Clicks452
Marieta Ria
1
...priame a úmyselné zabitie ľudskej bytosti je hlboko nemorálnym činom. Vedomé a dobrovoľné rozhodnutie zbaviť ľudskú bytosť života je z morálneho hľadiska vždy zlo a nikdy nemôže byť dovolené ani …More
...priame a úmyselné zabitie ľudskej bytosti je hlboko nemorálnym činom.
Vedomé a dobrovoľné rozhodnutie zbaviť ľudskú bytosť života je z morálneho hľadiska vždy zlo a nikdy nemôže byť dovolené ani ako cieľ, ani ako prostriedok na dobrý cieľ.


sv. Ján Pavol II. encyklika Evangelium Vitae 1995
Marieta Ria