1.Nie będziesz miał cudzych bogów przede Mną

Na podstawie- www.infocatolica.com/…/1910190129-tien…
Biorąc pod uwagę dotychczasowe wyniki Synodu Amazonkiego, nie mogę już dłużej wątpić: znaczna część Ojców Synodu ma inną wiarę...
W tych tygodniach czytałem ze zgrozą, że umieszczają na tym samym planie Objawienie Boga i mniej lub bardziej szalone wydarzenia czterech plemion amazońskich, widziałem pogańskie ceremonie z bożkami w Watykanie i jego okolicach, słyszałem biskupów dumnych z tego, że; nigdy nie nawracali, lub zaprzeczających nieomylnej doktrynie; która ogranicza kapłaństwo do mężczyzn, i widziałem, jak ubóstwiają ludy tubylcze, jak gdyby nie miały grzechu pierworodnego. (nieochrzczeni)
W obradach...większość bezbożnie odrzuca, w ukryty sposób, celibat kapłański (który jest chwałą i Tradycją Kościoła łacińskiego), gardzą rdzenną ludnością, kiedy uważają ją za niezdolną do życia w doskonałej czystości, chcą dostępu kobiet do sakramentu kapłaństwa, chcą likwidować różnicę między kapłanami a świeckimi, udają; że Kościół tworzą ludzie „ różnych wyznań”(odrzucają Chrystusa) i że zamiast ich ewangelizować (co jest według nich złem - według nauczania F.)- chcą ocalić „różne rytuały, symbole i uroczyste sposoby kultu społeczności tubylczych , chociaż są oczywiście obciążone pogaństwem( chcą je przejąć )
Jakby tego było mało, mówią o „prawach natury” i grzechach przeciwko niej („ekobójstwie”) ,„Matce Ziemi” , o zmianach klimatu, o „ograniczeniu konsumpcji czerwonego mięsa”, „Posługa (kościelna) opieki nad wspólnym domem”i o „nawróceniu ekologicznym” i o „ranach” wylesiania - z których wszystkie są obce tradycji chrześcijańskiej ( i rozumowi ) i które najwyraźniej nie były znane w dawnych czasach i dopiero teraz zostały odkryte, w naszej „nowoczesnej i oświeconej erze”.
Ci, którzy mówią nam te rzeczy, to dodatkowo ci sami pasterze, którzy siali amazońską sól , goniąc wszystkich wiernych lub popychając ich do sekt protestanckich i niszcząc wiarę zasadzaną przez autentycznych ewangelizatorów przez wieki. Mimo to, w samobójczym szaleństwie , oficjalnie prosi się o opinie na temat tego, jak powinien postępować Kościół, aby powstrzymać zniszczenie...
Niestety nie jest to pojedyncze wydarzenie. Po Synodzie rodziny i publikacji Amoris Laetitia odkryłem, że wielu ówczesnych Ojców Synodu miało zupełnie inną moralność niż moja , moralność, która "mówi", że cel usprawiedliwia środki i że nie ma z natury złych czynów, uważają, że Bóg nie udziela niezbędnej łaski, aby przestać grzeszyć, że przyjmuje cudzołóstwo lub pary tej samej płci jako osobiste podejście do Boga ,czyli porzucają nauczanie Chrystusa... Ta Encyklika nawet potwierdza, że Bóg chce, abyśmy grzeszyli w pewnych okolicznościach. W odniesieniu do niemieckiego pseudo-synodu wysłuchałem innych księży, którzy chcą błogosławić związki osób tej samej płci , dozwalać środki antykoncepcyjne, uznawać rozwody i, ogólnie rzecz biorąc, całkowicie zmieniać moralność Kościoła, a zatem otwarcie przyzwalać na grzech...
Nowa neo-moralność, jest przeciwna nauczaniu o moralności Jana Pawła II, Benedykta XVI, Pawła VI i wszystkich papieży, Świętych i doktorów Kościoła od pierwszego wieku .
Co więcej, obserwuję, że ci synodalni nauczyciele... odrzucają wszystko, co pachnie katolicyzmem , robią wszystko, aby jak najbardziej unowocześnić Kościół i zdobyć oklaski , tych którzy nie wierzą, kapitulując całkowicie przed relatywizmem, wielokulturowością, feminizmem i wszystkimi innymi aspektami obecnej epoki. Jednym słowem, z wyjątkiem „powierzchownego lakieru” chrześcijańskich terminów porozrzucanych tu i tam, są nie do odróżnienia od słów międzynarodowych organizacji agnostycznych i to samo można powiedzieć o ich celach.
W pewnym sensie nie ma znaczenia, czy „Papież” przyjmuje te sugestie, czy nie. Sam fakt, że istnieją, manifestują się publicznie i nie są od razu potępiani, pokazuje, że Kościół jest beznadziejnie podzielony i „podzielone miasto nie może istnieć” ...Tylko garstka biskupów na całym świecie, podniosła swój głos przeciwko tym barbarzyńcom, nazywając ich takimi, jakimi są: herezją i apostazją . Garstka, w której niestety praktycznie nie ma biskupa hiszpańskiego ... ale teraz milczą jak umarli. Dlaczego nic nie mówią, milczeniem wszyscy bracia w episkopacie zaprzeczają temu, czego nauczali kilka lat temu? Czy to z rozwagą? Jaka jest dziwna roztropność, która w pewien sposób doradza im, aby nie mówili w obronie wiary prostych, zaatakowanych dzisiaj, z samych sterów Kościoła?
Pamiętam inne czasy , kiedy publicznie bronili wiary, która jest teraz atakowana i zastanawiam się, co się stało, ale nie mogę znaleźć odpowiedzi. ... Dlaczego się zamykacie, ojcowie, kiedy wasze owce są źle traktowane, nasza wiara zostaje zaatakowana, a nauczanie Kościoła podeptane? Czy nie słuchacie naszych płaczów? Dlaczego nie współczujecie naszym cierpieniom? „Zabijają nas każdego dnia, traktują nas jak owce rzeźne...”
Czy jedność, do której niektórzy odwołują się, gdy nie jest dawana z prawdziwej wiary , jest fałszywą jednością , która kryje zgniliznę najokropniejszego braku jedności i służy jedynie oszukiwaniu tych, którzy usprawiedliwiają swoje czyny? Czy Tradycja i Pismo Święte mówią; że gdy istnieje niebezpieczeństwo dla wiary, nawet świeccy muszą publicznie jej bronić? Czyż nie jest to większy skandal milczenia w obliczu zniszczenia wiary niż krytyka, która może być spowodowany potępieniem zła, które jest w Kościele...
Jesteśmy jak owce bez pasterza. Jeśli nas opuścisz, do kogo pójdziemy? Możemy udać się tylko do Dobrego Pasterza, który nie zawodzi, i poprosić Go o ochronę i sprawiedliwość przeciwko złym pasterzom, którzy przez działanie lub zaniechanie porzucili nas wilkom....Bruno - z Hiszpanii

