nie jest przypadkowa - przez kolejne dwa lata Kościół będzie przeżywał synod poświęcony rodzinie oraz intensywnie przygotowywał się do Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się w Krakowie w 2016 roku.