02:46
Rocky Balboa
41.4K
Kościół katolicki ukrył przed światem jedno z przykazań🤫🤫
Rocky Balboa
Polecam przeczytać Księga Wyjścia 20,4
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! 5 Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą. Wyjścia 20,4 …More
Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! 5 Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą. Wyjścia 20,4
--------------------------------------
To świadkowie jehowy nie potrafią czytać ze zrozumieniem i błędnie interpretują.

,,Bóg, jako wszechmocny i wszechwiedzący, gdyby chciał zabronić tworzenia jakichkolwiek obrazów, rzeźb, dzieł, kazałby natchnionym Autorom Pisma dopisać fragment w stylu „nie będziesz tworzył żadnych obrazów niezależnie od tego, co na nich jest.

Dlaczego więc Bóg w Biblii miałby tego nie dodać, gdyby chciał? Pismo jest kompletne, nie róbcie z Boga idioty wkładając Mu w usta słów, których nie miał zamiaru wypowiedzieć.''

,,Czy więc wąż na palu, przez którego Jahwe uzdrawiał nie jest nam znany z Księgi Liczb? Przecież to przez niego Bóg leczył Izraelitów. Problemy pojawiły się dopiero (i to jest bardzo ważne), GDY IZRAELICI ZACZĘLI CZCIĆ SŁUP, A NIE BOGA POPRZEZ NIEGO, NADALI MU IMIĘ I SKŁADALI OFIARY. Bóg kazał Mojżeszowi wykuć złote wizerunki dwóch skrzydlatych cherubów na Arce Przymierza (Wj 25,18-20). Czy nie wiemy, że nakazał stworzyć posągi w Świątyni („dwa zaś cheruby wykujesz ze złota” – Wj 25:18) (1 Krl 6, 23-29)?''
fartuszniak leszek
Przeciwnicy Wiary Katolickiej wybiórczo stosują ten fragment ze Starego Testamentu by uderzać w Kościół Katolicki.
W Nowym Testamencie nie ma takich ograniczeń, przecież Jezus Chrystus na ziemię przeszedł w ciele człowieka i wówczas wielu Go widziało. Na widok wizerunków związanych z Wiarą Katolicką niektórzy aż wrzeszczą jak demony które utraciły łaskę Boga bo sprzeciwiły się planom Boga …More
Przeciwnicy Wiary Katolickiej wybiórczo stosują ten fragment ze Starego Testamentu by uderzać w Kościół Katolicki.
W Nowym Testamencie nie ma takich ograniczeń, przecież Jezus Chrystus na ziemię przeszedł w ciele człowieka i wówczas wielu Go widziało. Na widok wizerunków związanych z Wiarą Katolicką niektórzy aż wrzeszczą jak demony które utraciły łaskę Boga bo sprzeciwiły się planom Boga w stworzeniu człowieka.
Ci zwalczający wizerunki katolickie a szczególnie Krzyż Chrystusowy, to dają świadectwo sami o osobie, po której są stronie.
Robert Suchowski