translate.googleusercontent.com/translate_cwww.infocatolica.com/…/1910190129-tien…


nazareusrex.blogspot.com
Drogi bracie Bruno, nie zdałeś sobie sprawy, że F. również nie ma wiary katolickiej. Nie miał jej w Argentynie, w której już odstąpił od wiary, gdzie został już oskarżony o zdradę nawet w książce zwanej „Zdradzonym Kościołem” i gdzie już wstąpił do Rotary Freemasons (do masonerii), gdzie już prześladował wiernych kapłanów i gdzie już był wrogiem doktryny Kościoła Katolickiego.... Nie zapominaj, że to F. wybrał działaczy gejowskich i marksistowskich, aby poprowadzili ten amazoński schizmatycki spisek. Poważny problem, który widzimy, nazywa się Wielkim Odstępstwem, w którym ta odstępcza sekta wypowiedziała wojnę Jezusowi Chrystusowi i doktrynie Kościoła Katolickiego. F. poddał pod głosowanie Słowo Boże i doktrynę Katolicką tak, jakby to on uzurpował sobie miejsce, które odpowiada Bogu, więc wrogowie Kościoła nie boją się walczyć z Kościołem , ponieważ są wspierani przez niego. Podczas gdy katoliccy bracia, nie chcą ujrzeć źródła apostazji ogłoszonej przez Dziewicę w Fatimie i Salette...

