CÓRKA MARYI
22.5K

JEZUS: To wielkie Oświecenie Sumień nastąpi po tym, jak Mój święty Wikariusz opuści Rzym

JESUS: This Great Illumination of Conscience will take place after My Holy Vicar has left Rome KSIĘGA PRAWDY środa, 20 lutego 2013 roku, godz. 19.30 Moja szczerze umiłowana córko, choć może się to …More
JESUS: This Great Illumination of Conscience will take place after My Holy Vicar has left Rome
KSIĘGA PRAWDY
środa, 20 lutego 2013 roku, godz. 19.30
Moja szczerze umiłowana córko, choć może się to wydawać niesprawiedliwe, że dzieci Boże muszą cierpieć pod rządami fałszywego proroka i antychrysta, jednak to wiedz. Wszystkie dusze na świecie, aby zostać oczyszczone, muszą w pewnym stopniu wycierpieć ten ból odrzucenia i cierpienia, które Ja znosiłem.
Zadbam o to w Moim wielkim Miłosierdziu, aby oczyszczanie odbyło się szybko.
Wtedy Moi uczniowie będą rosnąć w liczbę, w gotowości na Moje Powtórne Przyjście. Mój Ojciec będzie czuwał z wielką czułością Serca nad wszystkimi udrękami, które będą odczuwane przez wszystkie Jego dzieci. Zainterweniuje, kiedy zadawane chrześcijanom nikczemne akty prześladowania będą większe niż to, co jest dopuszczalne, i zniszczy tych złoczyńców.
Musicie teraz czekać na Mój Boski Akt Miłosierdzia, bo on oddzieli dobrych od złych. To wielkie Oświecenie Sumień …
More