iuytui
223.1K
wacula25wp.pl
@grg89=Przyznam że jednym słowem zamórowałeś mnie Twym pięknym tekstem wiary Twej i jestem pod wrażeniem .Bo już miałem przygotowany tekst .A NIECH CIEBIE DOBRY BÓG BŁOGOSŁAWI w tej pięknej mądrości BOŻEJ bo jest potrzebna nam 👏 👏 👏 👏 👏 🤗
wacula25wp.pl
@grg89=Przyjacielu Piszesz -[ Weź pod uwagę gdy żył Józef małżonek Maryi itd]==Tak czytając ten i poprzedni Twój tekst widzę głębie poznania w morzu dobroci Bożej .Dlaczego więc porównujesz pokorę Bożych św. Z posłuszeństwem władzy ludzi tego świata cosik-nie tak to ma się z władzą Boską .PONIEWAŻ widać u ludzi pysznych zakusy władzy demona na ziemi i to wszędzie NAWET??????????????----chyba …More
@grg89=Przyjacielu Piszesz -[ Weź pod uwagę gdy żył Józef małżonek Maryi itd]==Tak czytając ten i poprzedni Twój tekst widzę głębie poznania w morzu dobroci Bożej .Dlaczego więc porównujesz pokorę Bożych św. Z posłuszeństwem władzy ludzi tego świata cosik-nie tak to ma się z władzą Boską .PONIEWAŻ widać u ludzi pysznych zakusy władzy demona na ziemi i to wszędzie NAWET??????????????----chyba się domyślasz ?
MementoMori+++
Wacula25wp.pl ,
Ponieważ kapłan jak i każdy człowiek powinien być świętym człowiekiem i usilnie do tego dążyć. A przede wszystkim kapłan w którego powołaniu przejawia się większa obfitość łaski . W zależności od osobistego stopnia docenienia Bożej łaski , praktykowaniu modlitwy , otwarcia się na Boga zależy czy będziemy przynosić błogosławione owoce czy zatrute oparte na fałszywej cnocie np …More
Wacula25wp.pl ,
Ponieważ kapłan jak i każdy człowiek powinien być świętym człowiekiem i usilnie do tego dążyć. A przede wszystkim kapłan w którego powołaniu przejawia się większa obfitość łaski . W zależności od osobistego stopnia docenienia Bożej łaski , praktykowaniu modlitwy , otwarcia się na Boga zależy czy będziemy przynosić błogosławione owoce czy zatrute oparte na fałszywej cnocie np fałszywej pobożności .
Dusza ma dwoje oczu: rozum i miłość. Rozum pozwala nam pojąć Boża moc, Jego mądrość i dobroć w stworzeniach, ale nie w Nim samym. To jest pojmowanie pojęciowe, dotykając realności, ale jednak to nie to samo, skoro od nie możliwości do realności nie ma przejścia, jak pisze św. Tomasz z Akwinu. Rozum nas zawodzi . Gdy rozum zawodzi, wówczas należy pragnąć, kochać, żyć i uczyć się działać miłością, bo tylko poprzez miłość, bo tylko poprzez miłość można uchwycić, poznać Boga, dosięgnąć Go w Nim samym, czyli odnaleźć żywą wiarę!!!

Wszystkie myśli, które wdzierają się do umysłu, należy strącić poniżej siebie .
Jeżeli nie strąci się tych myśli poniżej siebie, one wejdą ponad nas, odgradzając od Boga.
Zagłębiając się w myślenie, nawet o sprawach świętych i godnych, nie wzniesiesz się ponad ten świat, a to przecież najmilszy Bogu jest ów ślepy poryw miłości, który pozwala Bogu na porwanie Ciebie w Niebo, o którym słyszymy w przypadku Eliasza i Maryi.
Myślenie o innych przedmiotach, takich jak sprawy innych ludzi, jest wysoce rujnujące, a szczególnie wspominanie innych osób, co zrobiły, co powiedziały, czy to było miłe, czy nie, czy zabolało, czy nie .