(F. - Fałuszywy prorok) zdj-nazareusrex
Prawdziwym Papieżem jest i nie przestał być Benedykt XVI.
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
1. NIE NĘDZIESZ MIAŁ BOGÓW CUDZYCH PRZEDE MNĄ !
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
BAŁWOCHWALCA I HERETYK - BORGOLIO!
Henri_Kumans
Jak kogoś Pan Bóg chce zgubić to mu najpierw rozum odbiera. Co to za jakieś nowe nabożeństwa? Czy już weszły do liturgii na stałe czy to tylko próby generalne. Czy mam oczekiwać wspomnienia liturgicznego o Pachamamie? Ale powiedzenie "Panu Bogu świeczkę i diabłu ogarek" sprawdza się.
przeciwherezjom
Prawdziwym Papieżem jest i nie przestał być Benedykt XVI.
przeciwherezjom
Miło mi. Widzę, że piekło docenia moją działalność. Gorąco pozdrawiam Wielebnego internautę!
fartuszniak leszek
Internauta.
Na moje zapytania odpowiedziałeś:
"Ironia - to wszystko,na co zasługujecie."
---
Nie uzasadniłeś dlaczego twoim zdaniem zasługujemy tylko na ironię ?
Powiedziałeś że nie musisz odpowiadać na wszystkie pytania.
Chyba się zgodzisz z tym, jeżeli komuś przyznajesz "tytuł naukowy" to dobrze by było uzasadnić to wyróżnienie.
Nie musimy się wszyscy ze sobą zgadzać, ale chociaż ta rozmowa …More
Internauta.
Na moje zapytania odpowiedziałeś:
"Ironia - to wszystko,na co zasługujecie."
---
Nie uzasadniłeś dlaczego twoim zdaniem zasługujemy tylko na ironię ?
Powiedziałeś że nie musisz odpowiadać na wszystkie pytania.
Chyba się zgodzisz z tym, jeżeli komuś przyznajesz "tytuł naukowy" to dobrze by było uzasadnić to wyróżnienie.
Nie musimy się wszyscy ze sobą zgadzać, ale chociaż ta rozmowa będzie na poziomie argumentów, a nie tylko "tytułów naukowych".
fartuszniak leszek
"Na czym???" ?
---
Proszę nieco konkretniej.
3 more comments from fartuszniak leszek
fartuszniak leszek
Jeżeli Tobie nie odpowiada jakaś opinia to odpowiedz swoimi argumentami bez tytułowania osoby z którą się nie zgadzasz.
Same "tytuły" nikogo nie przekonają.
fartuszniak leszek
Internauta.
Teraz może być, odpowiedziałeś normalnie.
Czy nie możesz tak częściej odpowiadać ?
Jeżeli ktoś od razu nie zrozumie twojej argumentacji to podaj dodatkowe argumenty, a Ty od razu się irytujesz i argumentujesz tytułując takiego rozmówcę.
fartuszniak leszek
Obrażanie obecnego Papierza, pomimo tego co obecnie robi to nie jest dobre, bo obraża się nie tylko samą osobę Papierza ale też obraża się sam Urząd Papierza.
Osobiście nie oceniam tego co się dzieje na Watykanie, bo tyle złych słów się posyła na ten Urząd, że nie chcę dolewać oliwy do ognia. Pozostawiam ocenę tego problemu bardziej kompetentnym którzy mają uprawnienia by to oceniać, z racji …More
Obrażanie obecnego Papierza, pomimo tego co obecnie robi to nie jest dobre, bo obraża się nie tylko samą osobę Papierza ale też obraża się sam Urząd Papierza.
Osobiście nie oceniam tego co się dzieje na Watykanie, bo tyle złych słów się posyła na ten Urząd, że nie chcę dolewać oliwy do ognia. Pozostawiam ocenę tego problemu bardziej kompetentnym którzy mają uprawnienia by to oceniać, z racji pełnionych funkcji kościelnych.
poznanieprawdy
Papież może być tylko jeden, każdy następny to antypapież, tak było w historii, byli też papieże którzy kilka razy rezygnowali, lecz dalej nie przestali pełnić swojej funkcji , ponieważ ten wybór jest dożywotni, tak jak św. Piotr uciekał z Rzymu w czasach Nerona, i nie przestał być Papieżem, tak B.XVI nie przestał nim być. Nowy papież jest po prostu anty-papieżem, chociaż był przez Kolegium …More
Papież może być tylko jeden, każdy następny to antypapież, tak było w historii, byli też papieże którzy kilka razy rezygnowali, lecz dalej nie przestali pełnić swojej funkcji , ponieważ ten wybór jest dożywotni, tak jak św. Piotr uciekał z Rzymu w czasach Nerona, i nie przestał być Papieżem, tak B.XVI nie przestał nim być. Nowy papież jest po prostu anty-papieżem, chociaż był przez Kolegium Kardynałów „wybrany”, i niemal cały Kościół twierdzi, że jest papieżem. Jeśli Benedykt naprawdę wyrzekł się swojego pontyfikatu,to powinien przyjąć z powrotem tytuł Ratzinger i nie mieć białych szat i pierścienia Piotra-rybaka, i nawet nie przebywać w Watykanie. Wszyscy papieże w historii Kościoła, którzy zrezygnowali,(pod naciskiem lub podstępem) wrócił do swojego statusu jako kardynał. „Benedykt XVI zdecydował się zachować swój autorytet jako papieża i po prostu zrezygnować z aktywnego wykonywania swych funkcji, a nie z papiestwa. Dlatego prawdziwym Papieżem jest i nie przestał być Benedykt XVI, a ta abdykacja była wymuszona jakimś podstępem lub szantażem.

