TerezaK
584

POVSTAŇTE, DĚTI MOJE, A OBRAŤTE SVÉ OČI K NEBI.

VYDÁNO 14. listopadu 2022
Carbonia 14.11.2022 - (10.09 hod.)

Povstaňte, děti moje, a upřete své oči k nebi.

Člověk kráčí k propasti, jeho noha se kymácí, jeho duše zčernala, stále více se podobá tomu, koho si vybral, aby následoval místo mě.

V džungli je zřetelně slyšet zoufalý křik přírody, zvířata už tuší, že přijde velká pohroma.

Člověk dosud nepochopil, že tento svět je na konci, že každá situace brzy dospěje ke svému konci a srdce bezbožných lidí sevře smrt.

Miluji svůj lid, chci ho zachránit! Uveďte se ve stav spásy, ó lidé!

Mé Srdce trpí mnohými kopími zrádců, křičím své utrpení, neustále cítím rány bičů na svém Těle a kladivo tluče hřebíky do mého Těla, ... stále jsem přivázán ke kůlu pro zlobu lidí.

Satanovi se podařilo zmocnit se mnoha duší, učinil je krutými, zbavenými dobra, oddanými hříchu, jejich příbytkem je peklo.

Toto lidstvo je na křižovatce, jeho sarkasmus brzy zmizí, ... Světlo světa se lidstvu brzy projeví.

Brzy se nebesa rozzáří lidstvu neznámým světlem, k Zemi budou směřovat zářivé emise, bude slyšet andělské zpěvy, šoupání koňských kopyt a jejich vítězné ržání. Je to Boží armáda, kterou vede svatý Michael Archanděl spolu se Spasitelem. Jezdci na bílých koních se oblékají do bílého roucha a oslavují Pána, Krále králů.

Barvy přírody budou mít neznámé odstíny, mezi lidmi se bude vznášet Boží vůně a jejich srdce budou vibrovat láskou, mysl se otevře, lidé uvidí Nejvyššího!

Je to čas nových a dobrých věcí v Bohu pro jeho děti, ale pláče a skřípění zubů pro zrádce.

Můj kostel! Nevěrná církev!

Moji kněží a ne už moji z vaší svobodné volby, Amen, říkám vám: ...

Nastala hodina tvé velké vášně;
Zbavte se svého ega a rychle se ke Mně vraťte, než vás Moje paže zasáhne, nebuďte pošetilí.
Zavolej Můj lid zpět k Pravdě a požádej ho o odpuštění za to, že Mě tak nestydatě urazil.
Pokloňte se mi, pomazaní Páně, oblečte si sutany,
vyznávejte svou VÍRU ve Mne.
Probuďte se, Mé děti, noc vstupuje do temnoty, temnota již zahalila mnohá srdce, zvuk řetězů černých vás postihne, nebudete-li nyní činit pokání.

Bouře začíná, probuď se ze spánku, zřekni se Satana, opusť místa, která ti vyhovují.

Řecko postihne velká přílivová vlna.

Francie shoří!

Itálii zničí zemětřesení!

Čas starých věcí skončí, aby uvolnil místo novým věcem, které se chystají vstoupit se Mnou.

Sbohem všem ubohým zrádcům! Sbohem vám, kteří jste neposlechli Můj hlas a zmizeli v temné pustině, abyste sloužili prokletému drakovi.

Povstaňte, Mé děti, vzhlédněte k nebi, na Zemi se chystá ohnivý mrak!

Modlete se! Buďte ve společenství se Mnou, oblečte se do žíní a posypte si hlavy popelem.

Amen.


