hr.news
145

Franjo uključuje heretike i raskolnike u Rimski martirologij

Franjo je 11. svibnja održao molitvu s koptskim papom Tawadrosom u Vatikanu. Najavio je da će 21 Kopt odrubljene glave 2015. godine u Libiji od sada biti uvršten u Rimski (!) martirologij kao "katolički" sveci.

Taj je apsurd za Franju "znak duhovnog zajedništva". U Novus Ordu, Rimski martirologij se više ne koristi.

Franjo je priznao da Tawadros Kopti nisu dio Kristove Crkve te je izrazio nadu da se "bliži dan kada ćemo biti jedno u Kristu".

Kopti su monofiziti koji u svojim molitvama tvrde da je Krist imao samo "jednu narav", dok u stvarnosti Krist ujedinjuje u sebi i božansku i ljudsku narav.

Slika: Vatican Media, #newsEjyxgvnqaf