poznanieprawdy
1402
rycerz NIEPOKALANEJ
Teolog katolicki dr. Kelly Bowring jasno mówi o „Księdze Prawdy”