Clicks2.2K
Mira393
2

Falešná poselství: Maria de Luz z Argentiny stejně jako Irská vizionářka...

Chtěl bych upozornit na falešná proroctví:

Irské vizionářky: Marie od Božího milosrdenství a také
Argentinské vizionářky: Marie de Luz.

(Někteří uživatelé tohoto serveru jimi zbytečně zaplňují místo kde by mohli být mnohem cennější příspěvky).

Od těchto tzv. vizionářek jsme neustále slyšeli co se stane a dokonce i čas (alespoň přibližný) kdy se to stane a nestalo se nic....

Prosím proto uživatele které propagují tyto falešné vize aby už přestali s blázněním normálních křesťanů a věnovali se něčemu rozumnějšímu.
Pravda bude skryta
Od těchto tzv. vizionářek jsme neustále slyšeli co se stane a dokonce i čas (alespoň přibližný) kdy se to stane a nestalo se nic....

Prosím proto uživatele které propagují tyto falešné vize aby už přestali s blázněním normálních křesťanů a věnovali se něčemu rozumnějšímu.

Neverili by ste tomu .. Knihe Pravdy predpovedanej prorokom Danielom.

Tu máte odpoveď.Ak je modla nič,tak si prečítajte …More
Od těchto tzv. vizionářek jsme neustále slyšeli co se stane a dokonce i čas (alespoň přibližný) kdy se to stane a nestalo se nic....

Prosím proto uživatele které propagují tyto falešné vize aby už přestali s blázněním normálních křesťanů a věnovali se něčemu rozumnějšímu.

Neverili by ste tomu .. Knihe Pravdy predpovedanej prorokom Danielom.

