poznanieprawdy
607

Nigdy nie było w Kościele diakonów stałych

W związku z powtarzanym kłamstwem że diakonat stały był dawniej w Kościele Katolickim -ekai.pl/przed-50-laty-p… sprostowanie;

1. Nigdy nie było w Kościele diakonatu w postaci obecnego tzw. diakonatu stałego. Byli owszem duchowni, którzy na stałe pozostawali w stopniu diakonatu. Jednak nigdy diakonat nie był jakby dodatkiem do wykonywanego zawodu i życia rodzinnego.

2. Tzw. stali diakoni zasadniczo wykonują swoje świeckie zawody i prowadzą zwykłe życie rodzinne, a jedynie po godzinach czyli w czasie wolnym pełnią funkcje diakona quasi jako hobby. To jest dość wymowne i oznacza dość wyraźną pogardę zarówno dla samego sakramentu święceń (przynajmniej w stopniu diakonatu) jak też dla funkcyj i sakramentów przez nich sprawowanych. Skoro coś jest wykonywane po godzinach i po innych - pierwotnych i właściwych - obowiązkach, to ma to zarówno praktycznie jak też w prostym odbiorze niższą rangę i mniejszą wartość subiektywną.

3. Są oni zwolnieni z obowiązku celibatu, co jest wbrew Tradycji Apostolskiej oraz jedności sakramentu święceń (skoro celibat obowiązuje w dwóch pozostałych stopniach święceń, czyli w prezbiteracie i episkopacie). Nigdy nie było w Kościele udzielania święceń wyższych bez zobowiązania do wstrzemięźliwości seksualnej związku .

4. Katastrofalne są skutki praktyczno-duszpasterskie:
- podważana jest ranga i waga sakramentu święceń, a także
- celibatu,
- osłabia się motywację młodych mężczyzn w decyzji wstąpienia na drogę kapłaństwa (skoro można spełnić swoje pragnienia posługi duchownej bez zobowiązywania się do celibatu).

źródło -teologkatolicki.blogspot.com/…/dlaczego-stali-…

Diakoni stali, są tylko tak nazwani a nie mają święceń kapłańskich - są świeckimi szafarzami .
Dawniej święcenia diakonatu był udzielany jedynie kandydatom do kapłaństwa. Dopiero alumni piątego roku są wyświęcani na diakonów i oni mogą rozdawać Komunie Św. Diakonat stały osób świeckich to jawna herezja oraz świętokradztwo. (można znaleźć jaką mają formacje nie katolicką ale psychologiczną i protestancką, raz w miesiącu np. w soboty...)

nczas.com/…/stalo-sie-bedzi…
„Synod za możliwością wyświęcania na księży żonatych stałych diakonów” - zupełne odrzucenie Tradycji Kościoła i odrzucenie celibatu który zawsze był związany z Kapłaństwem i święceniami wyższymi;
„W dokumencie mowa jest o możliwości „wyświęcania mężczyzn – odpowiednich i uznanych przez wspólnotę – którzy będą mieli owocny diakonat stały i otrzymają właściwe przygotowanie do kapłaństwa, mając rodzinę prawnie założoną i trwałą”.

obronaeucharystii.com/2014/10/30/spustoszona-winnica/
W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: Uszanują mojego syna. Lecz rolnicy zobaczywszy syna mówili do siebie: To jest dziedzic; chodźcie zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc właściciel winnicy przyjdzie, co uczyni z owymi rolnikami?”

Źli słudzy znaleźli sposób, żeby namieszać w przepisach liturgicznych kryjąc się za hasłem odnowy liturgicznej. Wspierały ich nawet światowe media, Kościół przecież miał stać się „nowoczesny, atrakcyjny…” (ostatnio niestety znowu zaczęto posługiwać się sloganem atrakcyjności). W ten sposób szacunek względem Pana Naszego Ukrytego w Najświętszym Sakramencie zastąpiły wyrazy anty-szacunku – wymieńmy tylko część: komunia na rękę, szafarstwo świeckich, znaczne zredukowanie klęczenia (gdzieniegdzie całkowite – ostatnio nawet coraz więcej kapłanów nie klęka przy Przeistoczeniu w czasie Mszy św.!), manipulacja postem eucharystycznym , wyrzucanie tabernakulów do bocznych naw, ostatnio stawia się trony na wysokości tabernakulum (wbrew wyraźnemu przepisowi wprowadzonemu przez Benedykta XVI), zamienianie kościołów na sale koncertowe – nawet w czasie liturgii (czyż mocno wyeksponowani muzycy śpiewają dla chwały Bożej czy własnej?)...
Jest napisane: “To jest dziedzic; chodźcie zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo” i potem „Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili.” Wszystko przemyślnie zaplanowane. Najpierw znieść wszystkie możliwe wyrazy szacunku, potem projekt – plan zabójstwa, następnie wykonanie zbrodni.(wyrzucenie Chrystusa z Kościoła)obronaeucharystii.com/…/3-klamstwa-o-na…

To doprowadzi i doprowadziło do tego-www.pch24.pl/masowa-apostazj…

zdj-obronaeucharystii