Ludzkość zlekceważyła głos Mojej Najświętszej Matki, która objawiła się w Fatimie, aby zachęcić wszystkich do pokuty. Więc sam upomnę świat.... Jestem gotowy. Ziemia będzie się trząść i zostanie wstrząśnięta. To będzie straszne: mały sąd!

Ostrzeżenie lub oświecenie sumień

Napisał Alain Pilote w dniu niedziela, 01 sierpień 2021.
Każdy zobaczy stan swojej duszy, tak jak to widzi Bóg
Zgodnie z przepowiedzianym proroctwem Oświecenie Sumienia, albo Ostrzeżenie, będzie doświadczeniem, w którym Bóg pozwoli każdemu człowiekowi na ziemi, z wyjątkiem małych dzieci, zobaczyć stan jego duszy, jak również jego wieczne przeznaczenie, gdyby miał umrzeć tego dnia. Podczas Oświecenia Sumienia, Bóg, co będzie Jego największym aktem miłosierdzia, również przekona nas, że On rzeczywiście istnieje i chce naszego zbawienia.
Według różnych źródeł wydarzenie to będzie poprzedzone pojawieniem się na niebie Krzyża, który będzie widoczny dla całej ludzkości.

Katechizm Kościoła Katolickiego (n. 1021 i 1022), opisuje Sąd Szczegółowy, spotkanie na końcu ziemskiego życia każdego człowieka.

(1021) „Śmierć kończy życie człowieka jako czas otwarty na przyjęcie lub odrzucenie łaski Bożej ukazanej w Chrystusie. Nowy Testament mówi o sądzie przede wszystkim w perspektywie ostatecznego spotkania z Chrystusem w Jego drugim przyjściu, ale także wielokrotnie potwierdza, że zaraz po śmierci każdego nastąpi zapłata stosownie do jego czynów i wiary. Przypowieść o ubogim Łazarzu i słowa Chrystusa wypowiedziane na krzyżu do dobrego łotra, a także inne teksty Nowego Testamentu mówią o ostatecznym przeznaczeniu duszy, które może być odmienne dla różnych ludzi".
(1022) „Każdy człowiek w swojej nieśmiertelnej duszy otrzymuje zaraz po śmierci wieczną zapłatę na sądzie szczegółowym, który polega na odniesieniu jego życia do Chrystusa i albo dokonuje się przez oczyszczenie, albo otwiera bezpośrednio wejście do szczęścia nieba, albo stanowi bezpośrednio potępienie na wieki. Pod wieczór naszego życia będziemy sądzeni z miłości". (Św. Jan od Krzyża)

Oświecenie Sumienia zostało opisane przez mistyków i świętych w najnowszej historii Kościoła jako wspaniała okazja Boża do pokuty i zbawienia przed Sądem Ostatecznym i niezależnym Sądem Szczegółowym każdej osoby.

Święty Edmund Campion

Angielski męczennik, św. Edmund Campion (1540-1581), wydaje się być pierwszym świętym katolickim, odwołującym się do „wielkiego dnia zmiany". Anglicy oskarżyli Campiona o podburzanie, mówiąc, że groził Anglii inwazją króla Hiszpanii w celu przywrócenia katolicyzmu jako religii narodowej. Obrona św. Edmunda polegała na tym, że nie groził inwazją, ale odnosił się do „wielkiego dnia, w którym straszny Sędzia powinien odsłonić sumienia wszystkich ludzi i wypróbować każdego człowieka wszystkich rodzajów wyznań. To jest dzień zmiany, to jest Wielki Dzień, którym zagroziłem, wygodny dla dobrych i straszny dla wszystkich heretyków" (św. Edmund Campion, Kompletny zbiór procesów państwowych Cobetta [Cobett's Complete Collection of State Trials], vol. I, str. 1063).

Święta Faustyna Kowalska
W Dzienniczku, gdzie spisała swoje mistyczne dialogi z Jezusem, polska zakonnica, św. Faustyna Kowalska (1905-1938) relacjonowała, że przeżyła Oświecenie Sumienia.

„W pewnej chwili zostałam wezwana na Sąd Boży. Stanęłam przed Panem sam na sam. Jezus był takim, jakim jest w Męce. Po chwili znikły te Rany, a pozostało tylko pięć, w rękach, nogach i boku. Natychmiast ujrzałam cały stan duszy swojej, tak jak Bóg na nią patrzy. Jasno ujrzałam wszystko, co się Bogu nie podoba. Nie wiedziałam, że nawet z takich cieni drobnych trzeba zdawać rachunek przed Panem" (Dz. 36).

