ľubica
Parlamentné zhromaždenie Rady Európy vyzýva uznesením č. 2361 / 2021 členské štáty EÚ aby:
Informovali svojich občanov, že vakcína NIE JE povinná a chránili občanov pred diskrimináciou, ktorí nebudú očkovaní z dôvodu možných zdravotných rizík alebo z vlastnej vôle.