Przyczyną odstępstwa i pychy , jest odstąpienie od modlitwy i kontemplacji , a do takiego stanu duszy dochodzi się jeżeli cokolwiek innego stawia się między swoją myślą a Boga , nawet walka ze zgorszeniami pod pozorem dobra paradoksalnie od Boga nas oddziela i w centrum już nie jest Bóg ale to co nie jest nawet godne aby zamieszkało w ludzkiej pamięci .
Gdzie bowiem jest twój skarb, tam będzie i serce twoje. Mt 6 21

Aby się nie zadręczać wszechobecnymi zgorszeniami , warto zdać sobie sprawę że to jest także problem i troska przede wszystkim Boga i skoro sam Bóg oddał życie z miłości do ludzi , głosił Słowo Życia i najpiękniejsze słowa a tak mało Go posłuchało i poszło za Nim , to nie można ulec następnej pokusie aby być lepszym niż sam Zbawiciel . Bo zazwyczaj zaczyna się odstępowaniem od Boga a kończy na skupianiu na samym złu . Boga żadne zło nie może dosięgnąć i Mu zaszkodzić , zaszkodzić można natomiast samemu sobie gdy sami pozbawiamy się Boga i gdy zła , ateizmu , boimy się bardziej niż odstąpić od Boga . Trzeba się zawsze i wszędzie skupiać na relacji z Bogiem a wtedy żadne zło nie będzie zagrażało .

Bóg ma wszystko pod kontrolą bo jest napisane :
Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: "Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc wziął się na niej chwast?" Odpowiedział im: "Nieprzyjazny człowiek to sprawił". Rzekli mu słudzy: "Chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go?" A on im odrzekł: "Nie, byście zbierając chwast nie wyrwali razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa; a w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie; pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza"». Mt 13 25-30

Rolą jest świat, dobrym nasieniem są synowie królestwa, chwastem zaś synowie Złego. Mt 13 38

Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł; żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie. Mt 13 39

Jak więc zbiera się chwast i spala ogniem, tak będzie przy końcu świata. Mt 13 40
Syn Człowieczy pośle aniołów swoich: ci zbiorą z Jego królestwa wszystkie zgorszenia i tych, którzy dopuszczają się nieprawości, Mt 13 41

My ludzie tak więc nie jesteśmy aniołami , mamy ciało w dodatku rodzimy się obciążeni grzechem pierworodnym co ma ujemny wpływ na intelekt ,"sprawiedliwy " osąd sytuacji który nigdy nie będzie doskonały (a jest doskonalony światłem wiary) i nie dorówna Bogu . A jeżeli ktoś się uważa za sprawiedliwego aby osądzać i wyrokować , ten poniekąd stawia się w miejsce Boga który zna myśli , serca i życie wszystkich . Wszelkie zgorszenia i zło pomimo że jest nie pożądane , staje się środkiem dla uświęcenia dla tych którzy zła nienawidzą a kochają największe dobro jakim jest Bóg , dla chwały Bożej .
Krystian N.
Niech pan Bergoglio ujawni Trzecią Tajemnicę Fatimską a wtedy działanie ks. Woźnickiego będzie usprawiedliwione.
3TF - apostazja w Kościele. Zły sobór i zła msza.
wacula25wp.pl
@grg89==Piszesz -[ przejawia się posłuszeństwo Bogu i idąca za tym pokora o ile nie przeczy to przykazaniom Bożym. itd ]-- A tych 10 słów jest najmądrzejsze z całego twego testu i to JEST PODSTAWA PRAWDY .Bo b. wielu nie bierze tego wcale pod uwagę zagarnia całą władzę jak mu się podoba nie zdając sobie sprawy że czeka go sąd BOSKI .
MementoMori+++
Weź pod uwagę Ewangelię która sprzeczna z Dekalogiem nie jest , lecz jest nade wszystko najważniejsza . Lud Izrael ST kierował się niekiedy prawem odwetu . Pan Jezus ustanowił najdoskonalsze prawo miłości tj : Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie.
Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego…
More
Weź pod uwagę Ewangelię która sprzeczna z Dekalogiem nie jest , lecz jest nade wszystko najważniejsza . Lud Izrael ST kierował się niekiedy prawem odwetu . Pan Jezus ustanowił najdoskonalsze prawo miłości tj : Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie.
Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy Mt 22 36-40
. Dziś można zaobserwować powszechne odejście od miłości Jezusa a wwracanie do prawa odwetu które głosiło aby oddawać złem za zło (oko za oko, ząb za ząb , ręka za rękę)