Jezus powiedział do św. Faustyny: „Napisz to: nim przyjdę jako Sędzia sprawiedliwy, przychodzę wpierw jako Król miłosierdzia. Nim nadejdzie dzień sprawiedliwy, będzie dany ludziom znak na niebie taki.
Zgaśnie wszelkie światło na niebie i będzie wielka ciemność po całej ziemi. Wtenczas ukaże się znak Krzyża na niebie, a z otworów gdzie były ręce i nogi przebite Zbawiciela, [będą] wychodziły wielkie światła, które przez jakiś czas będą oświecać ziemię. Będzie to na krótki czas przed dniem ostatecznym" (Dz. 83).

Heede, Niemcy
W 1945 roku młoda Grete Ganseforth, pobłogosławiona stygmatami, była jednym ze świadków objawień w Heede, w Niemczech. Mówiono, że otrzymywała słowa Chrystusa, które odnosiły się do „małego sądu".

„Ludzkość zlekceważyła głos Mojej Najświętszej Matki, która objawiła się w Fatimie, aby zachęcić wszystkich do pokuty. Więc sam upomnę świat.... Jestem gotowy. Ziemia będzie się trząść i zostanie wstrząśnięta. To będzie straszne: mały sąd! Ale nie lękajcie się. Jestem z wami. Będziecie się radować i dziękować Mi. Ci, którzy czekają na Mnie mają Moją pomoc, łaskę, miłość. Ale dla tych, którzy nie są w stanie łaski, będzie to przerażające... Dam się poznać ludziom. Każda dusza rozpozna Mnie jako swojego Boga. Przychodzę! Jestem u drzwi. Ziemia będzie się trząść i jęczeć".

Na początku objawień biskup Osnabrück wyznaczył nowego proboszcza, który zadeklarował w biuletynie diecezjalnym nadprzyrodzony charakter wydarzeń w Heede. Istnieją „niezaprzeczalne dowody powagi i autentyczności tych wydarzeń". W 1959 r., po zbadaniu faktów, Wikariat Osnabrücku, w liście do duchowieństwa diecezji, potwierdził ważność objawień i ich nadprzyrodzone pochodzenie.

Garabandal
Objawienia w Garabandal w Hiszpanii (1961-1965) także przepowiadały Ostrzeżenie. W liście z 2 czerwca 1965 r. Conchita Gonzalez, najstarsza z czterech wizjonerek z Garabandal, napisała: „Przed cudem Matka Boża powiedziała mi 1 stycznia 1965 r., że będzie ostrzeżenie, żeby świat się naprawił. To ostrzeżenie, jak kara, jest bardzo przerażające dla dobrych i złych: dla dobrych, aby przybliżyć ich do Boga, dla złych, aby ostrzec ich, że nadchodzi koniec czasu i że są to ostatnie ostrzeżenia... Nie spowoduje to śmierci samo przez się, ale jest możliwe, że niektórzy umrą z tego powodu, więc emocje będą intensywne. Śmierć byłaby tysiąc razy lepsza. Zobaczymy, że to Ostrzeżenie pochodzi od Boga… każdy człowiek zobaczy więc szpetotę swoich grzechów i ich udział w męce Chrystusa".

Don Ks. Stefano Gobbi
Czterdzieści osiem lat po proroctwie Grety Ganseforth Don Stefano Gobbi otrzymał w 1988 roku lokucję w niedzielę Zielonych Świąt w Heede, w Niemczech. Został użyty termin „mały sąd". Matka Boża powiedziała: „Duch Święty przyjdzie ustanowić chwalebne panowanie Chrystusa i będzie to królestwo łaski, świętości, miłości, sprawiedliwości i pokoju. Ze Swoją Boską miłością, otworzy On drzwi serc i oświeci wszystkie sumienia. Każda osoba zobaczy siebie w płonącym ogniu Boskiej Prawdy. Będzie to jak miniaturowy wyrok. A potem Jezus Chrystus przyniesie Swoje chwalebne panowanie na świecie".

