Ostrik

Nebojte se

73.1K
Ostrik
Pamatujte, že tělo - chrám pro Ducha svatého, obdrželi všichni lidé.
1. ČTENÍ 1Král 8,41-43
Jestliže přijde cizinec, vyslyš ho!

Čtení z první knihy Královské.
Šalomoun se modlil v chrámě:

Vyslyš, Hospodine, i cizince, který není z tvého izraelského lidu, jestliže přijde z daleké země kvůli tvému jménu - neboť uslyší o tvém velikém jménu, o tvé mocné ruce a o tvém napřaženém rameni - jestliže …More
Pamatujte, že tělo - chrám pro Ducha svatého, obdrželi všichni lidé.
1. ČTENÍ 1Král 8,41-43
Jestliže přijde cizinec, vyslyš ho!

Čtení z první knihy Královské.
Šalomoun se modlil v chrámě:

Vyslyš, Hospodine, i cizince, který není z tvého izraelského lidu, jestliže přijde z daleké země kvůli tvému jménu - neboť uslyší o tvém velikém jménu, o tvé mocné ruce a o tvém napřaženém rameni - jestliže přijde prosit do tohoto domu, vyslyš ho v nebi, v místě, kde přebýváš. Učiň všechno, o co tě bude cizinec prosit, aby všechny národy země poznaly tvoje jméno, aby se tě bály jako tvůj izraelský lid a aby poznaly, že byl tento dům, který jsem vystavěl, pojmenován tvým jménem.
🙏
Ostrik
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus! Až na věky, amen. 😇
Požehnaný den vespolek.
L 2:14Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem, v kterých má Bůh zalíbení!
🤗
2 more comments from Ostrik
Ostrik
Dajte pozor na to, čo náš Pán hovorí! Dajte pozor na slová, ktoré som zvýraznil. Pán Ježiš nevypúšťa prázdne slová, ako ľudia. Čo hovorí, myslí vážne!

Mt 25:41-46
41Potom povie aj tým po ľavici: Odíďte odo mňa, zlorečení, do večného ohňa, ktorý je pripravený diablovi a jeho anjelom.42Lebo som bol hladný a nedali ste mi jesť, bol som smädný a nedali ste mi piť,43prišiel som ako cudzinec a neprich…More
Dajte pozor na to, čo náš Pán hovorí! Dajte pozor na slová, ktoré som zvýraznil. Pán Ježiš nevypúšťa prázdne slová, ako ľudia. Čo hovorí, myslí vážne!

Mt 25:41-46
41Potom povie aj tým po ľavici: Odíďte odo mňa, zlorečení, do večného ohňa, ktorý je pripravený diablovi a jeho anjelom.42Lebo som bol hladný a nedali ste mi jesť, bol som smädný a nedali ste mi piť,43prišiel som ako cudzinec a neprichýlili ste ma, bol som nahý a nepriodeli ste ma, bol som chorý a vo väzení a nenavštívili ste ma.44Vtedy mu aj oni odpovedia: Pane, kedy sme ťa videli hladného alebo smädného, alebo ako cudzinca, alebo nahého, alebo chorého, alebo vo väzení a neposlúžili sme ti?45Tu im on odpovie: Amen, hovorím vám: Čokoľvek ste neurobili jednému z týchto najmenších, ani mne ste neurobili. 46A títo pôjdu do večného trápenia, ale spravodliví do večného života.
😇
Ostrik
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus! Až na věky, amen. 😇
Požehnaný den vespolek. 🤗
LadislavZelinka
Strach je důležité téma. Proto Ježíš ukazuje na své srdce, jakoby říkal: zde, tudy vede cesta, tam jděte
Ostrik
L 12:8-9
8Pravím vám: Ke každému, kdo by se ke mně přiznal před lidmi, se i Syn člověka přizná před Božími anděly. 9Kdo mne však před lidmi zapře, ten bude zapřen před Božími anděly.
Přiznáte se před lidmi ke Kristu? Přiznáte se svým myšlením i svými skutky k Lásce, která z vašich srdcí pramení? Pak se k vám přizná i Syn člověka před Božími anděly.
Nenechte se opanovat strachem! Strach působí …More
L 12:8-9
8Pravím vám: Ke každému, kdo by se ke mně přiznal před lidmi, se i Syn člověka přizná před Božími anděly. 9Kdo mne však před lidmi zapře, ten bude zapřen před Božími anděly.
Přiznáte se před lidmi ke Kristu? Přiznáte se svým myšlením i svými skutky k Lásce, která z vašich srdcí pramení? Pak se k vám přizná i Syn člověka před Božími anděly.
Nenechte se opanovat strachem! Strach působí muka a vyhání ze srdce lásku - Krista. Jak byste mohli vyznat Krista, když máte strach?
Zamyslete se, dokud je čas. 🤗
Ostrik
Pravděpodobně každý ví, co znamená slovo strach. Snad každý se někdy bál. Pán Ježíš nás ale vybízí k tomu, abychom se nebáli. Dokonce se v Písmu svatém dočteme, že v lásce není strach.
1J 4:18V lásce není strach, ale dokonalá láska strach zahání; vždyť strach působí muka, a kdo se bojí, nedošel dokonalosti v lásce.
Uvažujte nad těmito slovy. Jde tu o mnoho. Kdo se bojí, není v Kristu, není v …More
Pravděpodobně každý ví, co znamená slovo strach. Snad každý se někdy bál. Pán Ježíš nás ale vybízí k tomu, abychom se nebáli. Dokonce se v Písmu svatém dočteme, že v lásce není strach.
1J 4:18V lásce není strach, ale dokonalá láska strach zahání; vždyť strach působí muka, a kdo se bojí, nedošel dokonalosti v lásce.
Uvažujte nad těmito slovy. Jde tu o mnoho. Kdo se bojí, není v Kristu, není v lásce. Má to ale závažný dopad. Kdo není v lásce, tedy v Kristu, zapírá Syna člověka. A to je smysl všeho strašení, které na vás doléhá. Satan ví, že se strachem v srdci milovat nebudete. A je to vidět na komentářích všech vás, kteří jste v posledních dnech přestali věřit Bohu.
Zamyslete se, dokud je čas. 🤗