Clicks1.7K
Edward7
7

La Salette, ks. Kramer i prawdziwy papież

[ks. Paul Kramer – autor książki Ostatnia bitwa szatana]
Melanie Calvat była jedną z dwu wizjonerek w La Salette. Poniżej fragment z książki Tajemnica Melanie i obecny kryzys [The Secret of Melanie and the Actual Crisis], Abbot Combe, 1906:
"Kościół będzie zaćmiony. Poczatkowo nie będziemy wiedzieć który jest prawdziwym papieżem. Następnie Najświetsza Ofiara Mszy przestanie być składana w kościołach i domach, to będzie tak przez jakiś czas, nie będzie już publicznych nabożeństw. Ale widzę, że Najświętsza Ofiara naprawdę nie zniknęła: będzie składana w stodołach, w alkowach, w jaskiniach i pod ziemią".

Ks. Kramer pisze:
"Żeby zrozumieć to, że papież Benedykt nie zrezygnował z urzędu Piotrowego, a tylko zrzekł się czynnego posługiwania, trzeba ostrożnie rozważyć jego słowa: "Quapropter bene conscius ponderis huius actus plena libertate declaro me ministerio Episcopi Romae, Successoris Sancti Petri, mihi per manus Cardinalium die 19 aprilis MMV commisso renuntiare ita ut a die 28 februarii MMXIII, hora 20, sedes Romae, sedes Sancti Petri vacet et Conclave ad eligendum novum Summum Pontificem ab his quibus competit convocandum esse".

"Módlcie się za mnie bym nie musiał uciekać ze strachu przed wilkami"
- papież Benedykt XVI

Otaczająca papieża Benedykta "mafia" ostatnio potwierdziła, że go do tego zmusiła. Zgodnie z Prawem Kanonicznym to unieważnia "rezygnację" BXVI.

Nie ma potrzeby byśmy zajmowali się interpretacją, bo papież Benedykt zrobił to już za nas: on mówi o swojej decyzji, ale nie o rezygnacji z urzędu papieskiego, a zrzekł się czynnego sprawowania posługi Piotrowej: "La mia decisione di rinunciare all’esercizio attivo del ministero".
Tym sposobem deklaruje, że nie będzie już sprawował urzędu zarządzania, ale "pozostanie w strefie św. Piotra: "Non porto più la potestà dell’officio per il governo della Chiesa, ma nel servizio della preghiera resto, per così dire, nel recinto di san Pietro".
W obu: Declaratio z 11.02.2013, i rozmowie z 27.02.2013 rozróżnia między czynnym i biernym aspektem oficjalnego urzędu papieskiego, i wyraźnie ogłosił swój zamiar zachowania tego drugiego jako biskup diecezjalny, który pozostaje na urzędzie, a przekazuje urząd zarządzania koadjutorowi – tym samym próbując podzielić papiestwo zgodnie z propozycją jezuity ks. Karla Rahnera.
Jak pisze wybitny kanonista Stefano Violi w artykule (La rinuncia di Benedetto XVI. Tra storia, diritto e coscienza) opublikowanym w Rivista teologica di Lugano, Benedykt XVI nie zrezygnował z urzędu papieskiego, a tylko z zarządzania. Ponieważ urząd papieski jest niepodzielny (jak wyjaśnił Domenico Gravina OP ca. 1610), częściowy akt zrzeczenia się jest nieważny z powodu wady w zamiarze, i dlatego nie wystarcza by opuścić Tron Piotrowy.

"Qui permettetemi di tornare ancora una volta al 19 aprile 2005. La gravità della decisione è stata proprio anche nel fatto che da quel momento in poi ero impegnato sempre e per sempre dal Signore. Sempre – chi assume il ministero petrino non ha più alcuna privacy. Appartiene sempre e totalmente a tutti, a tutta la Chiesa. Alla sua vita viene, per così dire, totalmente tolta la dimensione privata". ... "Il “sempre” è anche un “per sempre” - non c’è più un ritornare nel privato. La mia decisione di rinunciare all’esercizio attivo del ministero, non revoca questo".

