CÓRKA MARYI
111.6K

JEZUS: Moje Słowo nie jest odrzucane ze strachu, ale z powodu grzechu pychy

JESUS: My Word is not rejected out of fear, but because of sin of pride KSIĘGA PRAWDY poniedziałek, 14 listopada 2011 roku, godz. 20.15 Moja szczerze umiłowana córko, dlaczego ludzie komplikują Moje …More
JESUS: My Word is not rejected out of fear, but because of sin of pride
KSIĘGA PRAWDY
poniedziałek, 14 listopada 2011 roku, godz. 20.15
Moja szczerze umiłowana córko, dlaczego ludzie komplikują Moje Nauczanie? Tak wiele Moich dzieci źle rozumie i nie docenia Mojego wielkiego Miłosierdzia. Pomimo że wielokrotnie obiecałem Moim dzieciom przebaczenie ich grzechów, niezależnie od tego, jak ciężki jest ich grzech – nadal się obawiają, że mogę nie przebaczyć wszystkich grzechów.
Zło na świecie jest spowodowane przez nienawiść szatana wobec ludzkości. Ci słabi, zwiedzeni grzesznicy, którzy niewolniczo podążają drogą oszustwa, są Moimi umiłowanymi dziećmi. Kocham każdego z nich i będę ich dalej kochał mimo ciemności ich dusz. Moja Miłość jest wieczna i nigdy nie umrze, kiedy przychodzi do wszystkich dusz. Jestem gotowy, aby przebaczyć całkowicie i objąć wszystkich. Jestem przygotowany, by uczynić wszystko dla doprowadzenia wszystkich grzeszników z powrotem do Mojej owczarni bez względu na to, …More