Stano Kobella
Stano Kobella
732

PRAVDA bude šokovať svet

PRAVDA bude šokovať svet - 22. júna 2021 - Slová Ježišove k nám PRAVDA bude stále viacej šokovať svet, keďže sa Odkrýva v týchto posledných Dňoch. Nič nie je Tajné, čo Nebude ODHALENÉ, Ani nič …

Chcem byť Reálny pre každého

Chcem byť Reálny pre každého - 21. júna 2021 - Ježišove slová k nám Chcem byť Reálny pre každého. Nikoho Neuprednostňujem ani Nediskriminujem. Milujem a Starám sa o každého z vás. Musíte Túžiť a …

Som váš Abba, Otec

Som váš Abba, Otec - 20. júna 2021 - Ježišove slová k nám Som váš Abba, Otec. Nie ste bez Otca, Moji Milovaní. Milujem vás a Starám sa o vás. Ste Moji. Nikdy vás Neopustím. Nikdy od vás Neodídem …

Buďte vždy Vďační

Buďte vždy Vďační - 19. júna 2021 - Ježišove slová k nám Buďte vždy Vďační. Milujem vás a Starám sa o vás. Niet Nikoho Mne Podobného a ani Nikdy Nebude. Buďte vždy Vďační za to, Kto Som a za to, čo …

Zápas o Duše

Zápas o Duše - 18. júna 2021 - Slová Ježišove k nám Zápas o duše prebieha a bude Zosilnievať v týchto posledných Dňoch a ešte viacej pri Konci, pretože dni sú zlé a duše mnohých sú v ohrození. …

Nenávidiaci Pravdu, milovníci lží

Nenávidiaci Pravdu, milovníci lží - 17. júna 2021 - Ježišove slová k nám Žijete v čase, kde Nenávidiaci Pravdu, milovníci lží budú vystupovať a budú známi. Budú Odhalení a Osvetlení. Mnohí sa odhaľuj…

Zmeny budú Rapídne

Zmeny budú Rapídne - 16. júna 2021 - Slová Ježišove k nám Zmeny budú Rapídne (náhle a rýchle). Veci budú Eskalovať v týchto posledných Dňoch. Moja Vôľa bude Učinená na Zemi tak ako je v Nebi. Nikto …

Trpezlivo Vydržte

Trpezlivo Vydržte - 15. júna 2021 - Ježišove slová k nám Každý jeden musíte Trpezlivo Vydržať až do úplného konca. Nezáleží na tom, čím máte prejsť v tomto dočasnom živote, i ten príde ku koncu, pre …

Je tu Čas

Je tu Čas - 14. júna 2021 - Ježišove slová k nám Je tu Čas pre každého, aby Mi Naslúchal, Poslúchal a Nasledoval Ma, jedine Moju Cestu a to Až Do úplného Konca. Tí, ktorí Nie sú ochotní, si ponesú …

Zrejmejšie

Zrejmejšie - 13. júna 2021 - Ježišove slová k nám Stane sa to zrejmejšie v týchto posledných dňoch a vy budete Rozpoznávať a Poznať tých, ktorí Patria ku Mne a Môjmu Večnému Kráľovstvu i tých, ktorí …

Masy stále Rýchlo Zaspávajú, sú Oklamané a vo Tme

Masy stále Rýchlo Zaspávajú, sú Oklamané a vo Tme - 12. júna 2021 - Ježišove slová k nám Masy stále rýchlo zaspávajú, sú oklamané vo tme. Preto Mi musíte Naslúchať, Poslúchať Ma a Nasledovať Ma a …

Hľadajte, Pýtajte si a Čakajte

Hľadajte, Pýtajte si a Čakajte - 11. júna 2021 - Ježišove slová k nám Každý musíte Hľadať a Pýtať si Moju Radu (Konzultáciu) a Čakať na Mňa, aby ste Počuli Odo Mňa a budete Prijímať v Mojom Čase. …