"Pozwólcie mi cofnąć się jeszcze raz do 19 kwietnia 2005. Prawdziwy ciężar decyzji był również z uwagi na to, że od tamtego czasu byłem zatrudniony zawsze i na zawsze przez Pana. Zawsze – każdy kto przyjmuje posługę Piotrową nie ma już żadnej prywatności. Należy zawsze i całkowicie do wszystkich, do całego Kościoła. W pewnym sensie wyeliminowany zostaje prywatny wymiar jego życia"…."Słowo 'zawsze' jest także 'na zawsze' – nie ma już powrotu do sfery prywatnej. Moja decyzja zrzeczenia się aktywnego sprawowania posługi tego nie anuluje".

Tutaj Benedykt XVI wyraźnie twierdzi, że ciężar jego decyzji przyjęcia papiestwa składał się z tego, że był zatrudniony do obowiązku otrzymanego od Chrystusa, który jest "na zawsze", i jego "decyzja zrzeczenia się aktywnego sprawowania posługi tego nie anuluje". A zatem Benedykt nie zrzekł się urzędu Piotrowego ani posługi, a tylko czynnego sprawowania tej posługi. Następnie mówi, że nie będzie już sprawował urzędu, a pozostanie "w strefie św. Piotra": "Non porto più la potestà dell’officio per il governo della Chiesa, ma nel servizio della preghiera resto, per così dire, nel recinto di san Pietro. San Benedetto, il cui nome porto da Papa, mi sarà di grande esempio in questo. Egli ci ha mostrato la via per una vita, che, attiva o passiva, appartiene totalmente all’opera di Dio." ("Już nie sprawuję władzy urzędu w zarządzaniu Kościołem, ale w służbie modlitwy pozostaję, że tak powiem, w strefie św. Piotra. Św. Benedykt, którego imię noszę jako papież, będzie tu dla mnie wielkim przykładem. On pokazał nam sposób na życie, które, czynne czy bierne, jest całkowicie poświęcone dziełu Boga".)

A zatem, zamiarem wyrażonym przez papieża Benedykta jest pozostanie na urzędzie Piotrowym i zachowanie biernego aspektu posługi oficjalnej (munus), tj. "służby w modlitwie", i przekazanie czynnego aspektu munus, tj. sprawowania zarządzania – następcy, który będzie skutecznie spełniał funkcję koadjutora z uprawnieniami jurysdykcji. W ten sposób wyraźnie wyrażoną intencją nie była abdykacja z urzędu, a tylko opuszczenie katedry w sensie przekazania siedziby władzy zarządzania komuś kto go zastąpi w czynnym zarządzaniu, a nie abdykacja z samego urzędu. To rozwiązuje pozorną tajemnicę i wyjaśnia dlaczego Benedykt XVI odmówił powrotu do bycia kard. Ratzingerem, i dlaczego zachowuje papieski herb i strój.

W oświadczeniu z 11 lutego 2013, papież Benedykt mówi, że powodem jego decyzji była słabnąca energia i w związku z tym niezdolność wykonywania oficjalnych obowiązków papiestwa z powodu podeszłego wieku: "Conscientia mea iterum atque iterum coram Deo explorata ad cognitionem certam perveni vires meas ingravescente aetate non iam aptas esse ad munus Petrinum aeque administrandum".

Ale mówi, że jego świadomość duchowego charakteru oficjalnej posługi, czyli munus urzędu Piotrowego, jest nie tylko czynny i werbalny, ale ma być realizowany w nie mniejszym stopniu poprzez modlitwy i cierpienie: "Bene conscius sum hoc munus secundum suam essentiam spiritualem non solum agendo et loquendo exsequi debere, sed non minus patiendo et orando". To tę bierną funkcję urzędu, jak wyraźnie powiedział, zamierzał zachować w cytowanej powyżej rozmowie z 27 lutego 2013.

Jedynie czynna służba, sprawowanie posługi w kwestii poważnych spraw Kościoła i głoszeniu Ewangelii, których, jak powiedział, nie mógł już wykonywac w odpowiedni sposób: "Attamen in mundo nostri temporis rapidis mutationibus subiecto et quaestionibus magni ponderis pro vita fidei perturbato ad navem Sancti Petri gubernandam et ad annuntiandum Evangelium etiam vigor quidam corporis et animae necessarius est, qui ultimis mensibus in me modo tali minuitur, ut incapacitatem meam ad ministerium mihi commissum bene administrandum agnoscere debeam".

