mkatana
Tak klękają panowie, którzy boją się zabrudzić spodenek. 😀
Christopher.
Przysiad liturgiczny po nowoordusowemu.