Sulema Gomez
Ostrzeżenie zostało też ujawnione Sulemie Gomez, urodzonej w 1954 roku w Salwadorze. Od ponad 30 lat żyła w Kanadzie z mężem i dwojgiem dzieci, i otrzymywała przekazy z nieba od 1991 r. Jest ona prowadzona przez dwóch księży, którzy pełnią rolę kierowników duchowych. Oto przesłanie Jezusa z 28 sierpnia 2012 r.:
„Jak będzie wyglądało Oświecenie Sumienia? Jest to bezpośrednia interwencja Boga, to oczyszczenie, pierwszy znak dla wszystkich, że wasz czas zbliża się do zamknięcia, to znaczy do końca życia, jakie jest teraz. To wydarzenie jest wyjątkowym momentem w historii ludzkości. Słychać będzie ogłuszający hałas, a lśniący Krzyż będzie świecił na niebie. Będzie rozciągał się od wschodu do zachodu, aby ogłosić bliskość Oświecenia Sumienia. Jak tylko zobaczycie ciemne niebo, padnijcie na kolana z różańcem w dłoni i módlcie się, módlcie się, módlcie się, bo wszystko stanie się bardzo szybko. Dzień stanie się nocą. Jak w Fatimie, słońce będzie się obracać i zgaśnie na trzy godziny; księżyc się ściemni i będą wielkie zjawiska na całej ziemi!

Cały świat zostanie wywrócony do góry nogami, ludzie uwierzą, że nastąpił koniec świata. Strach będzie zależny od popełnionych grzechów przez każdego, największe zniszczenie przejawi się w sercach. Każdy przeżyje mistyczne doświadczenie, dzięki któremu będzie mógł zobaczyć swój stan umysłu w świetle Bożej sprawiedliwości, podobnie jak łaska udzielona Saulowi z Tarsu, który został przeniknięty przez to światło. Paweł posłuchał ostrzeżenia, które mu dałem, żałował i został właściwym uczniem, apostołem pogan.

Kiedy to nastąpi, wszystko się zatrzyma, moje dzieci. Będzie jak ogień, ale nie spali waszego ciała; jednak poczujecie to wewnątrz i na zewnątrz. Duch Święty przyjdzie jako niebiańska rosa łaski i ogień, który odnowi cały świat; potem wasze grzechy zostaną odsłonięte przed wami, dobro, którego zaniedbaliście zrobić i zło, które wyrządziliście. On wyjawi na światło dzienne to, co jest ukryte w ciemności, odsłoni tajemne intencje, bo nic nie zostanie ukryte więcej, nie po to, żebyście cierpieli, ale raczej z miłości i miłosierdzia; będziecie cierpieć z powodu swoich niewyznanych grzechów.

Czy rozumiecie, że nalegałem na pokazywanie, dlaczego musicie iść do sakramentu Pokuty, aby być gotowi? W przeciwnym razie doświadczycie bólu czyśćca lub piekła. Wszyscy zobaczycie to, czy wam się to podoba, czy nie. To będzie największy gest Mojego miłosierdzia. Każdemu dam ostatnią szansę.

I w tym czasie każdy będzie mógł się uwolnić od wszystkich swoich grzechów, przystępując do Sakramentu przebaczenia z wielką skruchą i pragnieniem, by nie obrażać już Boga nigdy więcej, naprawiając swoje zachowanie, zmieniając swoje przyzwyczajenia; albo wlokąc swoje grzechy ze sobą na potępienie, odmawiając spotkania ze Mną w osobie kapłana. Wszystko wybaczę ale będziecie musieli pokutować; przyjmę twój zwrot do Mojego Najświętszego Serca, ale będziecie musieli wrócić do Mnie na własną rękę.

Wylanie Ducha Świętego będzie tak silne i potężne, po Ostrzeżeniu, jak to było w czasie pierwszej Pięćdziesiątnicy. To, co się okaże będzie tak wspaniałe, że nigdy niczego takiego nie było od początku świata! To wydarzenie zwiększy waszą wiarę, pomoże wam zbliżyć się do Mnie, przygotuje ludzkość do przyjęcia przekazów Ewangelii.

Dlaczego takie wydarzenie? Ponieważ bez wiedzy o swoich grzechach nie będziecie w stanie zrozumieć jak bardzo potrzebujecie Mnie i Mojego przebaczenia. Nie lękajcie się, Moje dzieci, ci, którzy wierzą w Boga i w Moją Najświętszą Matkę, ci, którzy rozpoznają, że to pochodzi od Boga, będą chronieni. Pamiętajcie, ci, którzy będą trwać w Mojej łasce, nie mają się niczego bać, niczego, Moje dzieci.

