Francis: Trikrát týždenne v nemocnici?

Francis od svojho návratu z Kanady chodí trikrát týždenne do nemocnice Gemelli, údajne na "rádioterapiu", tvrdí DagoSpia.com (12. septembra).

Francis údajne zakaždým opúšťa nemocnicu približne hodinu a pol po vstupe. Je však nepravdepodobné, že by František mohol tak často opúšťať Vatikán bez toho, aby sa to dostalo na verejnosť.

V júli 2021 bol František prijatý do Gemelliho na plánovanú operáciu symptomatickej divertikulárnej stenózy hrubého čreva.

#newsPvwkmueysq
obyčajná veriaca žena
Rádioterapia sa dáva aj na neustupujúce bolesti, v tomto prípade kolien. Keď už nič iné nepomáha.