Dlatego w następnym zdaniu deklaruje zamiar zrzeczenia się tej służby: "Quapropter bene conscius ponderis huius actus plena libertate declaro me ministerio Episcopi Romae, Successoris Sancti Petri, mihi per manus Cardinalium die 19 aprilis MMV commisso renuntiare ita ut a die 28 februarii MMXIII, hora 20, sedes Romae, sedes Sancti Petri vacet et Conclave ad eligendum novum Summum Pontificem ab his quibus competit convocandum esse". Ks. Violi dochodzi do następującego wniosku: "11 lutego 2013, Benedykt XVI ogłosił iż zrzeka się nie urzędu, a zarządzania".
Papież Benedykt XVI jest od dawna oczekiwanym "fatimskim" papieżem, który ma uciec z Rzymu i smutne – zostaje zabity. Papiestwo odchodzi z nim a ci kardynałowie szybko sprzeciwiają się formalnemu zjednoczeniu wszystkich religii.

tradcatknight.blogspot.com/2016/01/lasalette-fr-kramer-and-true-pope.html
chomikuj.pl/OlaGordon

„Obalenie” Papieża Benedykta XVI - elementem „wiosny narodów”, maile wikileaks

Papież może być tylko jeden i jest im Benedykt XVI
Cóż że , globalistyczna marionetka, zainstalowana przez CIA podczas zamachu stanu z lutego-marca 2013 r ... opublikował Traditionis Custodes, swoje motu proprio przeciwko tradycyjnemu rytowi rzymskiemu, czyli starożytnej Rzymskiej Mszy, kanonizowanej bullą św. Piusa V w 1570 roku. Bullą Quo primum św. Piusa V - Tradycyjna Msza trwa wiecznie.

29.06.2013, 21:13 - Zmiana w formie Mszy wkrótce zostanie przedstawiona w Moim Kościele

(...)Moja córko, zmiana w formie Mszy wkrótce zostanie przedstawiona w Moim Kościele. Będzie to bardzo niejasne i wielu nie dostrzeże kłamstw, które zostaną podane w nowych modlitwach. Moja Obecność zostanie potępiona w najtrudniejszy do uchwycenia sposób, ale ci, którzy przyjmą tę nową formę, w której Moja Prawdziwa Obecność zostanie odrzucona, nie będą składać Ofiary Bogu w taki sposób, jaki musi być ona sprawowana. Moja córko już to jedno ujawnienie prawdy sprawi, że będą tobą gardzić, ale musisz wiedzieć, że to zostało przepowiedziane. Powiedzą Moim wyznawcom, że przy Komunii Świętej chodzi o to, aby wszyscy ludzie - wszędzie na świecie - łączyli się w jedno, żeby okazywać sobie wzajemną miłość. Powoli, ale zdecydowanie Msza Święta przestanie już być Moją Najświętszą Ofiarą. Zamiast tego wprowadzona będzie ceremonia oddawania hołdu człowiekowi i zostaniecie wprowadzeni w błąd, gdy będziecie świadkami konfliktu przed Moimi Świętymi Ołtarzami i wszystkimi tabernakulami świata.
Dzień, kiedy codzienne ofiary ustaną, nie jest odległy. Wiedzcie, że przychodzę teraz was przed tym ostrzec, abyście nie głodowali. Kiedy będziecie pozbawieni Mojej Obecności, nie będziecie mieli Mojego Ducha i trudno wam będzie pozostać blisko Mnie.
Słowa, które zostaną użyte, by was oszukać będą zawierały zwrot "dla dobra wszystkich - dla zjednoczenia wszystkich dzieci Bożych". Msza nabierze nowego znaczenia. Zostanie zapomniana Moja Śmierć na Krzyżu i wszystkie jej powody zostaną na nowo zdefiniowane. Przypomnijcie sobie tego dnia Moje obecne Słowa do was. Gdy zaakceptujecie tę zamianę, Moja Obecność zniknie. Ja będę z wami, ale to już nie będzie Moje Ciało, w którym będziecie uczestniczyli.
Wam, którzy nie wierzycie w ten nikczemny plan, który został już utworzony, aby wymazać wszelkie Moje ślady, teraz to mówię: Gdy Ja odejdę, czy będziecie Mnie szukać? Kiedy Moja Święta Eucharystia zostanie zbezczeszczona, czy będziecie szukali usprawiedliwienia dla tych, którzy będą za to odpowiedzialni? Czy też pójdziecie za Mną i będziecie słuchać Prawdy, gdy otoczą was kłamstwa.
Wybór będzie należał do was.
Wasz Jezus
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
"Pozwólcie mi cofnąć się jeszcze raz do 19 kwietnia 2005. Prawdziwy ciężar decyzji był również z uwagi na to, że od tamtego czasu byłem zatrudniony zawsze i na zawsze przez Pana. Zawsze – każdy kto przyjmuje posługę Piotrową nie ma już żadnej prywatności. Należy zawsze i całkowicie do wszystkich, do całego Kościoła. W pewnym sensie wyeliminowany zostaje prywatny wymiar jego życia"…."Słowo 'zawsze…More
"Pozwólcie mi cofnąć się jeszcze raz do 19 kwietnia 2005. Prawdziwy ciężar decyzji był również z uwagi na to, że od tamtego czasu byłem zatrudniony zawsze i na zawsze przez Pana. Zawsze – każdy kto przyjmuje posługę Piotrową nie ma już żadnej prywatności. Należy zawsze i całkowicie do wszystkich, do całego Kościoła. W pewnym sensie wyeliminowany zostaje prywatny wymiar jego życia"…."Słowo 'zawsze' jest także 'na zawsze' – nie ma już powrotu do sfery prywatnej. Moja decyzja zrzeczenia się aktywnego sprawowania posługi tego nie anuluje".

