Clicks1.4K
pl.news

Komuniści wiedzą: Chrystus ukamienował cudzołożnicę

Chiński podręcznik etyki zawodowej i prawa dla szkół zawodowych twierdzi, że Chrystus ukamienował cudzołożnicę w (J 8) na śmierć, ponieważ chciał przestrzegać prawa, donosi UcaNews.com (22 września).

Jednakże, w oryginale Ewangelia św. Jana przytacza słowa Chrystusa: "kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień", dodając "idź, a od tej chwili już nie grzesz!".

Według chińskiej komunistycznej ewangelii Jezus mówi: "Ja też jestem grzesznikiem, ale gdyby prawo mogło być wykonane tylko przez ludzi bez skazy, byłoby martwe".

Legalizm, fanatyzm i okrucieństwo to znaki firmowe komunizmu.

#newsEosgdxsehq