Edward7
13.4K

Celem synodalności od początku był; "Nowy Tęczowy Kościół", młodzi zostali wykorzystani, a wnioski narzucone ...

Synod, który spowodował zniknięcie Krzyża Chrystusa (i samego Chrystusa)...

(ChurchMilitant.com)
Teraz, gdy biskupi amerykańscy zakończyli swoje raporty podsumowujące [na temat synodalności], katolicka Europa podąża za nimi - ale nie bez kontrowersji. W dzisiejszym Raporcie Szczegółowym, Paul Murano z Church Militant analizuje listy protestacyjne zaniepokojonych wiernych, którzy uważają, że zostali wykluczeni z procesu. Podczas gdy Kościół kończy diecezjalną część światowego programu synodalnego Watykanu, wierni katolicy w całej Europie protestują przeciwko wnioskom.

Podczas gdy biskupi składają swoje oficjalne raporty w Rzymie, młodzi dorośli katolicy od Portugalii po Belgię zabierają głos - w sprawie tego, co uważają za wypaczone wnioski. Dr Felicity Heathcote-Márcz, badaczka zachowań i konsultantka: "Innym kluczowym tematem była młodzież - zapewnienie, że Kościół jest odpowiedni dla młodych ludzi." Niektóre z tych wniosków (młodzież protestuje przeciwko nim) wzywają do wyświęcania kobiet , fakultatywnego celibatu kapłańskiego i zmiany doktryny dotyczącej nienaturalnych związków homoseksualnych i tzw. transgenderyzmu .

Wielu młodych twierdzi, że nie konsultowano się z nimi i odzwierciedlają to statystyki. Jeden z francuskich biskupów nie zaprzeczył temu, , sugerując…, że katolicy w wieku 20 i 30 lat są po prostu niezainteresowani sprawami Kościoła. Młoda kobieta: „Więc uwielbiam to w Kościele katolickim co: jest zakorzenione, ugruntowane, ale jest to także ta twórcza przestrzeń, która pozwala nam być w pełni tym, kim jesteśmy”. Młody człowiek: „Zostałem powołany do bycia świętym i otrzymałem łaskę, aby to zrobić. Jestem naprawdę podekscytowany tym, że mogę stać się świętym”. Grupa 500 młodych katolików w Irlandii wystosowała niedawno list publiczny. W nim głoszą swoją miłość do nauki Kościoła, ale nigdy się z nimi nie konsultowano.

Jeden z organizatorów listu powiedział: „Wśród ludzi, którzy faktycznie praktykują i starają się jak najlepiej żyć swoją wiarą, nie ma pragnienia [zmiany w nauczaniu Kościoła]. Obowiązkiem Kościoła nie jest zmienianie się wraz ze światem, ale zmienić świat”.


Podobny list otwarty napisali katolicy w Portugalii . Zaczyna się: „My, młodzi ludzie, ochrzczeni członkowie Kościoła…. czujemy się głęboko zakwestionowani przez tendencję negacjonistyczną i [przez] wątpliwą generalizację niektórych wniosków ... . [Kościół [jest] postrzegany jako zwykła organizacja społeczna a nie jako rzeczywistość sakramentalna w celu [osiągnięcia] zbawienia."

Kolejny list otwarty z Belgii, podpisany przez 200 katolików w wieku od 15 do 42 lat, ostrzega przed duchowym niebezpieczeństwem kwestionowania Magisterium Kościoła . Również tutaj sygnatariusze głoszą swoją miłość do autentycznej wiary katolickiej . "Każdy ma nadzieję, że Duch Święty rzeczywiście prowadzi ten trzyletni proces rozeznawania, jak najlepiej służyć ludowi Bożemu w przyszłości. Młodzi katolicy, którzy kochają Kościół i odmawiają bycia indoktrynowanymi przez świat, dają o sobie znać". Ponieważ faza diecezjalna jest zakończona, faza kontynentalna rozpocznie się wkrótce i zakończy w marcu 2023 r. Zgromadzi ekspertów z pięciu kontynentów, aby opracować dokument oparty na dyskusjach synodalnych. patmoshosting.com/videos/dist/pack-2022-09-20_Murano.mp4 Young People Protest Synodal Process

