lt.news
6

Savęs naikinimas: Dauguma Olandijos sinodo narių nori invalidžių diakonių

Šį mėnesį buvo paskelbta dešimties puslapių sinodo atsiliepimų iš Nyderlandų vyskupijų. Po Vatikano II Susirinkimo Nyderlandai buvo "pavyzdys", kaip įgyvendinti Susirinkimą. Šiandien iš buvusios Olandijos Bažnyčios neliko nė šešėlio. Pavyzdžiui, 2022 m. rugsėjį Haarlemo-Amsterdamo vyskupija paskelbė, kad per penkerius metus dėl mažėjančio bažnyčios lankytojų skaičiaus teks uždaryti 60 proc. jos bažnyčių. Kardinolas Wimas Eijkas minėjo, kad visoje Utrechto arkivyskupijoje gali būti tik 10-15 bažnyčių, kuriose vis dar švenčiama Eucharistija, palyginti su dabartinėmis 280. Dabar jau aišku, kad Olandijos vyskupijos nori ir toliau eiti žemyn. Štai pagrindiniai jų sinodo atsiliepimų punktai:

- Naujų [negaliojančių] įšventintųjų tarnysčių kūrimas tiek vyrams, tiek moterims, orientuotas į "misiją" [kad ir ką tai reikštų].

- Labiau "matomas" moterų vaidmuo Bažnyčioje liturgijoje

- Skirtingos liturgijos formos, kai liturgijai vadovauja vyrai ir moterys

- Negaliojantys moterų įšventinimai į kunigystę

- "Lygiateisis atstovavimas" ir "privalomas moterų patariamasis organas".

- Teiginys, kad skirtumas tarp dvasininkų ir pasauliečių sukuria "nelygybę".

- Moterų priėmimas į diakonatą "daugumos dalyvių nuomone, pageidautinas".

- Kelios diskusijų grupės ragina "geriau rūpintis" homoseksualiais asmenimis ir leisti juos prie sakramentų bei bažnytinių funkcijų.

Šiuos receptus jau dešimtmečius naudoja įvairios protestantų denominacijos ir jie pasirodė esantys veiksminga priemonė, vedanti bet kurią religinę bendruomenę į iširimą ir nereikalingumą.

AI vertimas