02:05
Cárske Rusko horšie bolševika. Keďže s Putinom to nejako nevychádza - Katolícka cirkev sa v "kresťanskom" Rusku stále radí medzi sekty a o Lenina sa opierať až tak okato nechcú, koho len si zavolať …More
Cárske Rusko horšie bolševika.

Keďže s Putinom to nejako nevychádza - Katolícka cirkev sa v "kresťanskom" Rusku stále radí medzi sekty a o Lenina sa opierať až tak okato nechcú, koho len si zavolať na pomoc, aby ruská trollská úderka dokázala, jak je matička Rus zasľúbenou zemou všetkých bohabojných katolíkov. Vezmime teda cárov, však kulisy vyzerajú dostatočne noblesne, ktoré len tak mimochodom majú demonštrovať, jak je krajina celá noblesná. Ale ide o klasické potemkinovské kulisy. Noblesné neni celkom nič. )
No tak si teda vezmime "cárov", čo je v tomto prípade synonymum skôr pre barbara.

Tak napríklad Peter Veľký

Keď vošiel do katolíckeho kláštora v Polocku, ako prvé hodil na zem svätú Hostiu, vzápätí na to zavraždil baziliánskeho katolíckeho mnícha, ktorý sa ju pokúsil zachrániť. Potom sa tento barbar ešte nechal uistiť, že kláštor bol dočista vyrabovaný, relikvie zničené a telá mníchov spálené ako prevencia pred ich ďalším uctievaním.
V roku 1719 vyhnal z krajiny jezuitov.

Jeho "pomazaná" nasledovníčka, Katarína "Veľká" rozfofrovala barbarské dielo skazy ešte viac. Z 9000 katolíckych farností zostalo 9, ku konverzii prinútila 8 miliónov katolíkov.
Navyše si Rusko prisvojilo Poľsko a Litvu, kde ako obvykle, smradilo na cudzom území a opäť pokračovali tie isté náboženské perzekúcie.

"Svätý" Nikolajovský klan sa ničím neodchýlil z nastoleného kurzu. Tých pár katolíckych škôl, ktoré v Rusku zostali po barbarských nájazdoch madamé Kataríny prinútili zatvoriť a sústredili sa na dôsledné náboženské čistky v Poľsku. Táto "bohumliá" činnosť pokračovala až do boľševickej revolúcie.

Posledná členka tohto barbarského klanu zomrela príznačne v Madride, v Európe, najlepšie v katolíckej krajine, ktoré tak veľmi túžili napodobňovať, len tak trochu nepochopili podstatu tejto prosperity, ktorá nespočívala a nespočíva v ničom inom ako v katolíckej tradícii, proti ktorej celý život tak srdnato bojovali.

Je nepochopiteľné prečo sa od nás poťažmo požaduje, aby sme smoklili za týmito nepriateľmi katolicizmu.
Stylita shares this
2
Krátká poselství.
+++More
Krátká poselství.

+++