Nigdy nie było dobrowolnych „abdykacji”, nawet takiego terminu nie było co do określenia terminu „rezygnacji” z sprawowanej funkcji. Jedyna „abdykacja” Celestyna V , może być rozpatrywana jako dobrowolna... lecz gdy się jej przyjrzy dokładniej to można zobaczyć że była wymuszona wieloma podstępami.
Spisek przeciw Kościołowi i Benedyktowi XVI i wymuszone podwójne papiestwo
Benedykt XVI był przez prawie 20 lat prześladowany, był wrogiem nr.1 dla masonerii , grupa B.(Mafia z San Gallo) już 1996r. spiskowała przeciwko niemu, B.XVI chciał trzykrotnie rezygnować z funkcji powierzonej mu przez JP.II .

„«Zawsze» oznacza również «na zawsze» — nie ma już powrotu do życia prywatnego. Moja decyzja o rezygnacji z pełnienia urzędu tego nie anuluje. Nie wracam do życia prywatnego, do podróżowania, spotkań, przyjęć, wykładów itd. Nie porzucam krzyża, lecz w nowy sposób trwam przy ukrzyżowanym Panu”.

Ostatnia audiencja generalna Benedykta XVI

...powiem jeszcze że w dniu „abdykacji” B.XVI można było znaleźć wpis na stronie anglojęzycznej ; że nowy papież został już wybrany i że jest z Argentyny pisał ktoś kto miał znajomego z loży P2 ...
Henri_Kumans
Nie chwaląc się znam prawdziwe powody ustąpienia Benedykta XVI. Znam je z pierwszej ręki.
Grożono mu śmiercią, stosowano mobbing, ignorowano. Doszło do tego, że w chamski sposób kardynałowie niemieccy nie podawali mu ręki. To tylko to, co przeciekło do mediów. Resztę każdy może sobie tylko wyobrazić.
Papież Benedykt został zaszczuty i zmuszony do ustąpienia. Inna sprawa, to fakt, że nie wytrzymał …More
Nie chwaląc się znam prawdziwe powody ustąpienia Benedykta XVI. Znam je z pierwszej ręki.

Grożono mu śmiercią, stosowano mobbing, ignorowano. Doszło do tego, że w chamski sposób kardynałowie niemieccy nie podawali mu ręki. To tylko to, co przeciekło do mediów. Resztę każdy może sobie tylko wyobrazić.

Papież Benedykt został zaszczuty i zmuszony do ustąpienia. Inna sprawa, to fakt, że nie wytrzymał presji, a może doszedł do wniosku, że lepiej będzie kiedy ustąpi z urzędu i zapobiegnie skandalom?

