apredsasatoci
apredsasatoci
1621
Komunista Fico bola určite dobrá voľba!🤮
apredsasatoci
IBA PO OVOCI!More
IBA PO OVOCI!
apredsasatoci shares from dominikguzman
939
2. časť rozhovoru s Dr. Radomírom Malým: Vieroučné bludy pápeža Františka?
46:05
apredsasatoci shares from Roman Grežďo
1.1K
JAROSLAV TICHÝ;,, NESARA A GESARA... TVOŘÍ SE NA POZADÍ SVĚTOVÝCH ZMĚN PLÁN OBNOVY? NEBO JE TO ILUZE?More
JAROSLAV TICHÝ;,,
NESARA A GESARA...
TVOŘÍ SE NA POZADÍ SVĚTOVÝCH ZMĚN PLÁN OBNOVY? NEBO JE TO ILUZE?
01:04:44
apredsasatoci shares from Stylita
342

Benedikt XVI. - Sv. Terezie z Avily

Sv. Terezie z Avily Katecheze Benedikta XVI. na gen. audienci, aula Pavla VI., 2.2.2011 Česká sekce RV Drazí bratři a sestry, Při katechezích věnovaných církevním otcům a velkým středověkým postavám …More
Sv. Terezie z Avily
Katecheze Benedikta XVI. na gen. audienci, aula Pavla VI., 2.2.2011
Česká sekce RV
Drazí bratři a sestry,
Při katechezích věnovaných církevním otcům a velkým středověkým postavám teologů a žen jsem poukázal také na několik světců a světic, kteří byli pro svou vynikající nauku prohlášeni za učitele církve. Dnes bych chtěl zahájit kratší řadu těchto setkání a doplnit prezentaci učitelů církve. A začnu světicí, která představuje jeden z vrcholů křesťanské spirituality všech dob: svatou Terezii z Avily.
Narodila se ve Španělsku, v Avile roku 1515 a jmenovala se Terezie de Ahumada. Ve své autobiografii sama zmiňuje několik podrobností ze svého dětství. Narodila se ctnostným a bohabojným rodičům v početné rodině, měla devět bratrů a tři sestry. Ještě jako holčička, když měla sotva 9 let, četla životopisy některých mučedníků, kteří v ní vzbudili touhu po mučednictví, takže se rozhodla utéci z domova, aby zemřela jako mučednice a vešla do nebe (srov. Život, 1,4); chci vidět …More
apredsasatoci
983
Čipy v tabletkách! 😱
01:51
apredsasatoci
4709
História sa opakuje! 😱
06:30
Mira393
a divíte se po hladomoru na Ukrajině rádi kolaborovali s nacisty, kdyby Hitler nebyl blbý tak by to v Rusku vyhrál...
3 more comments
apredsasatoci shares from Detektiv
3.6K
OBČAN SE BOUŘÍ. Média lžou, policie spojena s podsvětím, soudy slouží mafiiMore
OBČAN SE BOUŘÍ.
Média lžou, policie spojena s podsvětím, soudy slouží mafii
01:37:31
apredsasatoci shares from dominikguzman
1.3K
Môže sa pápež zmýliť? Prvá časťMore
Môže sa pápež zmýliť? Prvá časť
41:12
apredsasatoci shares from Tomislav
453
23:09
MISTR ECKHART ZAMYŠLENÍ
Základy vnitřní modlitby 2. část Čtyři poslední slova z kříže Struktura pro druhou hodinu vnitřní modlitby 5 minut: 4 základní pravdy (smrt, soud, věčnost, Boží milosrdenství) 10 minut: spoluukřižování …More
Základy vnitřní modlitby
2. část
Čtyři poslední slova z kříže
Struktura pro druhou hodinu vnitřní modlitby

5 minut: 4 základní pravdy (smrt, soud, věčnost, Boží milosrdenství)
10 minut: spoluukřižování
5 minut: přijetí Ježíšovy Matky
5-10 minut: úvodní motivační slovo k čtyřem posledním slovům z kříže 10 minut: slovo „Žízním“ 5 minut: slovo „Eli, Eli...“ 5 minut: slovo „Dokonáno jest“ 5 minut: „Otče, do Tvých rukou vydávám svého ducha“ 5 minut: reflexe Motivační slovo pro prožívání čtyř posledních slov Apoštol Jan, jako očitý svědek po slovech: „A ten učedník ji přijal eis ta idia – v sebe,“ pokračuje: „Potom Ježíš věděl, že už je všechno dokonáno, aby se naplnilo Písmo, řekl ‚Žízním‘.“ Evangelista Matouš dodal: „Od šesté (tj. dvanácté) hodiny nastala tma po celé zemi až do deváté (tj. patnácté) hodiny. Při hodině deváté Ježíš zvolal silným hlasem: „Eli, Eli, lama sabachtani“, to je „Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil?“ (Mt 27,45-46). Zevnější temnota vyjadřuje realitu …More
21:40
apredsasatoci
583

Mnohí sa budú pokúšať vojsť, a nebudú môcť!