Alzatevi in piedi figli miei, puntate i vostri occhi verso il cielo. - Colle del Buon Pastore
TerezaK
ฟ้าใส สวย
Čistá obloha, nádhera.More
ฟ้าใส สวย

Čistá obloha, nádhera.
TerezaK
ฝนตกฟ้าแลบ กลางเดือนพ.ย. หน้าหนาว
นะ บางกะเจ้าติดพระรามสาม เมื่อบ่ายสองโมง 🌧 ⛈ 💖 💖
Bangkachao je vedle Rama 3 ve 14 hodin 🌧 ⛈ 💖 💖More
ฝนตกฟ้าแลบ กลางเดือนพ.ย. หน้าหนาว

นะ บางกะเจ้าติดพระรามสาม เมื่อบ่ายสองโมง 🌧 ⛈ 💖 💖

Bangkachao je vedle Rama 3 ve 14 hodin 🌧 ⛈ 💖 💖
3 more comments from TerezaK
TerezaK
Velký bílý mrak ve městě Harmonie.
Ta barva je nádherná. 🌸 🌺 ❤️ ❤️
zdroj: fb stránka ชมรมคนรักมวลเมฆ
TerezaK
Petrvs Romanvs Fidelis ·
Laudetur Iesus Christus.
Sed et super servos meos et ancillas
in diebus illis effundam spiritum meum.
Et dabo prodigia in caelo et in terra,
sanguinem et ignem et columnas fumi;
sol convertetur in tenebras,
et luna in sanguinem,
antequam veniat dies Domini
magnus et horribilis.
Et erit: omnis, qui invocaverit nomen Domini, salvus erit,
quia in monte Sion et in Ierusalem
More
Petrvs Romanvs Fidelis ·

Laudetur Iesus Christus.

Sed et super servos meos et ancillas
in diebus illis effundam spiritum meum.
Et dabo prodigia in caelo et in terra,
sanguinem et ignem et columnas fumi;
sol convertetur in tenebras,
et luna in sanguinem,
antequam veniat dies Domini
magnus et horribilis.
Et erit: omnis, qui invocaverit nomen Domini, salvus erit,
quia in monte Sion et in Ierusalem
erit salvatio, sicut dixit Dominus,
et in residuis, quos Dominus vocaverit.

Et erunt signa in sole et luna et stellis, et super terram pressura gentium prae confusione sonitus maris et fluctuum. Ita et vos, cum videritis haec fieri, scitote quoniam prope est regnum Dei.
Videte, vigilate; nescitis enim, quando tempus sit.

⚜️ ⚜️ ⚜️ ⚜️ ⚜️ ⚜️ ⚜️

Na svojich služobníkov a služobnice
vylejem v tých dňoch svojho ducha.
A urobím znamenia na nebi i na zemi:
krv, oheň a stĺpy dymu.
Slnko sa premení na tmu
a mesiac na krv,
prv, ako príde Pánov deň,
veľký a hrozný.
Ale každý, kto bude vzývať Pánovo meno, bude zachránený,
lebo na vrchu Sion a v Jeruzaleme
bude spása, ako hovorí Pán,
aj vo zvyškoch, ktoré Pán povolá.

Budú znamenia na slnku a mesiaci i na hviezdach a na zemi budú národy plné úzkosti. Až uvidíte, že sa toto deje, vedzte, že je blízko Božie kráľovstvo.
Majte sa na pozore, bdejte, lebo neviete, kedy príde ten čas.

Glória ✠ Patri ✠ et Fílio ✠ et Spirítui Sancto,
sicut erat in princípio et nunc et semper et in sǽcula sæculórum. Amen.
TerezaK
Command Ashtar Planets
Tat Gimenez Rá-Nay · 54 min ·
Z Texasu.
13. listopadu 2022.
Duchovní oči, aby viděli duchovní věci!
Přítomnosti se zhmotňují ve 3d světě
Díky Bohu!
Vděčnost vesmíru!
Paralelní vesmíry.
Ra-Nay.
⭐ ⚡More
Command Ashtar Planets

Tat Gimenez Rá-Nay · 54 min ·

Z Texasu.
13. listopadu 2022.

Duchovní oči, aby viděli duchovní věci!
Přítomnosti se zhmotňují ve 3d světě
Díky Bohu!
Vděčnost vesmíru!
Paralelní vesmíry.
Ra-Nay.
⭐ ⚡