3
4
1
2
m.rekinek
2875
Poświęcenie się Maryi według św. Ludwika Marii Grignion De Montforta - O. Stanisław Maria Kałdon OP. W Traktacie o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny św. Ludwik uczy, jak oddawać …More
Poświęcenie się Maryi według św. Ludwika Marii Grignion De Montforta - O. Stanisław Maria Kałdon OP.

W Traktacie o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny św. Ludwik uczy, jak oddawać się przez ręce Maryi Panu Jezusowi, naśladując Boga Ojca, który przez Nią dał nam swego Syna i tylko przez Nią udziela nam swoich łask.
Naśladujemy też Syna Bożego, który tylko przez Maryję przyszedł do nas i własnym przykładem wskazuje nam drogę zbawienia, a drogą tą jest Maryja. Naśladujemy również Ducha Świętego, który udziela nam swych łask i darów wyłącznie przez Najświętszą Pannę. Nabożeństwo to każe nam naśladować przykład Jezusa, który chciał być zrodzony i wychowany przez Maryję, być Jej doskonale
posłusznym i "poddanym". Cudowne skutki tego nabożeństwa to: poznanie siebie w prawdzie, uczestnictwo w wierze Maryi, łaska czystej miłości, wielka ufność w Bogu i w Maryi, zjednoczenie się z duchem Maryi i przeobrażenie duszy w Maryi na obraz Jezusa. Aby to osiągnąć, św. Ludwik poleca czcić Maryję jako Matkę Bożą; rozważać Jej cnoty, przywileje i czyny; rozmyślać o Jej godności; składać Jej akty miłości, uwielbienia i wdzięczności; wzywać Ją serdecznie; ofiarować się Jej i jednoczyć się z Nią; spełniać swe czynności w intencji podobania się Jej; wszystko rozpoczynać, wykonywać i kończyć przez Nią, z Nią, dla Niej i w Niej - aby to wszystko było spełnione przez Jezusa, z Jezusem i w Nim, który jest naszym ostatecznym celem.
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
.
1. NIE BĘDZIESZ MIAŁ BOGÓW CUDZYCH PRZEDE MNĄ. and one more user link to this post