Stano Kobella
Stano Kobella
17

Buďte Rozumní

Buďte Rozumní - 12. mája 2021 - Ježišove slová k nám Musíte byť Rozumní, pretože dni sú zlé. satan, váš protivník, vie že jeho čas sa rýchlo kráti a reve ako lev, hľadajúci koho by mohol zožrať. …
Stano Kobella
27

Som Schopný

Som Schopný - 11. mája 2021 - Ježišove slová k nám Som Schopný Urobiť To, Čo Som Predpovedal a Prisľúbil. Buďte uistení, že Ja Nezlyhávam Ani Nesklamávam. Moje Slová sa Nevrátia ku Mne Naprázdno, …

Večne Najväčší Dar

Večne Najväčší Dar - 10. mája 2021 - Ježišove slová k nám Večne Najväčší Dar, ktorý môže každý Prijať Zdarma v tomto dočasnom živote, som Ja, Ten, O Ktorom to všetko je. Zomrel som za všetkých z …

Ja Som Zdroj Života

Ja Som Zdroj Života - 9. mája 2021 - Ježišove slová k nám Ja Som Zdroj Života a satan je zdroj smrti. Preto musíte byť Rozumní a Nie pochabí. Tí ktorí Ma Hľadajú, Nachádzajú Život, pretože Ja Som …

Podriaďte sa

Podriaďte sa - 8. mája 2021 - Ježišove slová k nám Musíte byť Ochotní a Pokorne sa úplne Podriadiť Mne a Mojej Autorite, ak chcete byť v Mojej Dokonalej Vôli, Mojom Pláne a Účele. Moja Vôľa buď vždy …

Zmeny

Zmeny - 7. mája 2021 - Slová Ježišove k nám Sú rôzne druhy Zmien, ktoré môžete očakávať v tomto dočasnom živote. Vy sa môžete Meniť, svet sa mení, ľudia sa neustále menia, vlády sa menia, doby sa …

Uviaznutí v tmavom Tuneli

Uviaznutí v tmavom Tuneli - 6. mája 2021 - Ježišove slová k nám Mnohí sa cítia, akoby boli uviaznutí v tmavom tuneli a sú obklopení úplnou tmou a nemôžu ešte vidieť, že je tu aj Svetlo a že všetko …

Jedna a Jediná Cesta

Jedna a Jediná Cesta - 5. mája 2021 - Ježišove slová k nám Jedna a Jediná Cesta do Neba je Úzka a Náročná Cesta. Musíte byť ochotní a rozhodnutí Nasledovať Ma, Moju Cestu, ako vás Osobne Usmerňujem …

Pôvodná Viera

Pôvodná Viera - 4. mája 2021 - Ježišove slová k nám Vaša Viera musí byť Pôvodná. Musíte byť Pevní vo vašej Viere, aby ste boli schopní obstáť proti všetkým úkladom satana v týchto dňoch, lebo dni sú …

Prechod

Prechod - 3. mája 2021 - Ježišove slová aj k nám Ste v čase prechodu. Všetko má svoj Čas. Nebuďte úzkostliví kvôli ničomu Ani nezúfajte. Ja Úplne Riadim. Moja Vôľa sa Stane na Zemi tak ako je v Nebi.…

Ja Sa Nemením

Ja Sa Nemením - 2. mája 2021 - Ježišove slová k nám Ja Sa Nemením. Som Láska a Milujem a Starám sa o vás. Ste Milovaní. Zažívajte Moju Lásku Reálne. Poznajte Ma, Toho, V Ktorého Veríte a Milujete, …

Vždy je tu Nádej

Vždy je tu Nádej – 1. mája 2021 - Slová Ježišove k nám Vždy je tu Nádej, Moje Milované deti. Nádej vo Mňa Nikdy Nezlyháva Ani Nesklamáva. Ja Úplne Riadim. Poznám Koniec Od Začiatku. Vypracúvam …

Vo tme a stratení

Vo tme a stratení - 30. apríla 2021 - Ježišove slová k nám Žiaľ je mnoho takých, ktorí sú stále vo tme a stratení, pretože nasledujú omylných mužov a ženy a Nie Mňa, Toho, o Ktorom to všetko je. …

Moja Porada

Moja Porada - 29. apríla 2021 - Ježišove Slová k nám Vždy musíte Vyhľadávať Najprv Moju Poradu (Konzultáciu) a potom byť Ochotní Nasledovať jedine Moju Poradu, až do úplného konca. Moja Porada Stojí…

Vytrvajte!

Vytrvajte! - 28. apríla 2021 - Ježišove slová k nám Musíte Vytrvávať! Ja Som váš Dokonalý Príklad Vytrvalosti. Vytrval som. Zomrel som za všetkých z Lásky na Kríži. Zaplatil Som Výkupné, Najvyššiu …

Ja Som Ten

Ja Som Ten – 27. apríla 2021 - Ježišove slová k nám Ja Som Ten, O Ktorom to všetko je, Okrem Mňa nie je Žiaden iný a ani Nikdy nebude, len zvodcovia, vlci v ovčích šatách. Som Jediná Cesta, Pravda a …

Buďte vždy Pokorní

Buďte vždy Pokorní - 26. apríla 2021 - Slová Ježišove k nám Buďte vždy Pokorní, pretože tých, ktorí sa povyšujú, arogantných, pyšných, posmievačov, ich Pokorím v správnom čase. Pokorných Povýšim. …

Vaša Ochota a Vernosť

Vaša Ochota a Vernosť - 25. apríla 2021 - Ježišove slová k nám Vaša Ochota a Vernosť v Nasledovaní Ma, Mojej Cesty, Nebude Márna. Nebudete Sklamaní. Budete Odmenení. Vytrvajte a Pokračujte Dôverovať …

Usilovne Ma Hľadajte

Usilovne Ma Hľadajte - 24. apríla 2021 - Ježišove slová k nám Tí z vás, ktorí ste Ochotní a Rozhodnutí Usilovne Ma Hľadať, Ma Nájdete. Odmeňujem vás. Som vždy Verný k Mojim Prisľúbeniam. Tiež Zjavuje…

Ja Som váš Dobrý Pastier

Ja Som váš Dobrý Pastier – Žalm 23 - 23. apríla 2021 - Ježišove slová k nám Ja Som váš Dobrý Pastier a Osobne sa o vás Postarám. Dal som za vás Svoj Život. Ste Mojimi Ovečkami. Poznám vás a vy …