Odmawiajcie Różaniec, to jest bardzo ważne, odmawiajcie Różaniec Miłosierdzia, gdyż przywiązuję do niego wielkie łaski. Jeśli przyszedłem dziś wieczorem, aby wam opisać, jak Oświecenie Sumienia, znane również jako Ostrzeżenie, będzie wyglądało, to nie po to, żeby was przestraszyć i odebrać wam pokój, nie Moje dzieci, nie. To po to, abyście mogli przygotować się przez modlitwę, adorację i sakramenty, aby pozostać w stanie łaski, w szczerej rozmowie ze Mną, waszym Bogiem, pozostać chronieni przed wszelkim niebezpieczeństwem w Moim Najświętszym Sercu i Niepokalanym Sercu Mojej Najświętszej Matki, Niepokalanym Poczęciu.

Przygotujcie się, moje dzieci, ponieważ wasze oczy zobaczą wydarzenia, których żadne oko nigdy wcześniej nie widziało. Czas jest bardzo krótki. Nie lękajcie się, radujcie się, zanim przyjdę jako sędzia, przyjdę jako Król Miłosierdzia, dla was, Moje dzieci światła, Moja mała radosna garstko, którą tak bardzo kocham. Jestem blisko, nigdy nie porzucę was, Moi kochani. Bądźcie czujni, nie dajcie się rozpraszać,'niech będą zapalone wasze pochodnie'(Łk 12,35).

Kiedy Krzyż pojawi się na niebie, będzie to znak Mojego powrotu w chwale, bo przyjdę z nim, aby ustanowić moje chwalebne panowanie na świecie. Będą to drzwi otwierające grób, w którym leży ludzkość, aby poprowadzić ją do Królestwa boskiej woli.

W tym samym czasie będzie wielka udręka, wielki ból z powodu nie otrzymania Moich orędzi i tych Mojej Matki w swoim czasie. Wtedy będzie za późno dla tych, którzy nie będą w stanie łaski, aby żałować za grzechy, nawrócić się i czynić pokutę. Narody ziemi, czcijcie Pana, ponieważ nadchodzi! Odwagi, nie lękajcie się, nadchodzi wasz Bóg! Kiedy najmniej się tego spodziewacie, nadejdzie Ostrzeżenie, nie wątpcie w to, a ujrzycie Mój Krzyż na niebie. Co mówię, to robię. Bądźcie błogosławieni w imię Ojca, w imię Syna i w imię Ducha Świętego. Amen, Alleluja".

W przekazie z 19 lutego 2011 r. Jezus powiedział do Sulemy: „Dni przechodzą, a ludzie nie chcą się przygotować do oczyszczenia stanu swoich dusz. Nadal żyją tak, jakby nic się nie miało zdarzyć, ale prawdę mówiąc, powiadam ci Moje dziecko: dzień Oświecenia Sumienia zbliża się wielkimi krokami! Przyjdzie jak złodziej (Ap 3, 3). Jak w czasach Noego (Rdz 7) ludzie nadal piją, jedzą, ucztują, nie traktując Nas poważnie, bez poświęcania czasu, by próbować być w stanie łaski, bez poświęcania czasu, aby biodra ich były przepasane (Łk 12, 35), żeby Pan i ich Bóg mógł ich znaleźć z lampami dobrze zapalonymi i z dobrym zapasem oleju wiary".

21 maja 2011 roku Maryja powiedziała do Sulemy: „Jak dobra mama, chcę cię przygotować do przeżycia tego wspaniałego wydarzenia Oświecenia Sumień w pokoju, w poddaniu się Woli Bożej. To będzie ruch miłości i miłosierdzia, gdzie wszystkie dzieci ziemi muszą wejść, aby doświadczyć tej chwili poprzez moc Ducha Świętego. Wasze serca muszą się otworzyć, aby powitać konieczne łaski, bez których nie będziecie w stanie przeżyć tego nadprzyrodzonego doświadczenia dobrze. Poniewaz wasze dusze będą w obecności chwały, majestatu i wszechmocy Boga Syna, który przychodzi pokazać wam stan waszego życia, pokazać wam, dokąd wasze grzechy was doprowadziły. Potem wszyscy będą wiedzieli, gdzie się udać".