Tutaj Benedykt XVI wyraźnie twierdzi, że ciężar jego decyzji przyjęcia papiestwa składał się z tego, że był zatrudniony do obowiązku otrzymanego od Chrystusa, który jest "na zawsze", i jego "decyzja zrzeczenia się aktywnego sprawowania posługi tego nie anuluje". A zatem Benedykt nie zrzekł się urzędu Piotrowego ani posługi, a tylko czynnego sprawowania tej posługi.
Edward7
(...)

POWRÓT STAREJ MSZY

Weronika – Jezus nie jest zadowolony ze sposobu, w jaki Jego duchowni wypełniają swoje powołania, a także ze Mszy. Jezus życzy sobie, aby przywrócono Starą Mszę, aby wymazać wiele błędów, które się wkradły od początku Nowej Mszy. - 1 lipca 1985
MSZE SĄ WAŻNE
„Nie traćcie wiary w Moją Mszę. Jest ważna. Człowiek może wypaczyć, ale jest ważna, mówię! Kiedy prawnie …More
(...)

POWRÓT STAREJ MSZY

Weronika – Jezus nie jest zadowolony ze sposobu, w jaki Jego duchowni wypełniają swoje powołania, a także ze Mszy. Jezus życzy sobie, aby przywrócono Starą Mszę, aby wymazać wiele błędów, które się wkradły od początku Nowej Mszy. - 1 lipca 1985
MSZE SĄ WAŻNE
„Nie traćcie wiary w Moją Mszę. Jest ważna. Człowiek może wypaczyć, ale jest ważna, mówię! Kiedy prawnie wyświęcony ksiądz Kościoła rzymskokatolickiego odprawia tę Mszę, jest ona ważna, mówię! " - Jezus, 7 grudnia 1976
NIE OPUSZCZAĆ
"... Nie porzucajcie Kościołów Mojego Syna na całym waszym świecie, Moje dzieci. Msza Święta, Najświętsza Ofiara, jest nadal ważna. "Nie osądzajcie swojego Kościoła, Moje dzieci, według standardów ludzkich, za prawnie – wyświęcony na kapłana, mężczyzna, który został prawnie wyświęcony, będzie używany przez Ojca Przedwiecznego, przez Ducha, aby przynieść wam Mojego Syna, Jego Ciało i Jego Krew, którą On teraz przelewa w żalu za was!” – Nasz Pani, 5 sierpnia 1976
ZASTĄPIONY POSIŁKIEM
„Prawdziwa Ofiara została zastąpiona posiłkiem! Czy zapomniałeś o Mojej śmierci na krzyżu? Macie domy do jedzenia. Nie przychodźcie do Mojego Domu, aby jeść! Życie, jest fizyczne i nadprzyrodzone. Przychodzę do was w prawdziwej Obecności. Wrogowie w Moim Domu chcą zabrać tę wiedzę spośród was. - Jezus, 21 sierpnia 1974
ZMIANA KONSTRUKCJI
„Nie doprowadzicie do nawrócenia tych, którzy są obecnie odstępcami, poprzez kompromis w swojej Wiary lub zmianę konstrukcji zewnętrznych linii Mojego Kościoła; i przez to rozumiem wygląd fizyczny i sposób, w jaki przeprowadzacie Świętą Ofiarę Mszy.
„Wielu oddaje Moje Ciało w sposób, który można nazwać jedynie bluźnierstwem. Wielu przyjmuje Moje Ciało w Eucharystii w sposób, który zniesławia Boskość, a także promuje bezbożność, pogaństwo, nieczystość serca , które czynicie podczas Świętej Ofiary Mszy.” - Jezus, 26 maja 1979