Co może być owocem synodu który powoduje zniknięcie Krzyża Chrystusa (i samego Chrystusa)

Nikt nie powie, że ogłoszony z wielkimi fanfarami" synod synodów" - i o którym maltański kardynał już zapewniał, że wyłoni się z niego inny Kościół - jest wydarzeniem Kościoła katolickiego. A w rzeczywistości nie jest, lecz należy do kościoła bergoglińskiego - (nowy kościół poza Chrystusem, odrzucający Ewangelie, prawdziwy Kościół pozostaje przy Papieżu Benedykcie XVI ) . Krzyż Chrystusa rzuca się w oczy swoją nieobecnością w całym jego propagandowym obudzeniu, ponieważ herezja i krzyż są nie do pogodzenia.

El Sínodo que hizo desaparecer la Cruz de Cristo (y a Cristo mismo)

.

Pod pretekstem synodalności Bergoglio zamierza powołać przeciwkościół, zgodnie ze swoimi planami i zachciankami, graniczący z delirium i utopią... Filary nowego Kościoła - klimat , aborcja, LGBT ...

1. Podczas transmisji prezenter Giorgia Rombolà z kanału Rai 3 zapytał Monsignora Paglię , prezesa Papieskiej Akademii Życia od 17 sierpnia 2016 r., po tym jak był przewodniczącym Papieskiej Rady ds. Rodziny, o jego opinię na temat aborcji. Odpowiedź była jasna: „ Myślę, że ustawa 194 jest teraz filarem naszego życia społecznego”. „Ustawa 194” to włoska ustawa aborcyjna, która od wejścia w życie zezwala na zamordowanie ponad 6 milionów dzieci. Nieco niepewny i pełen niedowierzania takiej odpowiedzi prezenter nalegał i zapytał, czy odnosi się do Prawa 194. Prałat nalegał : „Tak, absolutnie, absolutnie! Jest część, która nie jest poruszana, prawo do macierzyństwa, aby nasz kraj rozwijał się w obliczu dramatu nierównowagi pokoleń. W następstwie tych oświadczeń włoskie stowarzyszenie Pro Vida & Famiglia opublikowało oświadczenie podpisane przez swojego rzecznika Jacopo Coghe, w którym wyraża on swoje „zdziwienie” wypowiedziami arcybiskupa. „Uczciwy zamiar promowania otwartej, świeckiej i wspólnej debaty na temat aborcji i wskaźnika urodzeń, promowania stosowania ustawy 194 na równych warunkach w kontekście profilaktyki i ochrony socjalnej macierzyństwa, nie może zaprzeczyć wewnętrznej niesprawiedliwości ustawy 194. Nie rozumiemy, jak prawo, które eliminuje bezbronne i niewinne ludzkie życie, może być „filarem” społeczeństwa. Monseñor Paglia acepta la legitimidad de la ley italiana sobre el aborto

2. Historyczne hiszpańskie archidiecezja proponują zniesienie celibatu i wyświęcenie kobiet na kapłanów
W ramach przygotowań do obchodów Synodu Synodalnego w Rzymie w 2023 r. dwie historyczne archidiecezje hiszpańskie zaproponowały zniesienie celibatu kapłańskiego i przyznanie kobietom dostępu do kapłaństwa. Archidiecezja barcelońska, kierowana duszpastersko przez kardynała Juana José Omellę Omelę , obecnego przewodniczącego Konferencji Episkopatu Hiszpanii (CEE), wśród swoich propozycji zawiera „Kościół, który dostosowuje różne posługi, otwierając możliwość opcjonalnego celibatu lub możliwości dostęp do kapłaństwa żonatych mężczyzn (jak to już ma miejsce w Kościołach wschodniego świata łacińsko-katolickiego)”.
Archidiecezja Saragossy, zarządzana duszpastersko przez abp Carlosa Manuela Escribano Subíasa, proponuje „ rozpoczęcie dialogu i debaty teologicznej na temat dostępu kobiet do posługi, w tym do diakonatu i kapłaństwa”. Ponadto proponuje „ towarzyszyć i przyjmować wszystkie modele rodziny (chrześcijańscy rozwodnicy, którzy zawarli ponowne małżeństwo cywilne, homoseksualiści…)”. Archidiecezja Saragossy prosi również o „przejrzenie i wyjaśnienie niektórych nauk o moralności osobistej, odnawianie moralności seksualnej i rodzinnej w świetle znaków czasu”. Dos Arquidiócesis españolas proponen abolir celibato y ordenar mujeres