Weź pod uwagę gdy żył Józef małżonek Maryi , wola Boża została objawiona Józefowi w bardzo trudnych warunkach i w bardzo delikatny sposób , ledwie poznawalny . Przykład Józefa i Maryi jest dowodem że my ludzie nie wiemy wszystkiego że to co wydaje się dla nas złe i głupie to ponad tym Bóg ma swój plan który zrealizuje .

Otóż w czasach Józefa sny były czymś wątpliwym , mało wiarygodnym , a według ST czytanie ze snów było kojarzone z wróżbiarstwem i ze złymi praktykami . Anioł w Ewangelii ukazuje się 3 razy i 3 razy Józefowi . Jak mówi Ewangelia Józef z pewnością miał ogromne trudności czy to na pewno Anioł czy to wola Boża , a nie np diabeł . Józef widział Maryje w stanie błogosławionym , wiedział że to nie jego dziecię , a anioł mówi mu aby się nie bał wziąć Jej do siebie . W drugim objawieniu Anioła we śnie , Anioł nakazuje ucieczkę Józefowi , Dziecięciu i Maryi do Egiptu , a Egipt to przecież miejsce okrutnej pogańskiej niewoli ! Widać że choć Józef i Maryja to wielcy święci , nie pokusili się aby kierować się swoim rozumem , swoim zdrowym rozsądkiem lecz heroicznie zaufali i zawierzyli Bogu swoje życie które było przepełnione niepewnoscią i strasznym zmaganiem
Weronika-S.
Obowiązkiem posłuszeństwa jest właśnie odprawianie Mszy przez kapłana, ks. Woźnicki jest kapłanem, a jeżeli prześladowanym, tym większa jego zasługa.
MementoMori+++
Ksiądz nie chciał odprawiać Mszy posoborowej , a więc nie był posłuszny gdy miał możliwość sprawowania Mszy Świętej . W mszy posoborowej jest konsekracja i jest obecny Jezus . Czy śmiesz podważać obecność Jezusa w Eucharystii na mszach nie trydenckich ? Tak rażące nieposłuszeństwo jest rozrywaniem Ciała Chrystusa , Kościoła katolickiego , Oblubienicy Jezusa .
Szukanie usilnie męczeństwa , a nie …More
Ksiądz nie chciał odprawiać Mszy posoborowej , a więc nie był posłuszny gdy miał możliwość sprawowania Mszy Świętej . W mszy posoborowej jest konsekracja i jest obecny Jezus . Czy śmiesz podważać obecność Jezusa w Eucharystii na mszach nie trydenckich ? Tak rażące nieposłuszeństwo jest rozrywaniem Ciała Chrystusa , Kościoła katolickiego , Oblubienicy Jezusa .
Szukanie usilnie męczeństwa , a nie posłuszeństwa , nie wiele ma wspólnego z posłuszeństwem i naśladowaniem Jezusa . Czy myślisz że forma zewnętrzna rytu , daje owoce i łaski , a nie nieprzypadkiem Bóg , osobista wiara i posłuszeństwo Bogu???
yuitrel
Ks. Woźnicki jest jak najbardziej posłuszny swoim przełożonym.
Sobór Trydencki
9. Gdyby ktoś mówił, że obrządek Kościoła rzymskiego, w którym część kanonu i słowa konsekracji wymawia się po cichu, należy potępić; albo że mszę należy odprawiać wyłącznie w języku rodzimym; ..... - niech będzie wyklęty.
Proszę pokazać dokument który by mówił,ze Msza Święta ma być tylko w języku rodzimym.
MementoMori+++
Nie podporządkowanie się przełożonym i złamanie ślubów posłuszeństwa jest zgorszeniem pomimo że się jest osobą duchowną a co za tym idzie jest to brak pokory i stawianie własnego rozumu na pierwszym miejscu . Matka Święta Maryja nie rozumiała przy zwiastowaniu co się dzieje ale była posłuszna . Gdyby powiedziała coś w stylu "nie jestem godna " to by znaczyło że uważa się za kogoś , ale że była …More
Nie podporządkowanie się przełożonym i złamanie ślubów posłuszeństwa jest zgorszeniem pomimo że się jest osobą duchowną a co za tym idzie jest to brak pokory i stawianie własnego rozumu na pierwszym miejscu . Matka Święta Maryja nie rozumiała przy zwiastowaniu co się dzieje ale była posłuszna . Gdyby powiedziała coś w stylu "nie jestem godna " to by znaczyło że uważa się za kogoś , ale że była absolutnie posłuszna była także absolutnie pokorna i jej ufność była absolutna. Posłuszeństwo Jezusa Bogu Ojcu w cierpieniu i męce tak sprzeczne z rozumem , było potrzebne tym którzy właśnie posłuszni Bogu nie byli , aby zobaczyli po zmartwychwstaniu Pana Jezusa że źle czynili . Tak samo posłuszeństwo przełożonym , pomimo że po ludzku wydaje się złe , prawdopodobnie ma służyć nawróceniu tych drugich .