** „… Papież, pragnąc spełnić życzenia tych grup, przyznaje biskupom diecezjalnym możliwość korzystania z indultu, dzięki któremu księża i wierni… mogą odprawiać Mszę św. przy użyciu Mszału Rzymskiego zgodnie z edycją z 1962 roku… To ustępstwo”, kontynuuje dokument, „oznacza troskę wspólnego Ojca o wszystkie swoje dzieci”. (Święta Kongregacja Kultu Bożego, Quattuor Abhinc Annos, 3 października 1984)
„… wszędzie należy okazywać szacunek dla uczuć wszystkich tych, którzy są przywiązani do łacińskiej tradycji liturgicznej, poprzez szerokie i hojne stosowanie dyrektyw już wydanych jakiś czas temu przez Stolicę Apostolską…” (Papież Jan Paweł II, list apostolski Ecclesia Dei adflicta , 2 lipca 1988)


tłumaczenie automatyczne błędy
tldm.org
Jarujestem
Edward wszystko fajnie tylko doprecyzuj, któremu prorokowi były dane proroctwa, bo jak na razie to jest bałagan w którym gubię wątek.
Edward7
27.02.2013, 15:30 - Nadal musicie przyjmować Moją Świętą Eucharystię. Nie wolno wam przerwać składania codziennej Ofiary, gdyż to nie wy zostaniecie zmuszeni do podjęcia tej decyzji
Moja szczerze umiłowana córko, codzienne Msze będą jeszcze przez jakiś czas odprawiane i przynaglam wszystkich Moich wyznawców, aby dalej w nich uczestniczyli, tak jak do tej pory.
Nadal musicie przyjmować Moją Święt…More
27.02.2013, 15:30 - Nadal musicie przyjmować Moją Świętą Eucharystię. Nie wolno wam przerwać składania codziennej Ofiary, gdyż to nie wy zostaniecie zmuszeni do podjęcia tej decyzji
Moja szczerze umiłowana córko, codzienne Msze będą jeszcze przez jakiś czas odprawiane i przynaglam wszystkich Moich wyznawców, aby dalej w nich uczestniczyli, tak jak do tej pory.
Nadal musicie przyjmować Moją Świętą Eucharystię. Nie wolno wam przerwać składania codziennej Ofiary, gdyż to nie wy zostaniecie zmuszeni do podjęcia tej decyzji. Zostanie ogłoszony inny rodzaj ofiary składanej Bogu i natychmiast się zorientujecie, kiedy to nastąpi, ponieważ fałszywy prorok przerwie odprawianie Mszy. Mszę Świętą zastąpi ogólnoświatowy, pogański rytuał i wy, Moi ukochani wyznawcy, pobłogosławieni Darem Ducha Świętego, rozpoznacie czym on będzie.
Nigdy, przenigdy, nie wolno porzucić Kościoła, który dałem światu, a który jest oparty na Moim Nauczaniu i Ofiary Mojej śmierci na Krzyżu, wraz z Najświętszymi Darami, którymi was obdarowałem.
Wy, Moi ukochani wyznawcy, jesteście Moim Kościołem. Moi ukochani księża i duchowni pobłogosławieni darem Ducha Świętego nigdy Mnie nie opuszczą. Was także nie opuszczą. I tak Mój Kościół będzie żył dalej, ponieważ nigdy nie może umrzeć. Kościołem jest Moje Ciało na ziemi i dlatego nigdy nie może zostać zniszczony. Jednak będzie on zmiażdżony, dręczony i odrzucony, a następnie pozostawiony na pustyni, aby umarł. Choć Moi wrogowie będą próbowali zniszczyć każdą oznakę życia, Mój Kościół ponownie się podniesie. Ale pamiętajcie, że nigdy nie umrze, chociaż może się tak wydawać.
Mój Kościół na ziemi zostanie zmniejszony i nie z własnej winy stanie się armią reszty.
Mój odrzucony, Prawdziwy Wikariusz, będzie walczył w prowadzeniu dzieci Boga na miarę swoich możliwości. To Ja, Jezus Chrystus, poprowadzę was, podniosę i uwolnię was od zła, które zostanie wam narzucone; zła, które zakończy się w sposób nagły i straszny dla tych wszystkich, którzy są po stronie antychrysta i jego niewolników.

