Clicks921

BÓG OJCIEC: Zbliża się czas wygnania szatana na tysiąc lat i biada człowiekowi, który nie wyrzeknie się go albo jego niegodziwości

KSIĘGA PRAWDY

sobota, 9 czerwca 2012 roku, godz. 15.45

Moja córeczko, ufaj, że Ja, twój Ojciec Niebieski, uczynię wszystko, co w Mojej mocy, aby ocalić wszystkie Moje dzieci na ziemi.

Choć muszę szanować Dar wolnej woli, udzielony przeze Mnie jako jeden z największych Darów, aby upewnić się, że ludzkość będzie Mnie kochać ze swojej własnej woli, a nie pod przymusem, to jednak będę was zadziwiał i czynił cuda, aby przyprowadzić Moje dzieci do Mnie do domu.

Choć jako Bóg Sprawiedliwości nigdy nie mógłbym przyzwolić na zło ani go zaakceptować, to jednak przebaczę tym wszystkim, którzy powrócą do Mojego Syna i będą szukać odkupienia, gdy staną się świadomi treści Księgi Prawdy.

Będę walczył w bitwie Armagedonu wraz z Hierarchią w Niebiosach i, obiecuję, zwyciężę wroga i diabły, rozplenione ręką Lucyfera. Zbliża się czas wygnania szatana na tysiąc lat i biada człowiekowi, który nie wyrzeknie się go albo jego niegodziwości.

Wszystkim zostanie pokazana prawda Mojej Boskiej Miłości i Moje pragnienie, abym Moje wspaniałe Królestwo, Mój Raj, dzielił ze wszystkimi. Dzięki Moim prorokom zostanie podjęta każda próba przyciągnięcia ich w Ramiona Mojego Syna. Nie porzucajcie Mnie, Moje dzieci, swojego kochającego Ojca. Przyjdźcie usłyszeć Moje wezwanie. Nie odrzucajcie swojego Dziedzictwa.

Stoicie teraz w obliczu największego kryzysu od stworzenia rodzaju ludzkiego, bo nadszedł czas, abyście dokonali ostatecznego wyboru. Bądźcie świadomi, że zostanie podsunięte każde kłamstwo, każda pokusa szukania pociechy w ramionach szatana i jego diabłów, aby ukraść wasze dusze.

Tylko ci, którzy poświęcają czas na ochronę swojej wiary poprzez modlitwę i sakramenty, będą wystarczająco silni, aby stawić opór ich władzy. Pamiętajcie, że szatan nie może zwyciężyć, bo nie ma tej mocy. Będzie teraz atakował wszystkich, nawet święte dusze, aby odrzuciły Mnie i Mojego umiłowanego Syna. Zamiast tego wciągnie was w otchłań ciemności i zdezorientowania, i zostaniecie złapani w misterną sieć oszustwa, z której nie będziecie w stanie się wyplątać.

Posłuchajcie Mnie teraz. Ostateczna bitwa się rozpoczęła. Nie popełnijcie błędu odrzucenia tego wezwania, które pochodzi z Niebios, bo to będzie oznaczać, że zostaniecie straceni na wieczność. O, gdybyście byli świadkami tragedii dusz, które odrzuciły Kielich Zbawienia. Stoczą się bezradnie wraz z szatanem na dno piekła, skąd nie ma powrotu.

Muszę, jako wasz Ojciec, wskazać wam niebezpieczeństwa, z którymi się stykacie. Dlaczego nie chcecie słuchać? Jeśli wierzycie we Mnie, to wiedzcie, że posłałbym Moich proroków, aby was ostrzegli. Czy nie czyniłem tego wcześniej? Czy oni słuchali? Nie, wielu nie słuchało, a potem proroctwo wypełniało się na ich niedowierzających oczach. Tym razem przyszedłem ogłosić, że bliski jest czas, aby Mój Syn, prawdziwy Mesjasz, przyszedł ponownie. Szatan to wie. Jego nienawiść do Mnie jest tak potężna, że uczyni wszystko, by pochwycić Moje dzieci.

Ja Jestem waszym Bogiem, Początkiem i Końcem. Ja stworzyłem świat na początku i to z Mojej Ręki ten świat, jakim go znacie, dobiegnie końca. Ale dla Moich kochanych dzieci, które wyrzekają się szatana, ten Nowy Świat, Nowy Raj na ziemi, czeka w pełnej Chwale.

Nie odwracajcie się. Nie pozwólcie, by błędne ludzkie rozumowanie uniemożliwiło wam i waszym bliskim wejście do tego wspaniałego Raju, gdzie niczego nie będzie wam brakować. Wybierzcie Mój Raj miłości, radości i piękna, to szczególne miejsce, gdzie będziecie żyli w doskonałej harmonii umysłu, ciała i ducha. Nie będzie zepsucia. Ani grzechu. Tylko miłość; gdzie będziecie żyli w jedności z Moją Boską Wolą.

Wasz kochający Ojciec Niebieski
Bóg Najwyższy

* * *

za: jezusdoludzkosci.pl/…w-bitwie-armagedonu-wraz-z-hierarchia-w-niebiosach
wordpress.com/…e-of-armageddon-with-the-hierarchy-in-the-heavens/