Clicks735

Skladačka Posledného Času

Skladačka Posledného Času - 7. júna 2021 - Ježišove slová k nám

Skladačka (Puzzle) Posledného Času je Kompletná. Všetky Časti Skladačky Posledného Času boli Zjavené, Oznámené Mnou, Tým, Ktorý Vie o Každom Dieliku a kam musí Vojsť a spoločne Zapadnúť pre Špecifický Plán a Účel, v Mojom Určenom Čase. Celá Skladačka Posledného Času sa stane jasnejšou a zreteľnejšou teraz, keď je Kompletná a Oznámená, Od Začiatku Do Konca. Porozumiete lepšie tomu, čo má ešte prísť a čo sa stane v týchto Posledných Dňoch, až do ich Konca. Predpovedané sa ešte viacej Odvinie a všetko je to Biblické. Každý Kúsok Skladačky má Účel primerane k Môjmu Plánu pre Daný Čas, až do Samotného Konca. Takisto vám prinesiem pre Rozpamätanie sa niektoré Dieliky Hádanky Posledného Času. Pýtajte si a Prijmete.

Ja Som Jediný, Ktorý Všetko Pozná, Koniec Od Začiatku. Taktiež Som Ten, Ktorý Odhalil rôzne Dieliky Skladačky, ako som to Chcel a v Mojom Čase, Primerane k Môjmu Plánu a Účelu. Všetko je to Biblické. Moje Slová sa Nevrátia ku Mne Naprázdno, ale Uskutočnia všetko čo Chcem, ako Chcem a v Mojom Určenom Čase a všetko pre Moju Slávu (Glóriu). Teraz keď máte Kompletnú Skladačku Posledného Času a Spoznanú: tí, ktorí očami vidia, budú vidieť a tí, ktorí ušami počujú, budú počuť a získajú porozumenie, Poznanie Pravdy.

Neopierajte sa o vaše vlastné porozumenie toho, ako veci budú alebo Nebudú vypracované, potom Nebudete Sklamaní. Vložte všetku vašu Nádej a Dôveru vo Mňa. Ja Som Jediný, Ktorý Všetko Pozná. Úplne Riadim. Som Alfa a Omega, Začiatok a Koniec, Prvý a Posledný, Ten Ktorý Je, Ktorý Bol a Ktorý Príde, v Určenom Čase, vo Veľkej Sile a Veľkej Sláve. Moja Vôľa Bude Učinená na Zemi tak ako je ona v Nebi. Som Všemocný.

“Ale ty, Daniel, ZVIŇ a ZAPEČAŤ SLOVÁ ZVITKU Až Do ČASU KONCA. Mnohí budú chodiť sem a tam, aby Narástlo POZNANIE.” Daniel 12:4.
“Teraz, keď Sedem Hromov Dohovorilo svoje Hlasy, Chcel som Písať; ale Počul Som Hlas Z Neba Vraviaci mi: ZAPEČAŤ Veci, ktoré Sedem Hromov HOVORILO, a NEPÍŠ ich.” Zjavenie 10:4
“Lebo niet ničoho tajného, čo nebude ZJAVENÉ, Ani čohokoľvek Skrytého, čo Nebude ZNÁME a Príde to na svetlo.” Lukáš 8:17.
“Oznamujem KONIEC Od ZAČIATKU, A od pradávnych čias veci, ktoré sa ešte Nestali, Vraviac: MOJA KONZULTÁCIA BUDE STÁŤ, A UROBÍM VŠETKO MNE POTEŠITEĽNÉ.” Izaiáš 46:10.

Skladačka Posledného Času je teraz Kompletná a Oznámená, od Začiatku do Konca.

youtube.com/watch?v=gXq_Yw48osM

revelationsofjesuschrist.com