Sukcesja apostolska opiera się na posłuszeństwie przełożonym na mocy składanych ślubów którymi zakonnik jest związany , które ślubował na wieki nieodwołalnie .A przez posłuszeństwo przełożonym przejawia się posłuszeństwo Bogu i idąca za tym pokora o ile nie przeczy to przykazaniom Bożym.
Oby to się nie skończyło jak w przypadku pewnego księdza który po złożeniu ślubów , wystąpił ze zgromadzenia , założył swoją rodzine , ma dziecko i mówi że weźmie ślub że sakramenty mają jedno źródło i że to nie przeszkadza aby być jednocześnie kapłanem który weźmie ślub !
Weronika-S.
a ja się np. nie podporządkowuję i nie uznaję dni islamu i judaizmu i co z tego...
MementoMori+++
Nic z tego . Twój przełożony w 4 oczy Ci nakazał obchodzić dni islamu czy judaizmu ?
ELOHIM.
Milsze Bogu posłuszeństwo niż najpiękniejsze Nabożeństwo!
MementoMori+++
Jednak Komunia na ręke , jakie Twoje zdjęcie profilowe przedstawia nie namawia do posłuszeństwa , co jest zgorszeniem ! Eucharystia jest sercem kościoła nie do własnych eksperymentów i zachcianek ! Bóg to nie narzędzie w rękach człowieka, tylko żywy Bóg ! A tak powszechnie dziś chce się z Boga czynić sługe i obrońce własnej idei i szczęścia jak to czynił np sługa Hiob . Bóg daje władze pokornym …More
Jednak Komunia na ręke , jakie Twoje zdjęcie profilowe przedstawia nie namawia do posłuszeństwa , co jest zgorszeniem ! Eucharystia jest sercem kościoła nie do własnych eksperymentów i zachcianek ! Bóg to nie narzędzie w rękach człowieka, tylko żywy Bóg ! A tak powszechnie dziś chce się z Boga czynić sługe i obrońce własnej idei i szczęścia jak to czynił np sługa Hiob . Bóg daje władze pokornym a nie tym którzy chcą Boga mieć pod swoją władzą... Podstawową i jedyną akceptowalną formą przyjmowania Pana Jezusa , jest przyjmowanie Komuni na klęcząco i do ust (Skoro klęka sie przed Najświętszym Sakamentem i uznaje że tam jest żywy Bóg to o ileż bardziej powinno się klękać gdy Pana Jezusa przyjmuje się do swojego ciała !) w wyjątkowych przypadkach może zostać wystosowane specjalne pozwolenie , indult przez wzgląd że np kilka osób nie może przystępować na klęcząco to gdy takie pozwolenie jest to można . Robienie z wyjątków powszechnej formy jest nieposłuszeństwem i oszukiwaniem... Boga i ludzi.
ELOHIM.
@grg89 widzę żeś Boży człowiek i można ci zadać kilka pytań? Rozwiń proszę jedną myśl.. Co Twoim zdaniem znaczy cyt "Bóg to nie narzędzie w rękach człowieka, tylko żywy Bóg !"
MementoMori+++
Po pierwsze odpowiadając dosłownie , znaczy to że z Komunią Świętą nie można postępować jak komu się podoba . Po drugie z Boga można uczynic obrońcę swojego szczęścia i powodzenia : długo zastanawiałem się nad Hiobem , zawsze wydawał mi się taki sprawiedliwy i Bożym człowiekiem i dziwiłem się że niesłusznie ci hiobowi przyjaciele są tak złośliwi . Jednak jest opisane że Hiob był nienaganny , że …More