Czy wiesz, co musisz zrobić po przeczytaniu o Ostrzeżeniu? Udać się do konfesjonału, aby uwolnić się z łańcuchów grzechu i przywróć stan łaski i przyjaźni z Bogiem! Nie ryzykuj rozłąki z Nim na wieczność, kiedy przyjdzie śmierć fizyczna. Czy ktoś jest zaszczepiony przeciwko koronawirusowi, czy nie, to wielkie wydarzenie przydarzy się każdemu człowiekowi pewnego dnia!
O autorze
Ostrzeżenie lub oświecenie sumień - Czaso Pismo Michael
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA shares this
2971
Przygotujcie się, moje dzieci, ponieważ wasze oczy zobaczą wydarzenia, których żadne oko nigdy wcześniej nie widziało. Czas jest bardzo krótki. Nie lękajcie się, radujcie się, zanim przyjdę jako sędzia, przyjdę jako Król Miłosierdzia, dla was, Moje dzieci światła, Moja mała radosna garstko, którą tak bardzo kocham. Jestem blisko, nigdy nie porzucę was, Moi kochani. Bądźcie czujni, nie dajcie się …More
Przygotujcie się, moje dzieci, ponieważ wasze oczy zobaczą wydarzenia, których żadne oko nigdy wcześniej nie widziało. Czas jest bardzo krótki. Nie lękajcie się, radujcie się, zanim przyjdę jako sędzia, przyjdę jako Król Miłosierdzia, dla was, Moje dzieci światła, Moja mała radosna garstko, którą tak bardzo kocham. Jestem blisko, nigdy nie porzucę was, Moi kochani. Bądźcie czujni, nie dajcie się rozpraszać,'niech będą zapalone wasze pochodnie'(Łk 12,35).
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
jozef70
Zgłoś
Zmień komentarz
Usuń komentarz
22 cze
@Art Kolos dzieki, to daje do myślenia. Zastanawiam się dlaczego we wszystkich prywatnych objawieniach nie ma mowy o komunii na rękę i czci do NS? Dzięki
********************************
Jak to niema? Jest i to bardzo dużo. Tylko trzeba się zainteresować i zadać sobie trud w odnalezieniu.
Święci i mistycy , o Komunii do rękiMore
jozef70

Zgłoś
Zmień komentarz
Usuń komentarz
22 cze
@Art Kolos dzieki, to daje do myślenia. Zastanawiam się dlaczego we wszystkich prywatnych objawieniach nie ma mowy o komunii na rękę i czci do NS? Dzięki
********************************
Jak to niema? Jest i to bardzo dużo. Tylko trzeba się zainteresować i zadać sobie trud w odnalezieniu.
Święci i mistycy , o Komunii do ręki
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Izabela Sylwia
Zgłoś
Zmień komentarz
Usuń komentarz
22 cze
@MEDALIK ŚW. BENEDYKTA ja też prawie zawsze chodzę w spodniach i nie uważam się za gorszą z tego powodu i nie sadzę, żeby kobieta w spodniach była obrzydliwością w oczach Boga.
*****************************
,,5 Kobieta nie będzie nosiła ubioru mężczyzny ani mężczyzna ubioru kobiety; gdyż każdy, kto tak postępuje, obrzydły jest …More
Izabela Sylwia
Zgłoś
Zmień komentarz
Usuń komentarz
22 cze
@MEDALIK ŚW. BENEDYKTA ja też prawie zawsze chodzę w spodniach i nie uważam się za gorszą z tego powodu i nie sadzę, żeby kobieta w spodniach była obrzydliwością w oczach Boga.
*****************************
,,5 Kobieta nie będzie nosiła ubioru mężczyzny ani mężczyzna ubioru kobiety; gdyż każdy, kto tak postępuje, obrzydły jest dla Pana, Boga swego1.Księga Powtórzonego Prawa 22,5''

Nie ma się czym chwalić , ani szczycić, że profanujesz i odzierasz z godności swoją płeć. Nie posądzaj Boga o kłamstwo. Jeśli Bóg mówi, że jesteś obrzydliwością w Boga Oczach ze względu na przebieranie się za faceta to znaczy że tak jest!!!
To już nie dziwie się skąd u ciebie taka pycha i głupota. Nie może być inaczej skoro się lekceważy Słowo Boże!