Tu máte odpoveď.Ak je modla nič,tak si prečítajte Deuteronomium.Je to porušenie prvého Božieho prikázania.
Zedad
@-Michal- přijme-li muž svátost kněžství, nelze ji vymazat.
zaba
I když příklad pokoncilní pastorace je problém, tak přece máme, až na Bergoglia, platné papeže a tak bychom je měli poslouchat, protože Pán řekl vůči tehdejšímu magisteriu: -volně cituji-nejednejte podle jejich skutků, ale jinak je poslouchejte; samozřejmě se jedná o plnění příkazů tak, aby nedošlo k rozporu s Božím Zjevením.
Pavel VI. -cituji- V "Acta apostolieas saedis" 58/16 zo dňa 29.12.1966 …More
I když příklad pokoncilní pastorace je problém, tak přece máme, až na Bergoglia, platné papeže a tak bychom je měli poslouchat, protože Pán řekl vůči tehdejšímu magisteriu: -volně cituji-nejednejte podle jejich skutků, ale jinak je poslouchejte; samozřejmě se jedná o plnění příkazů tak, aby nedošlo k rozporu s Božím Zjevením.
Pavel VI. -cituji- V "Acta apostolieas saedis" 58/16 zo dňa 29.12.1966 bol vytlačený dekrét pre vierouku zo dňa 15.11.1969, ktorý pápež Pavol VI. schválil a dal príkaz na jeho uverejnenia. Týmto dekrétom, ktorý nadobudol platnosť o 3 mesiace po vyhlásení, stratili platnosť kánony 1399 a 2318 CIC. Naďalej sa už nezakazuje uverejňovať bez cirkevného povolenia spisy o nových zjaveniach, videniach, proroctvách, zázrakoch a pod.
Vatikán se tím zřekl celostního posuzování různých duchovních vyjádření s tím, že patrně spoléhá na dostatečné osobní posouzení i případný prospěch každé osoby zvlášť. Pak ale ani my bychom neměli celostně tyto duchovní zdroje soudit s odvoláním na super autoritu, ale vlastně jakou autoritu, mojí, Graubnera, Kodeta....?. Tím samozřejmě není zamítnuta diskuze nad místy v těchto duchovních zdrojích, kterým nerozumíme a kde se zdá, že je rozpor. Často se však může ukázat, že zmíněný rozpor je jen moje prozatímní nepochopení něčeho duchovně mně převyšujícího. Speciálně u Vassuly i v irských poselstvích, která jsem četl, jsem se s tímto druhem rozporu, který se později vyjasnil, často setkal. I při četbě bible se neradí chtít pochopit a porozumět hned všemu, protože by to mnohdy znamenalo, že ji raději odmítnu jako rozporuplnou. Přesto jsou duchovní zdroje, které takto evidentně rozporuplné jsou, bez výhledu na vyjasnění -Korán, interpretace křesťanství ve stylu Luthera nebo Bergoglia, ale i zde je určitě lepší, vzhledem k povinné úctě k jejich zastáncům, spíše trpělivě odhalovat jednotlivé bludy než zaútočit na muslimy, protestanty nebo dnešní moderní katolíky.
Varovanie
47 Beda vám, lebo staviate pomníky prorokom, ktorých zabili vaši otcovia! 48 Tým dosvedčujete a schvaľujete činy svojich otcov, lebo oni ich zabíjali a vy im staviate pomníky. 49 Preto aj Božia múdrosť povedala: Pošlem k nim prorokov a apoštolov a oni niektorých z nich zabijú, iných budú prenasledovať; 50 a toto pokolenie sa bude zodpovedať za krv všetkých prorokov vyliatu od stvorenia sveta, …More
47 Beda vám, lebo staviate pomníky prorokom, ktorých zabili vaši otcovia! 48 Tým dosvedčujete a schvaľujete činy svojich otcov, lebo oni ich zabíjali a vy im staviate pomníky. 49 Preto aj Božia múdrosť povedala: Pošlem k nim prorokov a apoštolov a oni niektorých z nich zabijú, iných budú prenasledovať; 50 a toto pokolenie sa bude zodpovedať za krv všetkých prorokov vyliatu od stvorenia sveta, 51 počnúc krvou Ábela až po krv Zachariáša, ktorý zahynul medzi oltárom a chrámom. Áno, hovorím vám: Toto pokolenie sa bude zodpovedať. 52 Beda vám, zákonníci, lebo ste vzali kľúč poznania! Sami ste nevošli, a tým, čo chceli vojsť, ste zabránili.“
Lk11,47-52
Varovanie
39 Vtedy mu niektorí farizeji zo zástupu povedali: „Učiteľ, napomeň svojich učeníkov!“ 40 On odvetil: „Hovorím vám: Ak oni budú mlčať, budú kričať kamene.
Lk19,39-40
Varovanie
Carretera Norte Km. 151 San Ramón Apartado Postal No. 16 Estelí, Nicaragua celiana22@cablenet.com.ni
Telephone: (505) 2710-1150
Estelí, Nicaragua, Year of Our Lord, March 19 of 2017 Solemnity of the Patriarch Saint Joseph
The volumes that contain “PRIVATE REVELATION” from Heaven given to Luz de María from the year 2009 to the present time have been given to me for the respective Ecclesiastic …More
Carretera Norte Km. 151 San Ramón Apartado Postal No. 16 Estelí, Nicaragua celiana22@cablenet.com.ni
Telephone: (505) 2710-1150
Estelí, Nicaragua, Year of Our Lord, March 19 of 2017 Solemnity of the Patriarch Saint Joseph
The volumes that contain “PRIVATE REVELATION” from Heaven given to Luz de María from the year 2009 to the present time have been given to me for the respective Ecclesiastic Approval.
I have reviewed with faith and interest these volumes entitled: “THY KINGDOM COME”, and have come to conclusion that they are a call to Humanity to return to the Path that leads to Eternal Life, and that these Messages are an explanation from Heaven in these moments in which man must remain attentive to not go astray from the Divine Word.
In each revelation given to Luz de María, Our Lord Jesus Christ and the Blessed Virgin Mary are guiding the steps, the work and actions of the People of God in these times in which Humanity needs to return to the Teachings contained in the Holy Scripture.
The contents of these volumes are a treaty of Spirituality, Divine Wisdom and Morality for those who welcome them with faith and humility, so I recommend them for you to read, meditate upon and put them into praxis.
I DECLARE that I have not found any Doctrinal error that attempts against the faith, morality and good habits, for which I grant these publications the IMPRIMATUR.
Together with my blessing, I express my best wishes for the “Word of Heaven” contained here to resonate in every creature of good will.
I ask the Virgin Mary, Mother of God and Our Mother, to intercede for us so that the Will of God be fulfilled “...on Earth as it is in Heaven.” (Mt, 6:10)
IMPRIMATUR
____________________________ Juan Abelardo Mata Guevara, SDB Head Bishop of Estelí, Nicaragua
www.revelacionesmarianas.com/libros/en/2017.pdf