Po pierwsze odpowiadając dosłownie , znaczy to że z Komunią Świętą nie można postępować jak komu się podoba . Po drugie z Boga można uczynic obrońcę swojego szczęścia i powodzenia : długo zastanawiałem się nad Hiobem , zawsze wydawał mi się taki sprawiedliwy i Bożym człowiekiem i dziwiłem się że niesłusznie ci hiobowi przyjaciele są tak złośliwi . Jednak jest opisane że Hiob był nienaganny , że składał ofiary za swoje córki i synów na wypadek gdyby moze w sercach grzeszyli . Jednak gdy im wszystkim się powodziło , niczego nie brakowało , to czy jego córki i synowie mieli powody aby narzekać ? Otuż NIE ! I tu jest właśnie straszliwa pokusa jaka spada na ludzi pobożnych którym się powodzi . A pokusa jest taka że siła ciężkości zostaje ześrodkowana nie na Bogu ,ale na dobrobycie a Bóg staje się tylko obrońcą tego szczęścia pomimo spełnianych pobożnych obowiązków . I tak było w przypadku Hioba , bo zaczął nim kierować lęk i brak ufności wobec Boga że mógłby te dobra stracić , jednak Hiob nie zgrzeszył przeciw Bogu ("Bóg dał Bóg zabrał, skoro dobro można przyjąć to zło też , nagi się urodził i nagi umrze") . Dlatego aby sprawdzić wiare i miłość Hioba wobec Boga, Bóg postanowił doświadczyć Hioba przez stratę tego czego najbardziej obawiał się Hiob .
pawellos
Mój Boże, kapłanów wyświęconych wydala się ze zgromadzeń kościelnych i zakonnych a pseudo kapłani uczą się ewangelizacji od Zielińskiego i.t.p...
Lech42
A co można zrobić z tą Reprezentacyjną Czwórką?
Allegro
wyciąć chwasty i spalić ✍️
Elkam
borgan 27 minuty temu

Wątpliwe jest, aby jakiś biskup przyjął do swojej diecezji księdza, który publicznie powiedział do Benedykta XVI "Nie pieprz pan! " (od 32 do 34 minuty www.youtube.com/watch), poza tym non stop znieważa JPII. Wczoraj znieważył Prymasa Tysiąclecia, a o uczestnikach Marszu Niepodległości powiedział, że są obłąkani, czy jakoś tak.

----------------------------

Biedaczyn…More
borgan 27 minuty temu

Wątpliwe jest, aby jakiś biskup przyjął do swojej diecezji księdza, który publicznie powiedział do Benedykta XVI "Nie pieprz pan! " (od 32 do 34 minuty www.youtube.com/watch), poza tym non stop znieważa JPII. Wczoraj znieważył Prymasa Tysiąclecia, a o uczestnikach Marszu Niepodległości powiedział, że są obłąkani, czy jakoś tak.

----------------------------

Biedaczyna oszalał.
stosowna
Same pomówienia.
walecka elzbieta
borgan powoluje się na nagrania ,ale ma wyraźny problem ze słuchem albo zdolność słuchania ze zrozumieniem