Skandalom może i zapobiegł, może znalazł jakiś tam wewnętrzny spokój, ale pojawiły się się problemy stokroć gorsze. Papieże powinni być młodzi, pełni energii i dzielni w bojach. Nie zaś starcy którzy nie mogą nawet ustać na nogach i trzeba ich dowozić do ołtarza wózkiem. Gdyby Benedykt XVI miał trochę rozsądku, to wezwałby na pomoc takiego choćby Natanka i zaprowadził porządek. Niestety nie wpadł na ten pomysł.

Watykan, w obecnej, biurokratycznej formie, Bogu się nie podoba i zostanie przewiany wiejadłem.
Henri_Kumans
Po pierwsze, nie miałem żadnych wizji, tylko konkretne informacje od organów kościelnych, którym wierzę. Po drugie, część z tego co napisałem, zostało opublikowane w prasie, a filmy w internecie. Jakkolwiek biegunki nie miałem, ale chce mi się rzygać po przeczytaniu tych bredni jakieś spłodził. Ot tak sobie ni z tego ni z owego ustępuje Papież. Bez przyczyny, rzekomo chory. W tym Watykanie niezłe …More
Po pierwsze, nie miałem żadnych wizji, tylko konkretne informacje od organów kościelnych, którym wierzę. Po drugie, część z tego co napisałem, zostało opublikowane w prasie, a filmy w internecie. Jakkolwiek biegunki nie miałem, ale chce mi się rzygać po przeczytaniu tych bredni jakieś spłodził. Ot tak sobie ni z tego ni z owego ustępuje Papież. Bez przyczyny, rzekomo chory. W tym Watykanie niezłe gagatki siedzą. Jeszce tak będzie, że zdrowy Franciszek, umrze przed chorym Benedyktem.
przeciwherezjom
Henri_Kumans"zdrowy Franciszek, umrze przed chorym Benedyktem" Niestety. Benedykt prawdopodobnie zostanie zamordowany (wizja jakiejś XX-w. mistyczki - nie pamiętam kogo) ale zanim to się stanie będzie wygnany też z Rzymu i z miejsca swojego wygnania będzie przewodził jeszcze jakiś czas Kościołem. Fałszywy Prorok na tym świecie pociągnie raczej nieco dłużej - ma dużo złego do zrobienia:
Jego misja …More
Henri_Kumans"zdrowy Franciszek, umrze przed chorym Benedyktem" Niestety. Benedykt prawdopodobnie zostanie zamordowany (wizja jakiejś XX-w. mistyczki - nie pamiętam kogo) ale zanim to się stanie będzie wygnany też z Rzymu i z miejsca swojego wygnania będzie przewodził jeszcze jakiś czas Kościołem. Fałszywy Prorok na tym świecie pociągnie raczej nieco dłużej - ma dużo złego do zrobienia:
Jego misja wygląda tak (niestety raczej się wypełni, można tylko łagodzić modlitwą te zbrodnie):
1. Doprowadzi do pojednania ze świeckim światem i innymi religiami.
2. Uda mu się przejąć władzę nad wszystkimi religiami i kościołami chrześcijańskimi (protestantów i prawosławie też przechwyci)
3. Zniszczy sakramenty, w tym i Eucharystię, która przestanie prawie istnieć (tylko w "katakumbach") - zmieniając "nieznacznie" formuły..... Przekręci też nauczanie Kościoła (już to robi, ale to będzie całkowite)
4. Wprowadzi na tron Antychrysta, wmawiając światu, że to jest prawdziwy Chrystus, który właśnie przyszedł powtórnie. Ponieważ to on wprowadzi, więc wszyscy którzy wielbią Fałszywego Proroka uwielbią też bestię-antychrysta.
Jakiś czas (ok. 3,5 roku - prorok Daniel się kłania ST) będą rządzić nad całym światem i religiami - właściwie to będzie tylko jedna światowa religia, która połączy wszystkie dotychczasowe. Po tym okresie pozbędzie się świat tych dwóch potworów. Być może te 3,5 roku zostanie skrócone? Miejmy nadzieję.
Tak na oko (przymrużone) przed nami od 7 do 10 lat tego zamordyzmu
Henri_Kumans - bardzo Ci dziękuję za Twoje powyższe wpisy, bardzo jest to cenne! 🙂
warto jeszcze poczytać to - polecam:
jezusdoludzkosci.pl/oredzia-archiwum