mkatana
1700

Jedna odpowiedź: łaska!

Jedna odpowiedź: łaska! Z ks. bp Romanem Pindlem - ordynariuszem diecezji bielsko-żywieckiej, rozmawia o. Piotr Hensel OCD Drogi Księże Biskupie w tym roku tematem przewodnim w naszym czasopiśmie …More
Jedna odpowiedź: łaska!
Z ks. bp Romanem Pindlem - ordynariuszem diecezji bielsko-żywieckiej, rozmawia o. Piotr Hensel OCD
Drogi Księże Biskupie w tym roku tematem przewodnim w naszym czasopiśmie uczyniliśmy listy do Kościołów z Księgi Apokalipsy. Pojawia się tam pewien schemat — Bóg zwracając się do poszczególnych Kościołów, obok słów wdzięczności czy pochwały, kieruje przestrogi, obnażając grzechy, słabości czy zaniedbania. Gdyby taki list był zaadresowany do Kościoła w Polsce, byłoby w nim więcej pochwał czy przestróg?

Myślę, że to zależy od piszącego. Proszę zwrócić uwagę na podobieństwo między listami, które kierowane są do konkretnych Kościołów wymienionych w Apokalipsie a przemówieniem, jakie wygłosił do Kościoła w Polsce Ojciec Święty Franciszek, bo tak należałoby traktować słowa skierowane przez niego do biskupów Polski, przybyłych do Rzymu na ad limina. W jego liście niewiele jest przestróg tak pod względem objętości, jak i liczby podnoszonych tematów. Z drugiej strony można …More
mkatana
Znajomy proboszcz z Niemiec w jedną niedzielę rozdał w kościele kartki papieru i polecił wiernym napisać, czego oczekują od księdza. W następną niedzielę przedstawił wyniki sumarycznie, podając dane liczbowe co do tego, ile wiernych życzy sobie, by ksiądz był surowy, a ile, by był łagodny itp. Wyniki były rozbieżne i okazywało się, że nikt nie jest w stanie zadowolić wszystkich. Do tego, gdy …More
Znajomy proboszcz z Niemiec w jedną niedzielę rozdał w kościele kartki papieru i polecił wiernym napisać, czego oczekują od księdza. W następną niedzielę przedstawił wyniki sumarycznie, podając dane liczbowe co do tego, ile wiernych życzy sobie, by ksiądz był surowy, a ile, by był łagodny itp. Wyniki były rozbieżne i okazywało się, że nikt nie jest w stanie zadowolić wszystkich. Do tego, gdy proboszcz zaczął czytać pojedyncze wypowiedzi odnośnie oczekiwań, parafianie zaczęli patrzeć na siebie i zgodnie stwierdzili, że jest to po prostu koncert życzeń, który z realizmem życia nie ma nic wspólnego. Na końcu duszpasterz zadał jedno pytanie: która z obecnych tutaj matek zgodziłaby się na to, by jej syn musiał spełnić tyle i takich oczekiwań? Wreszcie dodał: chyba rozumiecie, że jednym z powodów, że tak mało jest u nas księży, jest strach młodych ludzi, że oni muszą spełnić jakieś oczekiwania, a także, że nie są w stanie tego dokonać.