Je povedané, že iba niekoľkí nájdu úzku cestu, ktorá vedie do života, a preto sa musime usilovať vstúpiť cez úzke dvere. Mnohí sa budú pokúšať vojsť, a nebudú môcť! (Lk 13, 24). Vysvetlenie týchto …More
Je povedané, že iba niekoľkí nájdu úzku cestu, ktorá vedie do života, a preto sa musime usilovať vstúpiť cez úzke dvere. Mnohí sa budú pokúšať vojsť, a nebudú môcť! (Lk 13, 24).
Vysvetlenie týchto slov nájdeme práve v neochote prenasledovať seba samých. Premôžeme azda naše vážne a nebezpečné vášne, ale tam sa to zastaví. Malé túžby nechávame rásť ako sa im chce. Nekradneme, ale tešíme sa z klebetenia; nepijeme alkohol, ale namiesto toho konzumujeme neprimerané množstvo kávy alebo čaju. Srdce ostáva tiché, pretože je plné všelijakých chúťok: korene nie sú vytiahnuté a my blúdime v húštine, ktorá vyrástla zo zeme našej sebaľútosti.
Zaútoč na svoju sebaľútosť, pretože je to koreň všetkej choroby, ktorá ťa postihla. Ak by si nebol plný sebaľútosti, veľmi skoro by si vybadal, že my sami sa musíme viniť za všetko toto zlo, pretože sme odmietli pochopiť, čo je v skutočnosti dobrom. Sebal'útosťou si zakrývať výhľad. Si súcitný len k sebe samému, pretože nevidíš horizont. Tvoja láska je zviazaná …More
Ľudia zachraňte sa a prestaňte jesť!🙄
01:04
Hermenegild
A čo grafén?
Janko333
Jedlo a všetko čo máte, modlitbou žehnajte.
13 more comments
Pán Boh zaplať za ešte normálnych ľudí! 👏
00:39
apredsasatoci
Humor je jediný liek ako prežiť idiota! 😂
Tragédia ľudstva! 😱
05:15
Zachrana 21
Odule rty... Spodní ret zvětšený, vypoukle oči....
Jaro Gom shares this
One more comment
Posledná skúška! Obstojim/neobstojim?! 🤔
17:03
Monika Alman
Krásny, malý juvenilček. 😊 O to ti asi nešlo, ale neodolala som...
Základy vnitřní modlitby 1. část Ve vnitřní modlitbě je potřebné si uvědomit základní pravdy, které se člověka osobně týkají, především je to smrt, Boží soud, věčnost. Křesťanské rozjímání …More
Základy vnitřní modlitby
1. část

Ve vnitřní modlitbě je potřebné si uvědomit základní pravdy, které se člověka osobně týkají, především je to smrt, Boží soud, věčnost. Křesťanské rozjímání bylo odedávna zaměřeno na dvě oblasti. První oblastí jsou poslední věci člověka a druhou Kristovo utrpení a Jeho smrt. K těmto duchovním pramenům se vracíme i nyní.
Zásady pro vnitřní modlitbu
Důležitá je modlitební poloha. Klečím či stojím s rukama vztaženýma vzhůru.
Pro začátek i po určitou dobu, disponuje k soustředěnosti hlasitý projev. Písmo říká: „Sám Duch se za nás přimlouvá nevyslovitelným lkáním.“ (Ř 8,26) Dar jazyků se zde většinou zjednoduší na dvouslabičná slova. Zkušenost je se slovem „mana“ či „bara“. Mohou se použít i jiná dvouslabičná slova, ale je třeba dávat pozor, aby některé z nich neznamenalo pohanskou mantru, tedy jméno démona. Slovo mana se zmiňuje v Ex 16,31 a bara znamená stvořit (Gen 1,1). Ježíš sám se nazývá duchovním chlebem, Boží manou. Nejde zde ale o význam slov, …More
23:13
Konečne pronarodny prezident!
johanika
Dominik, to nemôžeš myslieť vážne! Dnes som celé popoludnie počúvala Kotlebove slová v prezidentských besedách a boli to len prázdne populistické …More
Dominik, to nemôžeš myslieť vážne! Dnes som celé popoludnie počúvala Kotlebove slová v prezidentských besedách a boli to len prázdne populistické frázy! Som úplne sklamaná, vkladala som do neho nádej!
dominikguzman
Kotleba prezidentom!
10 more comments

Naša buducnosť!