Zasnúbení so Mnou

Zasnúbení so Mnou - 10. júna 2021 - Ježišove slová k nám Moji Milovaní, ste Mi Zasnúbení. Nepatríte už viac sebe, ale Mne. Zaplatil Som Výkupné, Najvyššiu Cenu za vás, z Lásky, S Mojou Krvou Na …
TerezaK
Já jsem OČKOVANÝ JEŽÍŠOVOU KRVÍ = přistoupil jsem na KREVNÍ SMLOUVU BOHA-SYNA JEŽÍŠE, uzavřenou v lidském těle JAKO ZÁSTUPCE VŠECH LIDÍ s Jeho …More
Já jsem OČKOVANÝ JEŽÍŠOVOU KRVÍ = přistoupil jsem na KREVNÍ SMLOUVU BOHA-SYNA JEŽÍŠE, uzavřenou v lidském těle JAKO ZÁSTUPCE VŠECH LIDÍ s Jeho OTCEM BOHEM O NAŠÍ ZÁCHRANĚ.
Toto je DUCHOVNÍ OČKOVÁNÍ SE 100% ÚČINNOSTÍ ABSOLUTNÍ ZÁCHRANY V JEHO KRVI (Zdroj: facebook stránky)

Buďte v Pokoji

Buďte v Pokoji - 9. júna 2021 - Slová Ježišove k nám Musíte Hľadať, aby ste boli vždy v Pokoji so Mnou, Moje Milované deti. Vtedy budete Mať a Zažívať Môj Pokoj, ktorý presahuje každé ľudské chápanie…

Buďte Pripravení a Buďte Prichystaní na Posledný Čas

Buďte Pripravení a Buďte Prichystaní na Posledný Čas - 8. júna 2021 - Slová Ježišove k nám Každý musí byť Pripravený a byť Prichystaný na Posledný Čas. Buďte Rozumní a Nie pochabí. Čas je podstatný …
Mira393
Stano aj prvý kresťania boli pripravený a už jak dluho su pod drnem..... Proto ži teď ne co bylo ani ne co bude ale teď žiješ.More
Stano aj prvý kresťania boli pripravený a už jak dluho su pod drnem.....
Proto ži teď ne co bylo ani ne co bude ale teď žiješ.
4 more comments

Skladačka Posledného Času

Skladačka Posledného Času - 7. júna 2021 - Ježišove slová k nám Skladačka (Puzzle) Posledného Času je Kompletná. Všetky Časti Skladačky Posledného Času boli Zjavené, Oznámené Mnou, Tým, Ktorý Vie o …

Bezprecedentné

Bezprecedentné - 6. júna 2021 - Slová Ježišove k nám Bezprecedentné sa bude diať stále viacej v týchto Dňoch. Preto buďte Prichystaní, Očakávajte Neočakávané, Bezprecedentné, keď sa to Odvíja. …

Poznajte, Kto Skutočne Som

Poznajte, Kto Skutočne Som - 5. júna 2021 - Ježišove slová k nám Vy všetci môžete Poznať, Kto Skutočne Som. Potom budete v Bázni a Úcte ku Mne, Preto, Kto Skutočne Som a Preto, Čo Dokážem Urobiť. Je …

Spoliehajte sa

Spoliehajte sa - 4. júna 2021 - Slová Ježišove k nám Spoliehajte sa na Mňa, na to, Kto Som a na to, Čo Dokážem Urobiť. Nebuďte úzkostliví kvôli čomukoľvek a Nezúfajte. Vložte všetku vašu Nádej a …

Otcova Pravá Láska

Otcova Pravá Láska - 3. júna 2021 - Slová Ježišove k nám Každý z vás môže Reálne Mať a Zažívať Moju Lásku, Pravú Otcovu Lásku. Ja Som Láska a Nemením sa. Zomrel som za vás všetkých z Lásky. Zaplatil …