Wasz Jezus

Z najnowszych polecam te - paruzja.info/wybrane.php

27.11.2014, 08:40 - Matka Zbawienia: Fałszywy kościół ciemności będzie pozbawiony życia
Moje drogie dzieci, fałszywy kościół - ten, który zastąpi Kościół mojego Syna na ziemi - jest gotowy, a wszystkie herezje zostaną sprytnie ukryte między wierszami nowego mszału, który zastąpi stary.
Fałszywy kościół ciemności zostanie zbudowany po ogromnej pożodze w celu zastąpienia dotychczasowego Kościoła. Wszystko, co było obecne w Kościele Mojego Syna zostanie zastąpione tym wszystkim, co będzie nowe. Ale jedna rzecz nigdy się nie zmieni. Fundamenty, na których Kościół mojego Syna został zbudowany nie zostaną naruszone, ponieważ są one mocno osadzone w ziemi. Nikt nie będzie mógł ich naruszyć i nie naruszy dlatego, że Bóg na to nie pozwoli.
Kościół ciemności będzie pozbawiony życia. Nie wyda żadnych owoców, gdyż zostanie zbudowany na zepsutej glebie. Z ust tych, którzy będą głosili kazania ze swoich ambon, popłyną wszelkiego rodzaju herezje. Stanie się on jaskinią nieprawości i nic, co będzie głosił ustami tych, którzy będą przechwalali się jego wielkością, nie będzie miało jakiegokolwiek sensu.
Będą to dni, kiedy wielu chrześcijan już ponad miarę zastraszonych, zmęczonych i pozbawionych prawdziwej wiary, będzie oddawało cześć w jego murach. Nie będą czcili mojego Syna, lecz antychrysta, gdyż to on zasiądzie na tronie, który zostanie wzniesiony w jego murach.
Antychryst będzie rządził blisko miejsca, gdzie mój Syn zbudował swój Kościół i wielu ludzi uwierzy, że to jest od Niego, ale byłby to największy błąd. Każdy, kto się sprzeciwi temu kościołowi lub kto dostrzeże błąd, zostanie wyśmiany i oskarżony o herezję przez tych zdrajców mojego Syna, którzy sami będą największymi heretykami, jacy kiedykolwiek przeniknęli do Kościoła Bożego od dnia jego powstania.
Módlcie się, módlcie się, módlcie się, aby pozostała silna armia kapłanów mojego Syna, którzy nigdy nie poddadzą się naciskom, jakie nastąpią.
Wasza ukochana Matka
Matka Zbawienia
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
''(...)"Módlcie się za mnie bym nie musiał uciekać ze strachu przed wilkami"
- Papież Benedykt XVI

Otaczająca Papieża Benedykta XVI "mafia" ostatnio potwierdziła, że go do tego zmusiła. Zgodnie z Prawem Kanonicznym to unieważnia "rezygnację" BXVI.(...)''
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
"Kościół będzie zaćmiony. Poczatkowo nie będziemy wiedzieć który jest prawdziwym papieżem. Następnie Najświetsza Ofiara Mszy przestanie być składana w kościołach i domach, to będzie tak przez jakiś czas, nie będzie już publicznych nabożeństw. Ale widzę, że Najświętsza Ofiara naprawdę nie zniknęła: będzie składana w stodołach, w alkowach, w jaskiniach i pod ziemią".
([The Secret of Melanie and …
More
"Kościół będzie zaćmiony. Poczatkowo nie będziemy wiedzieć który jest prawdziwym papieżem. Następnie Najświetsza Ofiara Mszy przestanie być składana w kościołach i domach, to będzie tak przez jakiś czas, nie będzie już publicznych nabożeństw. Ale widzę, że Najświętsza Ofiara naprawdę nie zniknęła: będzie składana w stodołach, w alkowach, w jaskiniach i pod ziemią".
([The Secret of Melanie and the Actual Crisis], Abbot Combe, 1906:)