Izaiáš 6:9-13 SSV [9] Riekol: „Choď a povedz tomu ľudu: Čujteže, čujte, no nerozumejte, viďteže, viďte, no nepoznávajte! [10] Sprav bezcitným srdce tohto ľudu, jeho uši zaťaž a oči mu zastri, aby očami …More
Izaiáš 6:9-13 SSV
[9] Riekol: „Choď a povedz tomu ľudu: Čujteže, čujte, no nerozumejte, viďteže, viďte, no nepoznávajte! [10] Sprav bezcitným srdce tohto ľudu, jeho uši zaťaž a oči mu zastri, aby očami nevidel a ušami nepočul, aby mu srdce nepochopilo a neobrátil sa a neuzdravil.“ [11] I vravel som: „Dokedy, Pane?“ Riekol: „Kým nespustnú mestá, nebudú bez občanov a domy bez ľudí, kým nebude zem vyplienená v púšť. [12] Pán oddiali ľudí, takže bude veľká opustenosť v krajine. [13] A ak v nej ostane ešte desiaty diel, bude znova ničený ako terebinta a dub, z ktorého pri stínaní ostane iba kmeň. Jeho kmeň je svätým semenom.“
apredsasatoci
Izaiáš 8:12-15 SSV [12] „Nezvite sprisahaním všetko, čo tento ľud volá sprisahaním, a čoho sa on bojí, nebojte sa a nestrachujte sa! [13] Pána …More
Izaiáš 8:12-15 SSV
[12] „Nezvite sprisahaním všetko, čo tento ľud volá sprisahaním, a čoho sa on bojí, nebojte sa a nestrachujte sa! [13] Pána zástupov, toho majte za Svätého! On je vašou bázňou a on vaším strachom. [14] A bude svätyňou a skalou úrazu, kameňom pádu obom domom Izraela, sieťou a osídlom obyvateľom Jeruzalema. [15] I potknú sa oň mnohí, padnú a rozbijú sa; zachytia sa a budú ulovení.“
Jak uchopit blahodárne rytmy v zóne míru a pokoje?!😇
01:18:32
Ela Piova
MOC DOPORUCUJEME
Chaver
Má někdo zkušenost s cestou do Severní Makedonie k Ochridským jezerům?
4 more comments

Mesto verné sa stalo neviestkou!😱

[1] Lebo, hľa, Pán, Jahve zástupov, odstráni z Jeruzalema a z Júdska všetku silu a oporu, všetku oporu chleba a všetku oporu vody, [2] hrdinu i bojovníka, sudcu, proroka, i starca, [3] päťdesiatnika …More
[1] Lebo, hľa, Pán, Jahve zástupov, odstráni z Jeruzalema a z Júdska všetku silu a oporu, všetku oporu chleba a všetku oporu vody, [2] hrdinu i bojovníka, sudcu, proroka, i starca, [3] päťdesiatnika i vznešeného muža, poradcu, obratného umelca a znalca v prorokovaní. [4] Chlapcov im dám za kniežatá a samopaš zavládne nad nimi. [5] Ľudia sa budú vzájomne trýzniť, každý svojho priateľa, chlapec sa vrhne na starca a podliak na vznešeného.
[8] Veru, Jeruzalem sa rúca, Júdsko padá, lebo ich jazyk a ich skutky sú proti Pánovi, navzdory očiam jeho velebnosti. [9] Výzor ich tváre svedčí proti nim, svoj hriech hlásajú ako Sodoma, neskrývajú ho; beda ich duši! Veď sebe robia zlo!
[12] Dozorcami môjho ľudu sú deti a ženy nad ním panujú. Ľud môj, tvoji vodcovia sú zvodcovia a cestu, ktorou kráčaš, ničia!
[14] Pán vstúpi do súdu so staršími svojho ľudu, i s jeho kniežatami: „Veď vy ste spásli vinicu, máte v dome korisť od bedára! [15] Čo chcete? Drvíte môj ľud a rozomieľate tváre bedárov“ - hovorí …More
apredsasatoci
Izaiáš 5:5-6 [5] Teraz však nechže vám ukážem, čo urobím ja svojej vinici: pováľam jej plot a stane sa pastvou, zrúcam jej ohradu a bude pošliapaná …More
Izaiáš 5:5-6
[5] Teraz však nechže vám ukážem, čo urobím ja svojej vinici: pováľam jej plot a stane sa pastvou, zrúcam jej ohradu a bude pošliapaná. [6] Obrátim ju na púšť, nebude strihaná a nebude kopaná, takže vzrastie tŕnie a bodľač; ba aj oblakom prikážem, aby ju neskropili dažďom.
Boh opúšťa svoju Cirkev/dušu. Duša je v Tme/obrátená na púšť!🥺