hu.news
315

Ferenc "drasztikusan" leépíti a Hittani Kongregációt

Ferenc közzétette 48. (!), saját kezdeményezésű, február 14-i keltezésű "Fidem servare" című apostoli levelét.

Ebben a Hittani Kongregációt két részre osztja, egy doktrinális és egy fegyelmi részre, amelyek élén egy-egy titkár áll. A doktrinális szekció foglalkozik majd a házasságok érvénytelenítésével is.

Az IlSismografo.Blogspot.com (február 14.) szerint a Motu Proprio drasztikusan leépíti a Hittani Kongregációt.

A teológia helyett a jezsuiták által tanított kazuisztika miatt Ferenc a hitet csak moralista kategóriákban ("merevség", "legalizmus") tudja értelmezni. Ezért ezt a "hitet" aktivizmussal akarja helyettesíteni - "misszionaritással", "evangelizációval" és "szinodalitással" - üres szavakkal, amelyek a szekularizációt, az intoleranciát és a baloldali ideológiát jelentik.

Így Ferenc a mainstream protestantizmust másolja, amely mára nem lett más, mint elszáradt tetem.

Kép: Palazzo del Sant’Ufficio © Jim McIntosh, CC BY-SA, #newsFxjdavztxz