hr.news
196

Nuklearni rat: Kardinal se zabavlja na homoseks-showu

Dok je Europa na rubu nuklearnog rata, minhenski kardinal Marx ismijavao je Boga homoseks-euharistijom u kojoj je Evanđelje zamijenio homoseksualnim parolama.

U korak sa svemogućim homoseksualnim lobijem, zagnjurio se u gestama pokornosti ("priča o jadu", "otežan život homoseksualcima"). "Oprosti", rekao je na engleskom.

Njegova stranačka linija: svi odnosi [poput poligamije, pederastije] koji su slijedili "primat ljubavi" mogu biti "prihvaćeni od Boga".

Isti onaj Marx koji se godinama bori protiv svega katoličkog odjednom se založio za "Crkvu koja uključuje", priznavši da prije 20 godina nije mogao zamisliti sudjelovanje u takvom homoseksualnom showu, ali sada je zadovoljan "što ne stojimo na mjestu" [već smo krenuli unatrag].

#newsHrufrttrvk