CÓRKA MARYI
111K

OTOCZMY MODLITWĄ PAPIEŻA BENEDYKTA XVI

Papież Benedykt XVI jest w Niemczech. Udał się tam dziś przed południem, aby odwiedzić w szpitalu ciężko chorego brata Georga. Data powrotu Papież Seniora do Watykanu nie została jeszcze ustalona. …More
Papież Benedykt XVI jest w Niemczech. Udał się tam dziś przed południem, aby odwiedzić w szpitalu ciężko chorego brata Georga. Data powrotu Papież Seniora do Watykanu nie została jeszcze ustalona.
Ojciec Święty zatrzymał się w seminarium duchownym w Ratyzbonie. Towarzyszy mu jego osobisty sekretarz abp Georg Gaenswein. Na lotnisku w Monachium powitał go miejscowy biskup Rudolf Voderholzer, który poprosił też wszystkich, aby uszanowany został prywatny charakter tej wizyty.
CÓRKA MARYI
Modlitwa Krucjaty 23
O bezpieczeństwo dla papieża Benedykta
Modlitwa otrzymana w Orędziu z 28.01.2012, 21:00
O mój Ojcze Przedwieczny, przez wzgląd na Twojego Syna umiłowanego, Jezusa Chrystusa, i przez cierpienie, które zniósł, by zbawić świat od grzechu, modlę się teraz, abyś chronił Twojego świętego Wikariusza, papieża Benedykta, Głowę Twojego Kościoła na ziemi.
Aby także on mógł pomóc …
More
Modlitwa Krucjaty 23
O bezpieczeństwo dla papieża Benedykta
Modlitwa otrzymana w Orędziu z 28.01.2012, 21:00

O mój Ojcze Przedwieczny, przez wzgląd na Twojego Syna umiłowanego, Jezusa Chrystusa, i przez cierpienie, które zniósł, by zbawić świat od grzechu, modlę się teraz, abyś chronił Twojego świętego Wikariusza, papieża Benedykta, Głowę Twojego Kościoła na ziemi.

Aby także on mógł pomóc ratować Twoje dzieci i wszystkie Twoje wyświęcone sługi od dręczenia przez szatana i od jego królestwa upadłych aniołów, którzy krążą po ziemi, kradnąc dusze.

O Ojcze, chroń Twojego papieża, aby Twoje dzieci mogły być prowadzone właściwą drogą do Twojego Nowego Raju na ziemi. Amen.