3. Arcybiskup Mendozy, prałat Marcelo Daniel Colombo, wezwał wspólnotę archidiecezjalną do przyłączenia się do Światowego Dnia Modlitw o Troskę o Stworzenie i ogłosił utworzenie pierwszej „eko-parafii”. Prałat wymienił: „Po pierwsze , to siostra matka ziemia woła (...) . Na łasce naszych konsumpcyjnych ekscesów jęczy i błaga nas, byśmy zaprzestali naszych nadużyć i destrukcji . To wszystkie stworzenia krzyczą. Na łasce „despotycznego antropocentryzmu”, na antypodach centralnego miejsca Chrystusa w dziele stworzenia, giną niezliczone gatunki, na zawsze przerywając ich hymny uwielbienia Boga. Ale wołają także najbiedniejsi z nas. Narażeni na kryzys klimatyczny biedni ponoszą ciężar suszy, powodzi, huraganów i fal upałów , które stają się coraz bardziej intensywne i częstsze”. « Ponadto krzyczą nasi bracia i siostry z rdzennej ludności. Z powodu drapieżnych interesów ekonomicznych ich terytoria przodków są ze wszystkich stron najeżdżane i niszczone, wywołując „wrzask, który woła do nieba”. Mendoza se une al Cuidado de la Creación con una ecoparroquia - AICA.org

4. Przewodniczący episkopatu peruwiańskiego - Monsignor Cabrejos; Coś, co wynika z antropologicznej zmiany w człowieku i przybiera formę synodalności, która zakłada współodpowiedzialność za życie kościelne, uczestnictwo i wiodącą rolę kobiet w Kościele i społeczeństwie, konsekwencje nadużyć władzy w Kościele, sumienie i seksualność, akceptacja różnorodności, uznanie kultury i mądrości ludów tubylczych i afro-potomnych, ruchów ludowych, praktyka miłosierdzia poprzez politykę i gospodarkę, wyzwania, które pojawiają się w nauce i technologii, dialog ekumeniczny i międzyreligijny , wśród wielu innych zagadnień... catapulta.com.ar

5.Prałaci cytują "papieża Franciszka" w historycznym aprobacie „błogosławieństwa dla osób tej samej płci”. We wtorek Konferencja Episkopatu Belgii opublikowała nową liturgię na swojej stronie internetowej. Obrzęd prosi Boga, aby „pobłogosławił i utrwalił to zobowiązanie miłości i wierności” między parami homoseksualnymi"... W marcu 2021 r. watykańska Kongregacja Nauki Wiary wywołała oburzenie wśród działaczy homoseksualnych, gdy wydała orzeczenie przeciwko błogosławieństwu osób tej samej płci, podkreślając, że Bóg „nie błogosławi i nie może błogosławić grzechowi”... Cytowana przez biskupów kontrowersyjna adhortacja apostolska "papieża Franciszka" Amoris laetitia (która służy do usprawiedliwienia śmiertelnych grzechów) , stwierdzając, że „każdy człowiek, niezależnie od jego orientacji seksualnej, musi być szanowany w swojej godności i traktowany z szacunkiem”... po dwóch falach buntu, w styczniu i maju 2022 roku, setki księży w Niemczech odpowiedziały na odpowiedź CDF, otwarcie oferując „gejowskie błogosławieństwa” pod hasłem „#liebegewinnt” (miłość zwycięża)... Flemish Bishops Publish 'Gay Union' Liturgy
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA shares this
1.2K
Co może być owocem synodu który powoduje zniknięcie Krzyża Chrystusa (i samego Chrystusa)