01:49
Przyjmuj Komunie Święta z pokorą i ogromna świętością, a otrzymasz łaski o jakich nawet nie śniłeś. Najświętsza Maria Panna: Łaski przyznane, gdy przyjmujecie Ciało Mojego Syna. Orędzia OstrzeżeniaMore
Przyjmuj Komunie Święta z pokorą i ogromna świętością, a otrzymasz łaski o jakich nawet nie śniłeś.

Najświętsza Maria Panna: Łaski przyznane, gdy przyjmujecie Ciało Mojego Syna.
Orędzia Ostrzeżenia

Piątek, 19.10.2012, 09.06

(Orędzie odebrane podczas objawienia Najświętszej Marii Panny, które trwało 20 minut, podczas których obraz Świętej Eucharystii pojawił się na Jej czole)

Moje dziecko, Hostia, którą widzisz na Moim czole jest symbolem dla potwierdzenia wobec wszystkich Bożych dzieci Rzeczywistej Obecności Mojego Syna w Świętej Eucharystii.

Mój Syn jest obecny na świecie i znajduje się przy każdym z Bożych dzieci, każdego dnia, w nadziei, że poczują Jego Obecność.

Dzieci, tylko przez przyjmowanie prawdziwego Ciała Mojego Syna, Jezusa Chrystusa, Odkupiciela ludzkości, zostaniecie pobłogosławieni specjalnymi łaskami.

Kiedy Mój Syn umarł za wasze grzechy, tak aby każde Boże dziecko było w stanie przeciwstawić się śmierci, pozostawił ważne dziedzictwo.

Obecność Chrystusa jest realna w Świętej Eucharystii, a kiedy jest Ona spożywana, przynosi wam szczególną ochronę. Przybliża was w zjednoczeniu z Nim.

On jest Chlebem Życia. Ten Dar dla was, dzieci, nigdy nie może być kwestionowany lub odrzucany.

Łaski przyznane tym, którzy przyjmują Jego Ciało i Krew, jeżeli czynią to codziennie, obejmują ocalenie od Czyśćca.

Mój Syn zabierze was w chwili śmierci w Swoje Ramiona, z dala od ogni Czyśćca.

Msza Święta, w której ofiarowane jest Prawdziwe Ciało Mojego Syna ku chwale Mojego Ojca, również niesie ze sobą ogromne korzyści.

Przez więcej codziennych Mszy, w których uczestniczycie i częstsze przyjmowanie Ciała i Krwi Mojego Syna w Świętej Eucharystii, przyznane wam zostanie zwolnienie od oczyszczania w ogniach Czyśćca.

Ci z was, którzy odrzucacie Istnienie Mojego Syna w Świętej Eucharystii, odmawiacie sobie wspaniałego Daru. Nie będziecie potępieni za odrzucenie Jego Ciała we Mszy Świętej, ale nie otrzymacie łask, którymi On pragnie obdarzyć wszystkie Boże dzieci.

Komunia Święta, którą przyjmujecie, musi być prawidłowo konsekrowana. Kiedy przyjmujecie Jego Ciało, On napełni was głęboką i pokorną miłością, która wzmocni waszą wiarę i przyniesie wam Życie Wieczne.

Święta Eucharystia jest Darem, który przyzna wam Życie Wieczne. Nigdy o tym nie zapominajcie.

Mój Syn ogromnie cierpiał, aby dać światu ten wielki Dar, paszport do Nieba. Nie odrzucajcie go. Nie kwestionujcie Jego hojności. Nie lekceważcie Mocy Świętej Hostii.

Proszę, odmawiajcie tę Modlitwę Krucjaty (81) – Za Dar Komunii Świętej

„O Cudowna Hostio, napełnij moje ciało pożywieniem, którego potrzebuję.
Wypełnij moją duszę Boską Obecnością Jezusa Chrystusa.
Obdarz mnie łaskami dla wypełnienia Świętej Woli Boga.
Napełnij mnie pokojem i spokojem, który pochodzi z Twojej Świętej Obecności.
Nie pozwól mi nigdy wątpić w Twoją Obecność.
Pomóż mi przyjąć Ciebie w Ciele i Duszy, i aby podarowane mi przez Świętą Eucharystię Łaski pomogły mi głosić Chwałę Naszego Pana, Jezusa Chrystusa.
Oczyść moje serce.
Otwórz moją duszę i uświęć mnie, kiedy przyjmuję wielki Dar Świętej Eucharystii.
Udziel mi łask i przywilejów, którymi Ona obdarowuje wszystkie Boże dzieci i przyznaj mi zwolnienie od ogni Czyśćca. Amen.”


Moje dzieci, musicie się modlić, aby wszyscy Chrześcijanie zaakceptowali i zrozumieli Moc Świętej Eucharystii. Jest to pancerz konieczny, aby ocalić dusze wszystkich Moich dzieci.

Przyjmijcie go z ochotą i szczodrością serca.

Wasza Najświętsza Matka
Matka Zbawienia